Opintojen suunnittelu

 • Opintojaksoille ilmoittautuminen

  Opiskelijamme ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille Pepissä. Huomaathan, että myös harjoittelu ja opinnäytetyö ovat omia opintojaksojaan, joten myös niille tulee ilmoittautua. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska ilman sitä opintojakson suorittaminen ei ole mahdollista.

  Pepin henkilökohtaisen opintotosuunnitelman (HOPS) -palvelussa opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa sekä seuraa opintojensa etenemistä. Opintojaksototeutuksille ilmoittautuminen tapahtuu myös HOPSin kautta.

  Opintojaksototeutusten ilmoittautumisajat näet lukujärjestyksistä opintojaksototeutusta klikkaamalla. Kun ilmoittautuminen opintojaksototeutukselle avautuu, niin siitä tulee HOPSiin ilmoitus, mikäli opintojakso on opiskelijan HOPSissa. Voit myös hakea lisää toteutuksia, joissa ilmoittautumisaika on käynnissä klikkaamalla + Hae opintoja -painiketta.

  Ilmoittautumisohje löytyy opiskelijan Peppi-ohjeesta

 • HOPS

  Opiskelijan HOPS-polku

  KOKO OPINTOJEN AJAN

  Uraohjaus
  (Urasuunnittelun työkalu Pepissä)

  HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa

  Mahdollisesta erityistuen tarpeesta keskustelu kampus-opon kanssa

  Mahdollisuus hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (HOT)

  OPINTOJEN ALOITUSVAIHE
  Opiskeluun sitoutuminen ja opintoihin perehtyminen
  OPINTOJEN ETENEMISVAIHE
  HOPS:n päivittäminen (tilannekatsaus: missä mennään ja mitä seuraavaksi?)
  OPINTOJEN SYVENTÄVÄ VAIHE
  HOPS:n päivittäminen (tilannekatsaus: missä mennään ja mitä seuraavaksi?)

  Työelämään siirtymisen ja jatko-opintojen suunnittelu

  OHJAUKSEN OSA-ALUEET

  Oppiminen ja opiskelu
  Urasuunnittelu ja ammatillinen kasvu
  Persoonallinen kasvu ja hyvinvoinnin tukeminen

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on sinun suunnitelmasi siitä, miten suoritat korkeakoulututkinnon. Opintovastaava hyväksyy opintoja HOPSiisi tutkinnon osaamisvaatimusten, laajuuden ja koulutusosaston resurssien rajoissa. Sovitun työnjaon mukaisesti myös opettajatuutori ja kampus-opo voivat hyväksyä HOPSin.

  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadit Pepissä. Tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelma määrittää opintojesi kehyksen. Tutkintotavoitteiden puitteissa voit suorittaa näköisesi tutkinnon ja valita sinua kiinnostavia ja asiantuntijuutesi kehittymistä tukevia opintojaksoja esimerkiksi CampusOnline.fi-tarjonnasta. Sinulla on mahdollisuus myös hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (HOT).

  Seuraa opintojesi edistymistä säännöllisesti. Voit päivittää HOPSia opintojesi edetessä ja urasuunnitelmasi täsmentyessä. Esimerkiksi vaihto-opiskeluvuosi tai henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa suunnitelmasi muotoutumiseen.

  Oman HOPSisi laadintaan saat ohjausta opettajatuutorilta, opintovastaavalta ja kampusopolta.

 • Urheilu-ura ja opiskelu

  Oulun ammattikorkeakoulu on mukana Ouluseutu Urheiluakatemiassa (OSUA), joka tukee opintojen ja urheilu-uran yhdistämistä. OSUA on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat pääsääntöisesti ikäluokkiensa SM-mitalisteja tai sinne suuntaavia urheilijoita. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan urheilijan opintoja tuetaan opinto- ja valmennussuunnitelmalla (HOVS), joka tarvittaessa laaditaan yhdessä valmentajien, opintojen ohjaajan ja opettajatutorin kanssa. Henkilökohtaisen suunnitelman avulla etsitään aikaa urheilijan arkeen sekä vältetään opiskelujen ja urheilun päällekkäisyyksiä.

  Lue lisää OSUAsta »

 • Aasia-opinnot

  MOOC-kursseja Aasiasta / Yliopistojen Aasia-verkosto

  Yliopistojen Aasia-verkosto järjestää MOOC-kursseja, jotka Oamkin tutkinto-opiskelijat  ja vaihto-opiskelijat voivat suorittaa ilmaiseksi

  Lukuvuonna 2023 - 2024 MOOC-kursseja tarjotaan seuraavasti:

  • Johdatus Itä-Aasiaan (3 op) 2.10. - 17.12.2023, opetuskieli suomi
  • Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 op) 2.10. - 17.12.2023, opetuskieli suomi
  • Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op) 5.2. - 5.5.2024, opetuskieli suomi
  • Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 op), 8.1. - 7.4.2023, opetuskieli englanti.

  MOOC-kurssien suoritusohjeet – Asianet

  Mikäli haluat sisällyttää Aasian opintoja Oamkissa suoritettavaan tutkintoon, ole yhteydessä omaan tutkintovastaavaasi.

  Kurssit perustuvat oppikirjoihin ja niihin kuuluu erilaisia harjoituksia kuten monivalintatehtäviä, tiivistelmiä ja vertaisarviointeja. Kurssit voi suorittaa itsenäisesti DigiCampus-ympäristössä kurssijaksojen ajan. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa kurssin lopuksi todistuksen.

  Näiden kaikille avointen ja ilmaisten johdantokurssien lisäksi tarjolla on myös maksullisia verkkokursseja Aasiasta.

  Muille kuin MOOC-kursseille haetaan Aasia-verkoston kurssihaun kautta (3 kertaa vuodessa ennen lukukauden alkua) ja maksetaan erillisopintomaksu 250 €, joka oikeuttaa 25 op:n suorittamiseen.

  Lisätietoa Aasia-verkoston kursseista

  Turun yliopiston Itä-Aasia-keskus tarjoaa myös kahta seuraavaa Kiina-kurssia:

  • Introduction to Chinese Politics and Society: First course start in January 15, 2024 (More information)
  • Introduction to EU-China Relations: First course start in February 12, 2024 (More information)

  Kaikille MOOC-kursseille (Aasia-verkosto & Itä-Aasia-keskus) pääsee kirjautumaan täältä: https://digicampus.fi/course/index.php?categoryid=247

   

 • Circumpolar Studies

  Circumpolar Studies -ohjelma on Arktisen yliopiston (University of the Arctic, UArctic) jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille tarjolla oleva mielenkiintoinen tapa oppia pohjoisesta ja pohjoisuudesta. Opintoja voi suorittaa virtuaalisesti tai vaikkapa paikanpäällä jossain toisessa UArcticin jäsenkorkeakoulussa.

  Circumpolar Studies -ohjelmassa opiskellaan pohjoisen napa-alueen maihin, ihmisiin ja ilmiöihin liittyviä asioita ja aiheita. Opinnot valmentavat esimerkiksi alan jatko-opintoihin tai kestävän kehityksen hallintaan, itsehallintoon, arktiseen teknologiaan ja pohjoisten alueiden matkailuun liittyviin työtehtäviin. Erityistä huomiota ja painoarvoa on annettu pohjoisten alkuperäiskansoja koskettaville aiheille. Circumpolar Studies -ohjelman opinnot koostuvat yhdestä johdantokurssista ja kuudesta monialaisesta syventävästä kurssista. Opinnot tarjoavat opiskelijoille laajat tiedot ja ymmärryksen pohjoisten napa-alueiden maista, ihmisistä ja kriittisistä tekijöistä.

  Oamkin opiskelijat voivat sisällyttää Circumpolar Studies -opintoja esimerkiksi vapaavalintaisiin opintoihin, tai opintovastaavan kanssa asiasta sovittaessa niillä voi myös täydentää tutkintoaan tai korvata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Circumpolar Studies -opintoja suorittavilla opiskelijoilla on etusija valittaessa opiskelijoita north2north-vaihto-ohjelmaan, joka tarjoaa mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista paikanpäällä toisessa north2north-jäsenkorkeakoulussa.

  Lisätietoja Circumpolar Studies -ohjelmasta on University of the Arcticin Circumpolar Studies -sivustolla. Opinnot ovat maksuttomia UArcticin jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille. Opintoihin täytyy ilmoittautua UArcticin International Academic Office -toimistoon Kanadaan. Syyslukukauden opintoihin ilmoittautuminen täytyy tehdä syyskuun alkuun mennessä, kevätlukukaudelle tammikuun alussa.  Jos olet kiinnostunut osallistumaan Circumpolar Studies-kursseille, ole yhteydessä Oulun ammattikorkeakoulun north2north-yhteyshenkilö Satu Lohinivaan (satu.lohiniva#oulu.fi (korvaa # -> @)).