Valmistuminen

Sähköinen tutkintotodistus liitteineen on virallinen alkuperäinen todistus. Virallinen tutkintotodistus kannattaa ladata sellaiseen sijaintiin, josta se ei helpolla katoa tai joudu vääriin käsiin. 

 • Tutkinnon hakeminen

  Voit hakea tutkintoa, kun kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on arvioitu, rekisteröity ja mahdolliset arvosanan korottamiset sekä oikaisut on käsitelty. Voit täyttää tutkintotodistushakemuksen minä tahansa vuoden päivänä. Tutkinnon hakeminen -ohjeet wikissä.

  Tarkista Pepistä nimesi (etunimet sekä sukunimi) ja yhteystietosi oikeellisuus. Tutkintotodistus kirjoitetaan sillä nimellä kuin se on Pepissä. 

  Tutkintotodistushakemus tehdään Pepissä ("Opinnot" -> "Tutkintotodistushakemus (AMK/YAMK)") ja se alkaa AVOP-kyselyyn (Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely) vastaamisella. Huomioi, että AVOP-kyselyyn voi kirjautua vain kerran. 

  Hakemuksessasi voit esittää valmistumispäiväksi aikaisintaan hakemuksen jättöpäivää. Valmistumispäivä on arkipäivä. Mikäli esittämääsi päivää ei voida hyväksyä tutkintotodistuksen päiväksi, sinuun otetaan yhteyttä. 

  Hakemukseen sisältyy Oamkin työllistymiskysely valmistuville opiskelijoille. Jos sinulla on tiedossasi työpaikka, mutta työt eivät ala heti valmistumisen jälkeen, kirjaa myös silloin työpaikan olemassaolo. 

  Tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa lukuun ottamatta seuraavia aikoja: 5.6.–4.8.2024 ja 10.12.2024–1.1.2025 Kun tutkintotodistuksesi on allekirjoitettu, saat siitä sähköpostiviestin ja ohjeet todistuksen omaan käyttöön lataamisesta. Sähköpostiviesti lähetetään aikaisintaan valmistumispäivänä. Lataaminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

  Tarvittaessa ota yhteyttä: 
  study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @) (yleensä valmistumiseen liittyvät asiat)
  todistus-helpdesk#oamk.fi (korvaa # -> @) (tekniset asiat)

   

  Sähköinen tutkintotodistus

  Sähköinen tutkintotodistus on aito ja alkuperäinen. Sen voi toimittaa liitetiedostona viranomaisille tai työnantajalle. Sitä ei tarvitse todistaa oikeaksi erikseen. Tiedostosta voi ottaa kopioita. Jokainen muokkaamaton, tallennettu kopio on virallinen tutkintotodistus, jossa säilyy sähköinen allekirjoitus. Todistuksen aitouden voi tarkistaa verkkopalvelussa: https://dvv.fineid.fi/validation.

  Sähköinen tutkintotodistus on luotettava, sillä sen väärentäminen on huomattavasti hankalampaa kuin paperisen todistuksen. Jos tutkintotodistusta muokataan allekirjoittamisen jälkeen, sähköinen varmenne eli allekirjoitus rikkoutuu, eikä tutkintotodistus ole enää aito. Sähköistä tutkintotodistusta ei siis kannata ikinä avata esimerkiksi Wordissä muokkaustilassa, sillä sähköinen varmenne rikkoutuu heti.
  Kun lataat sähköisen tutkintotodistuksen, siihen sisältyy automaattisesti liitteinä

  • suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa: erittely opintosuorituksista suomeksi ja englanniksi, Diploma Supplement sekä englanninkielinen tutkintotodistus ja
  • englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa: erittely opintosuorituksista, Diploma Supplement ja suomenkielinen tutkintotodistus.

  Sähköinen tutkintotodistus kannattaa ladata sellaiseen sijaintiin, josta se ei helpolla katoa tai joudu vääriin käsiin. Voit ladata tutkintotodistuksen omiin tiedostoihin esimerkiksi pilvipalveluun, tietokoneelle, ulkoiselle kiintolevylle tai muistitikulle. Todistus kannattaa tallentaa useampaan paikkaan, jotta siitä on olemassa varmuuskopio.

  Sähköinen tutkintotodistus on EU:n tasolla hyväksytty dokumentti, joka noudattaa EU:n standardeja ja on luokiteltu korkeimmalla EU:n turvallisuusluokituksella.

  Mikäli lataamasi sähköinen tutkintotodistus katoaa, alkuperäistä vastaava tutkintotodistus on maksullinen. Lähetä pyyntö siitä osoitteeseen study.oamk@oulu.fi.

  Valmistuvan muistilista

  • Tee tutkintotodistushakemus. Hakemuksen tarkistamisen jälkeen saat sähköpostiviestin.

  • Saat uuden sähköpostiviestin, kun tutkintotodistuksesi on allekirjoitettu. Lataa sähköinen tutkintotodistus.
  • Opiskelijan tuet: Jos valmistut 1.–17. päivä, et ole oikeutettu kyseisen kuukauden opintotukeen. Tarkista Kelan sivuilta www kela.fi, miten valmistumisvuoden tulot otetaan huomioon tulovalvonnassa.

  • Opiskelijan YTHS-maksut: Jos valmistut syyslukukaudella, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua kevätlukukaudelta. Tällöin et myöskään saa käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukaudella. Jos saat opintosi tehtyä syyslukukaudella, mutta valmistumispäivä on kevätlukukaudella, maksat kevätlukukauden terveydenhoitomaksun ja saat käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti.

  Oamkin käyttäjätunnuksen voimassaolo
  • Lainattujen opiskelumateriaalien ja -välineiden sekä avaimien palauttaminen
  • Pysäköintisopimuksen irtisanominen kampukselta
  • Mahdollisiin valmistumisjuhliin saat kutsun erikseen
  • Tervetuloa avoimen ammattikorkeakoulun maksuttomiin opintoihin!
  • Tervetuloa alumnitoimintaan!

  Lisäohjeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille (ammattioikeudet)

  Terveydenhuollon ammattioikeudet

  Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joille lain nojalla myönnetään ammatinharjoittamisoikeus, ovat lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko. Edellä mainittuja ammatteja saa harjoittaa vain ao. laillistettu ammattihenkilö.

  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta laillistuksen toimia laillistettuna/nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

  Opiskelijan tulee valmistumisen jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Hakemus Valviralle tehdään sähköisesti. Valviran sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Oulun ammattikorkeakoulun tutkintotiedot löytyvät automaattisesti VIRTA-opintotietopalvelusta.

  Terveydenhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) tulee tehdä kaksi sähköistä hakemusta (sairaanhoitajan laillistaminen ja terveydenhoitajan/kätilön laillistaminen), jos hän on saanut saman aikaisesti myös sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon.

  Optometristi (AMK) ja suuhygiesti (AMK) hakee ensin itse sähköisen asioinnin kautta ammattioikeuksia. Tämän jälkeen hän hakee erikseen rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta. Ohje hakemiseen löytyy Valviran sivuilta.

  Jos sähköisessä asioinnissa jotain hakemuksen käsittelyn kannalta oleellista tietoa et voi lähettää sähköisesti, joudut toimittamaan puuttuvat asiakirjat edelleen postitse.

  Sosiaalihuollon ammattioikeudet

  Laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna/nimikesuojattuna ammattihenkilönä.

  Opiskelijan tulee valmistumisen jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Hakemus Valviralle tehdään sähköisesti. Valviran sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Oulun ammattikorkeakoulun uusimmat tutkintotiedot löytyvät automaattisesti VIRTA-opintotietopalvelusta.

  Jos sähköisessä asioinnissa jotain hakemuksen käsittelyn kannalta oleellista tietoa et voi lähettää sähköisesti, joudut toimittamaan puuttuvat asiakirjat edelleen postitse. Tällöin voit pyytää kampuksen koulutuspalveluista yhdet oikeaksi todistetut kopiot todistuksista hakemusta varten.

  Valvira lähettää todistuksen valmistuneelle kotiosoitteeseen. Valviran päätös (myös kielteinen) on maksullinen. Valvira lähettää laskun suoraan opiskelijalle.

  Valmistuminen vuodenvaihteessa

  ”Opintojakson ja toteutuksen osan arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kolmen työviikon kuluessa arviointitilaisuudesta tai sovitusta suorituksen palautuspäivämäärästä. Mikäli opiskelija ei toimita suorituksiaan sovitusti, arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kuuden työviikon kuluessa.” (Rehtorin päätös 20.4.2021 § 35.) Huomioithan aikataulussa myös opettajien vapaajaksot.

  Tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa, jos teet hakemuksen viimeistään 9.12.2024. Hakemuksen tekeminen ja käsittely edellyttävät, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on arvioitu ja rekisteröity sekä mahdolliset arvosanan korottamiset ja oikaisut on käsitelty 9.12.2024 mennessä.

  10.12.2024-1.1.2025 välisenä aikana jätettyjen tai varhemmin puutteellisesti jätettyjen hakemusten kolmesta neljään viikon käsittelyajan laskenta alkaa 2.1.2025 päivästä.

  Erityistilanne: Suoritusmerkintä vuonna 2024 palautetusta opintosuorituksesta tulee olla Pepissä viimeistään 13.1.2025, jotta opiskelija voi esittää valmistumispäiväksi vuoden 2024 päivämäärää.

  • Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy 31.12.2024: Opiskelijalla tulee olla tieto, että hänelle merkitään puuttuvat opintosuoritusmerkinnät viimeistään 13.1.2025. Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 30.12.2024 (huom! kuukauden toiseksiviimeinen päivä). Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu vuoden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä.
  • Opiskelijalla on opiskeluoikeutta vuonna 2025: Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 14.1.2025. Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu vuoden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä.

  Valmistuminen kevätlukukauden lopussa

  ”Opintojakson ja toteutuksen osan arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kolmen työviikon kuluessa arviointitilaisuudesta tai sovitusta suorituksen palautuspäivämäärästä. Mikäli opiskelija ei toimita suorituksiaan sovitusti, arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kuuden työviikon kuluessa.” (Rehtorin päätös 20.4.2021 § 35.) Huomioithan aikataulussa myös opettajien vapaajaksot.


  Tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa, jos teet hakemuksen viimeistään 4.6.2024. Hakemuksen tekeminen ja käsittely edellyttävät, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on arvioitu ja rekisteröity sekä mahdolliset arvosanan korottamiset ja oikaisut on käsitelty 4.6.2024 mennessä.

  5.6.-4.8.2024 välisenä aikana jätettyjen tai varhemmin puutteellisesti jätettyjen hakemusten kolmesta neljään viikon käsittelyajan laskenta alkaa 5.8.2024 päivästä.


  Erityistilanne: Suoritusmerkintä 31.7.2024 mennessä palautetusta opintosuorituksesta tulee olla Pepissä viimeistään 19.8.2024, jotta opiskelija voi esittää valmistumispäiväksi kevätlukukauden 2024 päivämäärää.

  • Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy 31.7.2024: Opiskelijalla tulee olla tieto, että hänelle merkitään puuttuvat opintosuoritusmerkinnät viimeistään 19.8.2024. Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 30.7.2024 (huom! kuukauden toiseksi viimeinen päivä). Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu kevätlukukauden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä.
  • Opiskelijalla on opiskeluoikeutta syyslukukaudella 2024: Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 20.8.2024. Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu kevätlukukauden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä.

  Valmistujaisjuhla

  Oamkissa järjestetään valmistujaisjuhla joulu- ja kesäkuussa. Kun haet tutkintotodistusta, voit antaa hakemuksessa yhteystietosi juhlakutsua varten. Ajantasainen tieto seuraavasta valmistujaisjuhlasta on Valmistujaiset-sivulla, jonka kautta pääset ilmoittautumaan juhlaan.

 • Diploma Supplement

  Kaikki opiskelijamme saavat tutkintoon valmistuessaan automaattisesti maksutta tutkintotodistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen liitteen, Diploma Supplementin, jossa annetaan tiedot ammattikorkeakoulusta ja todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplementiin liitetään englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote eli Transcript of Records, josta käyvät ilmi suorittamasi opintojaksot ja arvosanat.

  Diploma Supplement ei ole käännös tutkintotodistuksesta eikä korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta, vaan se on tarkoitettu täydentämään sitä. Se on apuväline tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat esimerkiksi hakeutua jatko-opintoihin ulkomaille tai kansainvälisiin työtehtäviin. Diploma Supplementin avulla oppilaitos tai työnantaja saa käsityksen tutkinnon suorittaneen valmiuksista ja kelpoisuudesta jatko-opintoihin. Diploma Supplement ei kuitenkaan takaa automaattisesti, että tutkinto tunnustetaan ulkomailla, mutta sen avulla eri maissa ja korkeakoulujärjestelmissä suoritettuja tutkintoja ja niiden antamaa kelpoisuutta voidaan verrata toisiinsa.

  Katso myös Opetushallituksen tiedote Diploma Supplementista fileicon.

  Diploma Supplementissa tutkinnon laajuus ilmoitetaan sekä opintopisteinä että ECTS crediteinä (European Credit Transfer System), jolloin tutkintojen laajuudet ovat samat opintopisteinä ja ECTS crediteinä: 210 opintopisteen laajuinen tutkinto vastaa 210 ECTS creditiä, 240 op = 240 ECTS cr ja 270 op = 270 ECTS cr.

  Mallikappale myönnettävästä Diploma Supplementista ja siihen liitettävästä opintosuoritusotteesta fileicon

  Lisätietoja Diploma Supplementista saat suunnittelija Marjo Pääskylältä/Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut, marjo.paaskyla#oulu.fi (korvaa # -> @).

  Oamkille on myönnetty Diploma Supplement -tunnus kolme kertaa

  Euroopan Komissio on myöntänyt Oamkille kansainvälisen Diploma Supplement -tunnuksen kolme kertaa. Saimme Diploma Supplement -tunnuksen ensimmäisen kerran vuosille 2004–2007. Toinen myönnetty tunnus oli voimassa vuosina 2010–2013 ja viimeisin tunnus myönnettiin ajalle 2013–2016, jonka jälkeen Diploma Supplement tunnuksia ei ole enää ollut haettavana Euroopassa, mutta myönnetyt tunnukset ovat osoitus Oamkin hyvästä laadunvarmistuksesta.

  Diploma Supplement on Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCO:n/CEPES:n kehittämä, kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintotodistuksen liite. Se kuvaa muun muassa suoritetun tutkinnon sisällön ja luonteen sekä sen aseman koulutusjärjestelmässä.

  Diploma Supplement -tunnus kohottaa sen saaneen korkeakoulun profiilia ja tekee korkeakoulusta luotettavan partnerin eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä sekä edistää korkeakoulun tarjoaman koulutuksen ja tutkintojen tunnettavuutta ja vertailukelpoisuutta kansainvälisellä tasolla.

  Opiskelijat ovat kansainvälisiä ja liikkuvat maasta toiseen eri työtehtävissä ja suorittavat opintoja ulkomailla. Jatko-opiskelupaikkaa ja/tai työtä haettaessa Diploma Supplement on arvokas dokumentti. Olemme kehittäneet pitkään Diploma Supplementia ja siihen liitettävää englanninkielistä opintosuoritusotetta. Hiomme Diploma Supplementia entistä paremmaksi ja jatkossa pyrimme paremmin kuvaamaan Diploma Supplementissa opiskelijan saavuttamaa osaamista. Myös Diploma Supplementin ulkoasua sekä käytettävyyttä pyritään kehittämään ja parantamaan.

  Lisätietoja Diploma Supplementista Euroopan Komission internetsivuilla »

 • Maksut todistuksista

  Alkuperäinen tutkintotodistus liitteineen on ilmainen valmistuvalle opiskelijallemme. Lokakuussa 2022 siirryttiin paperisista tutkintotodistuksista sähköisiin tutkintotodistuksiin. Saat jäljennöksen ainoastaan tutkintotodistuksen alkuperäisessä muodossa. Jos olet ladannut sähköisen tutkintotodistuksen, myöhemmin pyydetty linkki lataamiseen on maksullinen.   

  Sähköiset opiskeluasiakirjat  ovat ilmaisia opiskeluaikana. Voit tilata ne Pepistä. Mikäli tarvitset paperisen asiakirjan, saat sen Koulutuspalveluista. Opin­tosuoritusote (1 kpl) on ilmainen opiskeluaikana. Jos yhdellä kerralla pyydät kaksi tai enemmän, hinta on 2 euroa opintosuoritusotteelta.

  Opintosuoritusote on ilmainen eronneelle opiskelijallemme erotodistuksen yhteydessä.

  Hinnat

  Tutkintotodistusjäljennös (paperitutkintotodistuksesta vain paperinen, sähköisestä tutkintotodistuksesta vain sähköinen) liitteineen 50 euroa

  • 1.11.2003 ja sen jälkeen valmistuneilla todistuksen liitteinä ovat suomen- ja englanninkielinen opintosuoritusote sekä Diploma Supplement
  • ennen 1.11.2003 valmistuneilla liitteenä on suomenkielinen opintosuoritusote sekä Diploma Supplement ja englanninkielinen opintosuoritusote, jos opiskelija on ne valmistuessaan pyytänyt

  Suomenkielinen opintosuoritusote ilman tutkintotodistusjäljennöstä 10 euroa (paperinen tutkintotodistus)

  Englanninkielinen opintosuoritusote ilman tutkintotodistusjäljennöstä 10 euroa (paperinen tutkintotodistus)

  Ulkomaan työskentelyä tai muuta käyttöä varten pyydetyt todistusten tarkennukset 50 euroa/kopio sekä niiden vaatimat selvitykset 80 euroa/tunti. Tuntimäärän arvioi koulutuspalvelumme.

  Toimitus kirjattuna kirjeenä kotimaahan 10 euroa ja ulkomaille 50 euroa

  Muun kuin Oamkin opiskelijan osallistuminen Oamkin tenttitilaisuuteen 50 euroa.

  Käytännöt

  Toimitamme jäljennöksiä ainoastaan alkuperäisistä todistuksista ja sillä kielellä, millä alku­peräiset kappaleet on luovutettu valmistuneelle. Suomenkielisestä todistuksesta ei ole mahdollista saada englanninkielistä käännöstä. Jos tarvitset valmistuttuasi käännöksen to­distuksesta, sinun tulee itse käännättää se virallisella kielenkääntäjällä omalla kustannuk­sellasi. Emme tarjoa käännöspalveluita myöskään muiden todistusten osalta.

  Todistuskopiot annamme ammattikorkeakoulun omasta arkistomateriaalista. Muut todis­tuskopiopyynnöt ohjaamme muihin arkistolaitoksiin, esimerkiksi Maakunta-arkistoon.

  Todistamme oikeaksi vain itse kopioimiamme Oamkin todistuksia ja opintosuoritusotteita. Annamme jäljennöksiä vain edellä mainituista materiaaleista eli emme tarjoa muiden kopi­oiden oikeaksi todistamista.

  Postin sijasta voimme pyynnöstä toimittaa todistusjäljennökset myös salattuna sähköpostina. Ohje salatun sähköpostin lähettämiseen ja avaamiseen on osoitteessa https://ict.oulu.fi/11013.

  Maksun suorittaminen

  1. Etukäteen pankkitilille (huom! emme palauta maksettuja maksuja)

   Pankki: Osuuspankki
   IBAN: FI32 5741 4020 0600 54
   BIC: OKOYFIHH
   Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu

  Viestikentässä ehdottomasti maininta: Oamk 43000020

  tai

  2. Postiennakkona, jota käytämme vain Suomeen lähetettävissä kirjeissä

  Voit hakea todistusjäljennöksen, opintosuoritusotteen tai ulkomaan työskentelyä tai muuta käyttöä varten pyydetyt todistustarkennukset koulutuspalveluiden palvelupisteestä tai voimme toimit­taa ne sinulle kirjattuna kirjeenä. Sovi toimitustapa koulutuspalveluiden kanssa etukä­teen. Liitä kuitti maksun suorittamisesta sähköpostiviestiin tai esitä se palvelupisteessämme, jos noudat kopiot sieltä. Koulutuspalveluissa emme käsittele käteistä rahaa.

  (Rehtorin päätös 4.10.2021 § 81)