Opinto-opas


Opiskelu Oamkissa »

Opintoihin vaikuttaminen

Voit vaikuttaa opiskeluun ja ammattikorkeakoulun kehittämiseen antamalla palautetta, toimimalla työryhmissä tai osallistumalla koulutusalajärjestön tai opiskelijakunnan toimintaan.

Kehitämme koulutuksemme sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme laatua jatkuvasti. Toiminnan kehittämisen kokonaisuutta kutsumme laatujärjestelmäksi. Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä -sykliä voivat soveltaa omaan toimintaansa niin opettajat kuin opiskelijatkin.

Opiskelijamme ovat tärkeässä roolissa ammattikorkeakoulumme toiminnan kehittämisessä: he antavat palautetta sekä suullisesti että kyselyjen kautta ja osallistuvat palautteen käsittelyyn ja toimenpiteistä päättämiseen tutkinto-ohjelmatiimeissä ja muissa työryhmissä. Laatujärjestelmämme olennaiset osiot on tiivistetty alla olevaan kuvioon:

Opiskelijapalautejärjestelmä

Opiskelijana olet tärkeä henkilö ammattikorkeakoulumme kehittämisessä. Antamalla palautetta opintojaksosta tai oppimisympäristöstä kehität samalla koko korkeakoulun toimintaa. Opiskelijamme usein tietävät parhaiten, mikä toimii hyvin ja mikä taas ei.

Opiskelijamme osallistuvat laadunhallintaan antamalla palautetta sekä toimimalla erilaisissa työryhmissä. Kaikille yhteinen opiskelijapalautejärjestelmä koostuu joka vuosi järjestettävästä laajasta opiskelijakyselystä, kaikilta opintojaksoilta kerättävästä palautteesta sekä valmistumisvaiheessa kerättävästä palautteesta.

Opiskelijakyselyn tavoitteena on selvittää opiskelijoidemme näkemyksiä siitä, mikä edistää omaa opiskelua ja mikä taas vaikeuttaa opinnoissa etenemistä. Kyselyt käsittelevät vuorovuosin koulutusta ja palveluita. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa opetusjärjestelyt, ohjaus- ja tukipalvelut sekä tyytyväisyys omiin opintoihin ja opintojen kehittämät valmiudet.

Opintojaksopalautetta keräämme Pepin kautta ihan jokaiselta opintojaksoilta. Ole aktiivinen ja auta meitä kehittämään opintoja! Saat palautelomakkeen linkin automaattisesti sähköpostiisi ennen opintojakson loppumista. Opettajat hyödyntävät saamansa palautteen opintojakson seuraavan toteutuksen kehittämisessä, ja palautetta käsitellään myös vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Yhteenvetoja palautteesta (esimerkiksi koulutusala- ja tutkinto-ohjelmittain) julkaisemme lukukausittain opiskelijaintra Oivassa. Yhteenvetoja hyödynnämme tutkinto-ohjelmatiimeissä ja muissa työryhmissä opintosuunnitelmien kehittämiseksi.

Valmistumisvaiheen kysely on valtakunnallinen, ja sen kautta kerätään palautetta tutkinnoista. Opiskelijamme pääsevät kyselyn kautta arvioimaan opintopolkuansa kokonaisuudessaan. Koonnit kyselyn tuloksista ovat julkisia.

Koko ammattikorkeakoulun yhteinen opiskelijapalautejärjestelmä antaa jokaiselle opiskelijallemme tasavertaisen mahdollisuuden palautteen antamiseen. Opiskelijamme osallistuvat palautteiden käsittelyyn tutkinto-ohjelmatiimeissä, muissa työryhmissä sekä lukukausittaisissa palautetilaisuuksissa. Näin opiskelijamme vaikuttavat palautteen hyödyntämiseen ja palautteen perusteella tehtäviin toimenpiteisiin.


Tietoa tutkinto-ohjelmatiimeistä ja sisäisestä arvioinnista opiskelijan näkökulmasta saat opiskelijaintra Oivasta.

Sivusta vastaa: Marianne Isola  |  Päivitetty viimeksi: 15.8.2019