Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet

"Jos uskallat unelmoida isosti, haluat haastaa ja oppia itsestäsi, sinulla on intohimo päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja kehittämään ammatillista osaamistasi, kasvattamaan kansainvälistä verkostoasi tai haluat asua ulkomailla - älä epäröi, vaan lähde vaihtoon."
Eeva, liiketalous.

Eeva on yksi monista Oamkin opiskelijoista, jotka ovat hyödyntäneet mahdollisuutta lähteä suorittamaan osan tutkinnostaan ulkomailla Oamkin yhteistyökorkeakouluissa ja/tai harjoittelussa ulkomaisessa yrityksessä. Tämä on mahdollista sinullekin: Oamkilla on laaja yhteistyökorkeakouluverkosto maailmalla ja voit hyödyntää sitä sekä erilaisia vaihto-ohjelmia opiskelun tai harjoittelun suorittamiseksi ulkomailla.   

Vaihdolla tarkoitetaan mahdollisuutta opiskella tai suorittaa harjoittelu ulkomailla 2kk - 12kk. Myös lyhyempiin vaihtoihin on erilaisia mahdollisuuksia ja apurahoja. Lisäksi osalla Oamkin koulutusaloista on kaksoistutkintosopimus, mikä tarkoittaa, että voit saada opintojesi aikana kaksi tutkintoa opiskelemalla tietyn ajan ulkomaisessa kaksoistutkintokohteessa.     

Vaihto-opinnot suunnitellaan aina niin, että ne hyväksiluetaan Oamkin tutkintoosi. Lisäksi kaikkiin vaihtoihin on omat apurahansa. Liikkuvuus- ja lähipalvelut tarjoavat sinulle orientaation ulkomaan jaksoosi sekä ohjausta ja tukea koko vaihtosi ajalle.  

Opintojen lisäksi kehität vaihdossa kansainvälistä osaamistasi, kuten ongelmanratkaisukykyä, sopeutumiskykyä ja sosiaalisia taitoja, sekä luot verkostoja ja kontakteja, jotka ovat merkityksellisiä myös opintojesi jälkeen. Etenkin, jos suunnittelet uraa kansainvälisissä tehtävissä Suomessa tai ulkomailla, on vaihto olennainen askel tavoitteesi saavuttamiseksi— ota siis opinnoistasi kaikki irti ja tartu mahdollisuuteen. 

 • Opiskelu ulkomailla ja vaihto-ohjelmat

  Vaihto Eurooppaan

  Opiskelu- tai harjoitteluvaihdot Eurooppaan mahdollistuvat pääasiassa Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman kautta EU-maassa tai ETA-maassa. Erasmus+ mahdollistaa sinulle 12 kuukautta opiskelija- ja/tai harjoitteluvaihtoa ohjelman kohdemaissa: voit siis suorittaa sekä opintoja että harjoittelua tai pelkkää opiskelua tai harjoittelua. Bachelor- tasolle sinulla on 12 kuukautta, mutta mikäli jatkat opintojasi, saat ylempään amk-tutkintoon tai Master- tasolle uudet 12 kk. Oamkilla on koulutusalakohtaisia Erasmus+ vaihtosopimuksia eri puolilla Eurooppaa. Sveitsin valtion SEMP- apurahalla rahoitetaan vaihdot Sveitsiin ja north2north – vaihto-ohjelman kautta aukeaa mahdollisuuksia pohjoismaihin. Lisäksi Oamk maksaa omaa apurahaa sellaisiin Euroopan vaihtoihin, jotka eivät syystä tai toisesta sovi mihinkään edellä mainituista mahdollisuuksista.

  Yleisimmin vaihdot Euroopassa ovat yhden lukukauden tai koko lukuvuoden mittaisia, mutta olemassa on myös erilaisia lyhytvaihtomahdollisuuksia, joista voit lukea lisää lyhyet vaihdot- osiosta.

  Vaihto Euroopan ulkopuolelle

  Oamkilla on yhteensä yli 20 kahdenvälistä vaihtosopimusta Euroopan ulkopuolella olevan korkeakoulun kanssa. Lisäksi Oamk on mukana pohjoisten alueiden north2north-ohjelmassa, joka mahdollistaa vaihtoja Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Erasmus+ ohjelman kautta voi päästä myös muutamaa Euroopan ulkopuoliseen kohteeseen. Euroopan ulkopuolisia opiskelijavaihtoja kutsutaan tuttavallisemmin kaukovaihdoiksi.

  Kaukovaihdot ovat pääasiassa yhden lukukauden tai koko lukuvuoden mittaisia, mutta lisäksi on myös erilaisia lyhytvaihtomahdollisuuksia, joista voit lukea lisää lyhyet vaihdot- osiosta.

  Lyhytvaihdot Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella

  Jos elämäntilanteesi ei salli pitkään vaihtoon lähtemistä, voi sinulle tarjoutua madollisuus lähteä myös lyhyempään vaihtoon Erasmus+ ohjelman Blended Intensive Program (BIP) kautta. Näitä lyhyitä monimuotokursseja järjestetään eri puolilla Eurooppaa useilla aloilla vuosittain. BIP-vaihtoihin sisältyy virtuaalinen etänä suoritettava osuus sekä 5-30 päivän vaihtojakso järjestävässä korkeakoulussa.

  Oamkin yhteistyökorkeakoulut tarjoavat myös erilaisia lyhyempiä intensiivikursseja. Seuraathan siis niiden osalta sähköpostiasi ja Oivan uutisia lyhytvaihtomahdollisuuksista. Hakuprosessi riippuu aina kurssista eikä kursseihin ole keskitettyjä hakuaikoja tai ehtoja, joten opinto-oppaassa ei ole siihen liittyviä suoria ohjeita. Rahoitusmahdollisuudet lyhytvaihtoihin löytyvät oppaan kohdasta Opiskeluvaihdon apuraha.

  Oma vaihtokohde eli freemover vaihto

  Jos haet opiskelupaikkaa sellaisesta ulkomaisesta korkeakoulusta, jonka kanssa Oamkilla ei ole yhteistyösopimusta, olet hakemassa niin kutsuttuun Freemover – opiskeluvaihtoon. Mikäli päätät hakea itsenäisesti opiskelemaan ulkomaille, kannattaa ensin ottaa yhteyttä sinua kiinnostavaan korkeakouluun ja tiedustella mahdollisuutta Freemover- vaihtoon. Ole yhteydessä kohteen kansainvälisiin palveluihin. Yhteystietoja etsiessäsi voit käyttää hakuja: international services/ international office/incoming exchange students.

  Vaihtomahdollisuutta tiedustellessasi tuo esiin, että olet tutkinto-opiskelija Oamkissa ja että kotikorkeakoulullasi ei ole valmista yhteistyösopimusta kyseisen kohteen kanssa.

  Jos Freemover- opiskelumahdollisuutta sinulle tarjotaan, niin varmista miten ja milloin voit mahdollisuutta hakea ja maksaako mahdollinen opiskelu. Osassa korkeakouluja Freemover -vaihto on mahdollinen ja usein miten myös maksullinen. Muista myös, että Freemover -vaihdoille tulee olla tutkinto-ohjelmastasi hyväksyntä, jotta voit saada suorituksesi hyväksiluettua tutkintoosi.

 • Oamkin vaihtokohteet

  Voit hakea vaihtoon oman tutkinto-ohjelmasi yhteistyökorkeakouluun, joista suurin osa on ammattikorkeakouluja, mutta joukossa on myös yliopistoja. Useimmat kohteista ovat opiskeluvaihtoon, mutta osassa voi myös suorittaa harjoittelun.  

  Löydät oman alasi kohteet Oamkin vaihtokohdetietokannasta.  Aloita ensin valitsemalla oma alasi vetovalikosta Participating department(s) at Oamk. Jatka sitten seuraavasti.  

  Maakohtainen haku: valitse tuolloin Country – vetovalikosta sinua kiinnostava maa.  

  Vaihto Eurooppaan: valitse Exchange programme - vetovalikosta Erasmus+ studies (EU ja ETA-maat), Swiss European mobility programme  (Sveitsi) ja north2north student mobility (pohjoismaat).

  Vaihto Euroopan ulkopuolelle: valitse Exchange programme – vetovalikosta bilateral student exchange sekä north2north student mobility.

  Harjoitteluvaihto Oamkin yhteistyökorkeakoulun organisoimana (lähinnä sote-alat): valitse Exchange programme – vetovalikosta Erasmus+ traineeship

  Musiikin opiskelijat voivat hakea myös Nordplus – ohjelman kohteisiin. Tuolloin Exchange programme – vetovalikosta valitaan Nordplus student exchange.  

  Kun saat hakuasi vastaavat kohteet kartalle ja listalle, saat lisätietoa kustakin kohteesta klikkaamalla korkeakoulun alalaidan kohdasta “More details”. Insitution- kohdassa on mm. linkkejä korkeakoulun omille sivuille. Mikäli kohteessa on aiemmin ollut opiskelija/opiskelijoita, näet heidän kirjoittamansa vaihtoraportit otsikon “Exchange reports” alta. 

 • Kaksoistutkintomahdollisuudet

  Tietotekniikan, tietojenkäsittelyn, konetekniikan ja liiketalouden opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto opiskelemalla tietty ajanjakso Oamkin yhteistyökorkeakoulussa Euroopassa. Käytännössä opiskelijat hakevat opiskeluvaihtoon yhteistyökorkeakouluun ja suorittavat siellä ennalta sovitut opinnot. Valmistuessaan Oamkista opiskelijat saavat myös vaihtokohteestaan tutkinnon, kun opinnot on suoritettu onnistuneesti.

  Konetekniikan kaksoistutkinnot

  Konetekniikan opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon koneosaston partnerikorkeakouluissa Technische Hochschule Ulmissa Saksassa ja Hanze University of Applied Sciences, Groningenissa Alankomaissa. Ohjelma kestää vuoden ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä.

  Ulmin kaksoistutkinto on suunnattu tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Syyslukukausi opiskellaan Ulmissa ja kevätlukukausi koostuu 100 päivän harjoittelusta alueen yrityksessä.

  Hanzen kaksoistutkinto on suunnattu koneautomaation suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Syyslukukausi opiskellaan ammattiopintoja ja kevätlukukaudella opiskellaan sekä tehdään projekti yritystoimeksiannolla Hanzen tiloissa.

  Saksassa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Engineering degree (BEng) in Production Engineering and Organization - tutkinnon.

  Alankomaissa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla hollantilaisen Bachelor of Science (BSc) Degree in Mechanical Engineering - tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmista: Elina Bergroth, Timo Väyrynen

  Liiketalouden kaksoistutkinnot

  Liiketalouden (LIK) ja International Business (DIB) – tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon Hochschule Neu-Ulmissa Saksassa. Kaksoistutkinto-ohjelmassa opiskelet Neu-Ulmissa 2 lukukautta (60 op), jonka lisäksi suoritat opinnäytetyön (15 op) etänä HNU:n professorin ohjauksessa. Kaksoistutkinto ajoittuu kolmannelle opiskeluvuodelle eli sinulla tulee kaksoistutkinto-ohjelman alkaessa olla kahden vuoden Oamkin opinnot suorittuna.

  Lisätietoja ohjelmasta: Jyrki Holappa

  Tietojenkäsittelyn kaksoistutkinnot

  Tietojenkäsittelyn (TIK) tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea kahden opiskeluvuoden jälkeen HochschuleNeu-Ulmiin Saksaan suorittamaan kaksoistutkintoa. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden, jonka aikana opiskellaan 60 opintopistettä.

  Neu-Ulmin kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista tradenomeiksi (Bachelor of Business Administration) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Arts (B.A.) -tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmasta Double Degree HNU: Tuula Harju

  Tietotekniikan kaksoistutkinnot

  Irlannissa Technologial University of Dublinissa voi suorittaa EDDIT - kaksoistutkinnon. Suoritettuaan kaksoistutkinto-opinnot opiskelijat valmistuvat Oamkissa insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla irlantilaisen Bachelor of Science (Ordinary Level) -tutkinnon.

  Saksassa Hochschule Neu-Ulmissa voi suorittaa IMA - kaksoistutkinnon. Suoritettuaan kaksoistutkinto-opinnot opiskelijat valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Science -tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmista EDDIT ja IMA: Kaisa Orajärvi

 • Opiskeluvaihdon suunnittelu

  On suositeltavaa aloittaa opiskeluvaihdon suunnittelu hyvissä ajoin, sillä vaihtoon haetaan pääsääntöisesti vaihtoa edeltävänä lukuvuonna. Varmista ensin omasta tutkinto-ohjelmastasi, milloin sinulle on opintojesi kannalta sopiva aika lähteä vaihtoon (esim. onko se toisen vuoden syyslukukaudella vai kevätlukukaudella vai vasta myöhemmin).  

  Seuraavaksi sinun pitää tutustua oman alasi vaihtokohteisiin ja niiden opintotarjontaan. Vaihto on mahdollisuus rikastuttaa omaa tutkintoa ja opiskella mahdollisesti jotain sellaista, mitä Oamkissa ei ole tarjolla. Muista kuitenkin, että kaikki vaihto-opinnot pitää voida hyväksilukea Oamkin tutkintoosi ja sinun pitää suorittaa vaihtosi aikana n. 30 opintopistettä per lukukausi (mutta vähintään 5 op/kuukausi).  

  Paras tapa tutustua vaihtokohteiden opintotarjontaan on kohteiden omat englanninkieliset verkkosivut, joihin löydät linkit Oamkin vaihtokohdetietokannasta. Sinun tulee tutustua tarjontaan huolella, sillä joidenkin kohteiden vaihto-ohjelmissa saattaa olla joitakin heidän omia erityisvaatimuksiaan (esim. tietty opintopistemäärä suoritusrekisterissä ennen vaihtoa). Osastoittain saattaa olla vielä omia vaatimuksia tai suosituksia opiskelijavaihdolle, joita sinun tulee noudattaa tai täyttää vaaditut kriteerit. Myös kohteilla voi olla omia vaatimuksiaan mm. kielitaidosta. Vaihdon opintojen suunnitteluun saat apua omasta tutkinto-ohjelmastasi.  

  Vaihtokohdetta valitessa kannattaa huomioida myös vaihtokohteen lukukausien ajoitus, sillä yhteistyökorkeakouluilla on omat lukukausiajoituksensa (academic calendar), joita sinun on noudatettava. Et siis voi itse määritellä, oletko kohteessa 2 kuukautta tai jotain muuta, vaan kohteesi lukukausiajoitus määrittelee opiskelun ajan vaihdossa.   

  Kun tutkailet kohteita, on myös hyvä tarkistaa, onko kohteessa tarjolla opiskelija-asuntoloita vai pitääkö asunto hankkia itse yksityisiltä markkinoilta. Maksat itse matkan vaihtokohteeseen ja asumisen siellä, joten asumiskustannukset on hyvä huomioida vaihtoa suunnitellessa.

 • Opiskeluvaihtoon hakeminen

  Ennen kuin haet vaihtoon, sinun tulee käydä keskustelemassa vaihtosuunnitelmistasi oman tutkinto-ohjelmasi vaihtoasioista vastaavan kanssa.

  Opiskeluvaihtoon haetaan yleensä vaihtoa edeltävänä lukuvuonna Oamkin vaihtoonhakuportaali MoveONin kautta. Haku Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin on marraskuussa ja Euroopan kohteisiin helmikuussa. Hakuajoista tiedotetaan opinto-oppaassa ja Oivassa. Muista, että ennen vaihtosi alkua sinulla tulee olla suoritusrekisterissäsi vähintään 1 vuoden opintosuoritukset (n. 30 op/lukukausi, n. 60 op/lukuvuosi) tai vaihto-ohjelmasi vaatima opintopistemäärä (esim. kaksoistutkinnoissa vähintään 2 vuoden opinnot).

  Vaihtohaku on kaksivaiheinen. Oamkin sisäisessä haussa voit hakea kolmeen vaihtokohteeseen kerrallaan. Tätä hakemusta varten tarvitset englanninkielisen opintosuoritusotteen Pepistä ja englanninkielisen motivaatiokirjeen, jossa kerrot, miksi haluat lähteä vaihtoon ja mitä opintoja haluat vaihtokohteessasi suorittaa.  

  Oamkin sisäisessä haussa tutkinto-ohjelmien valitsemat opiskelijat hakevat toisessa vaiheessa suoraan kohdekorkeakouluunsa. Lopullisen päätöksen siitä, pääseekö opiskelija hakemaansa kohteeseen, tekee kohdekorkeakoulu.

  Hakuajat vaihtoon ovat seuraavat:  

  • Päähaku Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin: marraskuun kolme ensimmäistä viikkoa. Haku koskee Oamkin bilateraalisia eli kahdenvälisiä vaihtokohteita eli Euroopan ulkopuolisia maita sekä north2north-verkoston kohteet Kanadassa ja Yhdysvalloissa
  • Päähaku Euroopan kohteisiin: helmikuu. Haku koskee Oamkin Erasmus+ yhteistyökorkeakoulujen opiskelu- ja harjoittelupaikkoja Euroopassa, Oamkin SEMP-yhteistökorkeakoulujen opiskelupaikkoja Sveitsissä sekä north2north-verkoston kohteita Pohjoismaissa
  • Musiikin päähaku: tammikuu
  • Täydennyshaku: syyskuu (tarkempi aika ilmoitetaan vuosittain). Haku koskee kohteita, joihin on paikkoja jäljellä seuraavalle keväälle varsinaisten päähakujen jälkeen.

  Kustakin hausta julkaistaan erillinen hakukuulutus Oivassa hakujen alettua. Päähauissa haet vaihtoon seuraavalle lukuvuodelle, täydennyshaun paikat kohdistuvat aina seuraavalle keväälle. On tärkeä, että haet hakuaikojen puitteissa, sillä hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei hyväksytä. Näiden lisäksi itsehankittujen harjoittelujen apurahat ovat jatkuvassa haussa.

  Oamkin sisäinen vaihtoonhaku tehdään Oamkin hakuportaalissa. Kirjaudu tunnuksillasi ja etusivulta näet, mitkä hakulomakkeet ovat milloinkin aktiivisia.

 • Opiskelijoiden kokemuksia vaihdosta

  Jokainen vaihdossa ollut opiskelija kirjoittaa kokemuksestaan loppuraportin, joista voit saada paljon hyviä käytännön vinkkejä. Loppuraportit löydät kohdekohtaisesti Oamkin vaihtokohdetietokannasta. Klikkaa itseäsi kiinnostavan korkeakoulun nimeä ja sieltä korkeakoulun lisätietovälilehdeltä löydät vaihtoraportit (exchange reports).

  Voit tutustua myös n2n- vaihto-ohjelman opiskelijakokemuksiin kyseisen ohjelman omilla sivuilla. Opetushallituksen sivuilta löydät lisää Erasmus+ ohjelmaan osallistuneiden opiskelijoiden tarinoita, joista voit lukea mm. opiskelijavaihdosta perheellisen opiskelijan sekä myös esteettömyystuella matkanneiden opiskelijoiden kokemuksena. Maailmalla olleiden opiskelijoiden vaihtokokemuksia voit lukea tai kuunnella alla olevan Vaihtotarinat otsikon alta.

  Vaihtotarinat

 • Apurahat opiskeluvaihtoon

  Pitkät opiskeluvaihdot Eurooppaan

  Apurahan määrä opiskeluvaihtoon eurooppalaisessa yhteistyökorkeakoulussa määrittyy vaihto-ohjelman mukaan. Vaihto-ohjelmia on Erasmus+, north2north sekä SEMP.


  Erasmus+ -apuraha

  Erasmus+ ohjelmassa kohdemaat on jaettu kahteen ryhmään. Vaihdon kohdemaa sekä kesto määrittävät apurahasi tarkan määrän. Kokonaisten kalenterikuukausien ylittävistä vaihtopäivistä maksetaan päiväkohtainen apuraha.

  Maaryhmä 1:

  540 € / kokonainen kalenterikuukausi (18 € / päivä)

  Alankomaat, Belgia, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Norja, Luxemburg, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska

  Maaryhmä 2:

  490€ / kokonainen kalenterikuukausi (16,33 € / päivä)

  Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puolta, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari, Viro, Serbia

  Lisäksi kaikille vaihtoon lähteville maksetaan etäisyyteen perustuva matkatuki. Etäisyys lasketaan linnuntietä Oulun ja vaihtokohteen välillä, laskuri: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-to...

  Matkatuki eri etäisyyksien perusteella

  10 – 99 km = matkatuki 28 €

  100 – 499 km = matkatuki 211 €

  500 – 1999 km = matkatuki 309 €

  2000 – 2999 km = matkatuki 395 €

  3000 – 3999 km matkatuki= 580 €


  Mahdolliset lisätuet Erasmus+ -opiskeluvaihtoon lähteville

  Vihreän matkustamisen tuki (Erasmus+)

  Sinulla on mahdollisuus saada vihreän matkustamisen tukea, jos matkustat vähäpäästöisesti vähintään puolet edestakaisesta matkasta vaihtokohteeseen tai kokonaan joko meno- tai paluumatkan. Vähäpäästöisiksi matkustustavoiksi lasketaan Erasmus+ -ohjelmassa pyörä, bussi, juna ja kimppakyyti autolla. Laivaa ei lasketa vähäpäästöiseksi matkustustavaksi.

  Lukuvuodesta 2024/25 alkaen vihreän matkustamisen tuessa matkatuki on korotettu ja sen lisäksi voit saada Erasmus+ apurahaa enintään neljältä matkustuspäivältä. Vain todellisilta matkustuspäiviltä maksetaan apurahaa.

  Vihreän matkustamisen matkatuki eri etäisyyksien perusteella

  10–99 km = Vihreän matkustamisen matkatuki 56 €

  100–499 km = Vihreän matkustamisen matkatuki 285 €

  500–1999 km = Vihreän matkustamisen matkatuki 417 €

  2000–2999 km = Vihreän matkustamisen matkatuki 535 €

  3000–3999 km = Vihreän matkustamisen matkatuki 785 €

  Fewer Opportunities -tuki (Erasmus+)

  Opiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen voivat hakea Erasmus+ tukea korotettuna (250 € / apurahakuukausi). Mikäli kuulut johonkin alla olevista ryhmistä, olethan yhteydessä osoitteeseen outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @) saadaksesi lisätietoa

  • Sinulla on alaikäisiä lapsia huollettavana
  • Toimit omaishoitajana
  • Sinulla on EU:n vammaiskortti tai oikeus siihen
  • Sinulla on lääkärin toteama vähintään keskivaikea toiminnanvajaus vammasta, toimintarajoitteesta tai vakavasta tai kroonisesta terveysongelmasta johtuen
  • Olet saanut kansainvälistä suojelua (pakolaiset, turvapaikanhakijat)

  Jos lisätuen tarve ylittää kiinteän lisätuen määrän, voit hakea myös todellisiin kuluihin perustuvaa osallisuustukea, lisätietoa tästä outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @)


  North2north-apuraha

  Opiskeluvaihto Pohjoismaissa apuraha 1500 euroa (yhden lukuvuoden vaihto)

  North2north-vaihton voit hakea myös todellisiin kuluihin perustuvaa osallisuustukea (esimerkiksi kaattamaan terveysongelmasta tai perheellisyydesta johtuvia lisäkuluja vaihdon aikana). Lisätietoa tästä outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @)


  SEMP apuraha

  Sveitsiin opiskeluvaihtoon lähtevät opiskelijat voivat saada SEMP apurahan vastaanottavan korkeakoulun kautta. Lisätietoa saat osoitteesta outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @)


  Apuraha muihin kuin ohjelmien tukikelpoisiin kohteisiin

  Itsehankituissa opiskeluvaihtokohteissa apuraha Erasmus+ apurahojen mukainen.

  Pitkät opiskeluvaihdot Euroopan ulkopuolelle

  Yhteistyökorkeakouluun suuntautuva vaihto

  Opiskeluvaihto Euroopan ulkopuolisissa yhteistyökorkeakouluissa 2200€ (yhden lukukauden vaihto) tai 3000€ (kahden lukukauden vaihto)

  Joihinkin Euroopan ulkopuolisiin yhteistyökorkeakouluihin voit saada myös Erasmus+ rahoitusta. Erasmus+ apuraha opiskeluvaihtoon Euroopan ulkopuoliseen yhteistyökorkeakouluun on 700 € / kuukausi (23,33 € / päivä). Saat tästä lisätietoa vaihtokoordinaattorilta, jos kohteesi on Erasmus+ tukikelpoinen.


  North2north-apurahat

  Opiskeluvaihdon apuraha Pohjois-Amerikkaan 2000 euroa (yhden lukukauden vaihto). North2north-vaihton voit hakea myös todellisiin kuluihin perustuvaa osallisuustukea (esimerkiksi kaattamaan terveysongelmasta tai perheellisyydesta johtuvia lisäkuluja vaihdon aikana). Lisätietoa tästä outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @)


  Euroopan ulkopuoliset itsehankitut eli freemover-opiskeluvaihdot

  Apuraha on 1500€ (lukukausi tai lukuvuosi).

  Lyhyet vaihdot

  Kaikissa lyhyissä opiskelijavaihdoissa opintopistevaade on vähintään 3 op /vaihto tai 5 op / kuukausi (jälkimmäinen kuukauden tai yli kuukauden kestävissä vaihdoissa).


  Erasmus+ lyhytkestoisen monimuotovaihdon (esim BIP kurssit) apuraha

  Erasmus+ apuraha lyhyisiin monimuotovaihtoihin maksetaan vaihdon fyysisen keston ajalta sekä kahdelta matkapäivältä. Apurahan suuruus on 79 € /päivä (päivät 1-14) ja 56 € / päivä (päivät 15-30).

  Lisäksi sinulla on mahdollisuus hakea vihreän matkustamisen tukea, jos matkustat vähäpäästöisesti vähintään puolet edestakaisesta matkasta vaihtokohteeseen tai kokonaan joko meno- tai paluumatkan joko pyörällä, bussilla junalla tai kimppakyydillä. Vihreän matkustamisen tuki on 50 euroa, jonka lisäksi saat Erasmus+ -apurahaa enintään neljältä ylimääräiseltä matkustuspäivältä. Vain todellisilta matkustuspäiviltä maksetaan apurahaa.

  Mikäli kuulut johonkin alla olevista ryhmistä, voit hakea Erasmus+ tukea korotettuna. Monimuotoisessa lyhytvaihdossa lisätuki on 100-150 euroa / lyhytvaihto sekä etäisyyteen perustuvat matka-apuraha.

  • Sinulla on alaikäisiä lapsia huollettavana
  • Toimit omaishoitajana
  • Sinulla on EU:n vammaiskortti tai oikeus siihen
  • Sinulla on lääkärin toteama vähintään keskivaikea toiminnanvajaus vammasta, toimintarajoitteesta tai vakavasta tai kroonisesta terveysongelmasta johtuen
  • Olet saanut kansainvälistä suojelua (pakolaiset, turvapaikanhakijat)

  Jos lisätuen tarve ylittää kiinteän lisätuen määrän, voit hakea myös todellisiin kuluihin perustuvaa osallisuustukea, lisätietoa tästä outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @)


  Apuraha muihin kuin Erasmus+ tukikelpoisiin lyhytvaihtoihin Euroopassa

  Eurooppaan apuraha on 150 € / viikko. Huomioithan, että apurahamaksimi lyhyissä vaihdoissa Euroopan vaihtojen osalta on 750 €. Lyhyen opiskelijavaihdon apurahoja myönnetään pääasiassa Oamkin yhteistyökorkeakouluihin suuntautuviin vaihtoihin.


  Apuraha lyhytvaihtoihin Euroopan ulkopuolella

  Apuraha Euroopan ulkopuolelle 200€ / viikko. Huomioithan, että apurahamaksimi lyhyissä vaihdoissa Euroopan ulkopuolisten vaihtojen osalta 1000€. Lyhyen opiskelijavaihdon apurahoja myönnetään pääasiassa Oamkin yhteistyökorkeakouluihin suuntautuviin vaihtoihin.

 • Harjoittelu ulkomailla

  Voit suorittaa tutkintoosi kuuluvan harjoittelun myös ulkomailla. Ulkomaan harjoittelu yhdistää ammatillisen kehityksen, kansainvälisen osaamisen sekä kansainvälisen verkostoitumisen. Opintojen aikana hankittu kansainvälinen työkokemus erottuu työnhaussa ja ulkomaan harjoittelu on ollut myös monen oamkilaisen starttiruutu kansainväliseen työuraan ja ulkomaille työllistymiseen. Tartu rohkeasti tilaisuuteen!

  Harjoittelupaikka etsitään pääasiassa itsenäisesti.  Tästä poikkeuksena ovat Oamkin yhteistyökorkeakoulujen tarjoamat harjoittelupaikat sote-alalla, jotka ovat erikseen haussa vuosittaisen Erasmus+ vaihtohaun yhteydessä.

  Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta – molempien kohdalla rikastut vähintäänkin kokemuksen ja oppimisen verran.  Harjoitteluaika voi olla viidestä päivästä useampaan kuukauteen, mutta lähtökohtainen suositus harjoitteluajaksi on vähintään kaksi kuukautta. 

  Harjoittelusi voi olla myös virtuaalista, Suomesta ulkomaille suoritettavaa työtä tai se voi sisätää molemmat; virtuaalisen osuuden sekä myös fyysisen työosuuden kohdemaassa.  Erillistä apurahaa virtuaaliharjoitteluun tai harjoittelun virtuaaliosaan ei saa, mutta se mahdollistaa sinulle kuitenkin kansainvälisen työskentelyn osana Oamkin tutkintoa.

  Oamk tukee ulkomaan harjoittelujaa apurahoin.  Mahdollinen apuraha riippuu harjoittelusi kohdemaasta sekä pituudesta.  Apurahan saadaksesi,  tulee harjoittelusi olla olla osa tutkintoasi ja sen tulee kerryttää vähintään kolme opintopistettä per apurahakuukausi.

  Tutustu eri apurahoihin Apurahat harjoitteluun - sivulla ja selvitä, mikä apuraha soveltuisi parhaiten suunnittelemaasi harjoitteluun. Erasmus+ apurahaa on  tarjolla myös vastavalmistuneen harjoitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla tulisi olla Erasmus+ kelpoinen harjoittelu, joka alkaa virallisen valmistumisesi jälkeen, mutta jonka harjoittelusopimus on tehty ennen valmistumistasi. Lisätietoa mahdollisuudesta saat Kansainvälisen liikkuvuuden palveluista.

 • Harjoittelun suunnittelu

  Sinun harjoittelusi - sinun tulevaisuutesi

  Ulkomaan harjoittelupaikat haetaan pääasiassa itsenäisest.  Poikkeuksena ovat Oamkin yhteistyökorkeakoulujen tarjoamat harjoittelupaikat sote-alalla, jotka ovat erikseen haussa vuosittaisen Erasmus+ vaihtohaun yhteydessä. Itsehankitut harjoittelut kuuluvat opiskelijoiden parhaisiin opintoaikaisiin kokemuksiin, joten mieti rohkeasti mihin sinä haluaisit ja tartu toimeen. 

  Kysele ja selvitä, mitkä ovat hyviä harjoittelupaikkoja ja vastaavat sinun uratoiveitasi.  Millaisiin työtehtäviin haluaisit edetä valmistuttuasi? Millaisia ammatillisia unelmia ja tavoitteita sinulla on? Missä yrityksissä, organisaatioissa tai yhdistyksissä voisi olla sinua kiinnostavia työtehtäviä? Mille työnantajalle/yritykselle sinä tahdot työskennellä?

  Paikan etsiminen 

  Paikkaa voit etsiä oman alasi yrityksistä, organisaatioista tai järjestöistä eri maissa.  Myös Google on hyvä apu etsiessäsi harjoittelupaikkoja välittäviä organisaatioita (hakusanat harjoittelupaikat ulkomailla, internship, placement ,traineeship).  Lisäksi kannattaa etsiä maakohtaisia sivustoja, kuten esim. "Internships in Ireland". Kysy vinkkejä ja suosituksia kohteisiin myös alasi opettajilta, harjoitteluohjaajaltasi sekä kanssaopiskelijoilta.

  Myös seuraavat linkit voivat auttaa etsinnässä: 

  Oiva -> Avoimia harjoittelupaikkoja ulkomailla 
  Opetushallituksen kansainvälinen EDUFI-harjoitteluohjelma
  Erasmus+ harjoittelupaikkoja Euroopassa -> ErasmusIntern
  Harjoittelupaikkoja Aasiassa -> Asia Exchange

 • Harjoitteluun hakeminen

  Harjoittelupaikan haku 

  Harjoittelupaikan hakuun sinun kannattaa suhtautua normaalina työhakuna. Ole rohkeasti ja kohteliaasti yhteydessä kohteeseen ja liitä tiedusteluusi mukaan CV/ LinkedIn-tietosi/osaamisportfoliosi. Esittele itsesi, kiinnostuksesi ja osaamisesi. Hakemus kannattaa aina kohdentaa. Voit halutessasi myös mainita, että sinulla on mahdollisuus apurahaan, jolloin palkka ei ole välttämätön. 

  Harjoittelupaikan hyväksyttäminen Oamkissa

  Kun löydät mahdollisen harjoittelupaikan, ota yhteyttä tutkintio-ohjelmasi harjoitteluvastaavaan ja varmista, että suunnittelemasi työ sopii harjoitteluksi ja saat sen hyväksiluettua tutkintoosi. Alustavan hyväksynnän saatuasi, ota yhteyttä Kansainvälisen liikkuuvuuden palveluihin, mistä saat tarkemmat ohjeet tarvittavien sopimusten tekoon sekä apurahan hakemiseen. 

 • Apurahat harjoitteluun

  Kun sinulla on alustava suunnitelma harjoittelupaikasta ulkomalla ja se on myös tutkinto-ohjelmassasi hyväksytty, ota yhteyttä Kansainvälisen liikkuvuuden palveluihin: outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @). Saat tätä kautta tarkemmat ohjeet harjoitteluusi tarvittavista sopimuksista sekä apurahan hausta.

  Sinulla on Oamkin opiskelijana mahdollisuus seuraaviin apurahoihin:

  • Erasmus+ harjoitteluapuraha – harjoittelu pääasiassa Euroopassa
  • Oamkin kansainvälisen harjoittelun apuraha – harjoittelu Euroopan ulkopuolella sekä sellainen harjoittelu Euroopassa, joka ei ole Erasmus+ apurahakelpoinen

  Apurahat maksetaan aina kahdessa erässä: 80 % ennen harjoittelua sekä loput 20 %, kun harjoittelu on toteutunut suunnitellusti ja raportoitu asianmukaisesti.

  Molemmilla apurahatyypeillä on omat sääntönsä ja reunaehtonsa – tutustuthan niihin huolella. Katso myös tarkasti, mikä apuraha sopii parhaiten suunnittelemaasi harjoitteluun. Jos suunnitelmissasi on opiskella yhtä aikaa harjoittelun kanssa, katsotaan vaihtosi silloin opiskeluvaihdoksi. Harjoitteluapurahoin tuetaan vain sellaisia vaihtoja, jotka ovat kokonaisuudessaan työntekoa.

  Erasmus+ ohjelmassa sinulla on mahdollisuus myös korotettuun apurahaan, mikäli matkustat vihreästi, olet perheellinen tai vaihtosi vaatii erityisjärjestelyjä terveydestä tai elämäntilanteestasi johtuen.

  Erasmus+ harjoitteluapuraha

  Erasmus+ -harjoitteluapuraha on tarkoitettu harjoitteluihin Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvissa maissa. Näitä ovat EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Serbia, Turkki ja Pohjois-Makedonia.

  Jos harjoittelusi on Euroopassa, mutta harjoittelusi ei jostain muusta syystä ole Erasmus+ -tukikelpoinen, niin tutustu myös Oamkin kansainvälisen harjoittelun apurahoihin.

  Voit suorittaa useampia Erasmus+ -tuettuja harjoittelu- ja opiskeluvaihtoja opintojesi aikana. Voit saada Erasmus+ apurahaa yhden tutkinnon aikana yhteensä 12 vaihtokuukauden verran. Jos kiintiö on kohdallasi ylittynyt, mutta harjoittelullesi on tutkinto-ohjelman tuki, katso Oamkin kansainvälisen harjoitteluapurahan mahdollisuudet.


  Tuetut harjoittelutyypit

  Erasmuksen kautta sinulla on mahdollisuus:

  • pitkään harjoitteluun (harjoittelusopimuksen minimikesto 60)
  • lyhytkestoiseen monimuotoharjoitteluun (harjoittelusopimuksen kesto 5-30 päivää, jonka lisäksi harjoitteluun tulee kuulua vähintään noin yhden päivän pituinen virtuaalinen työjakso* fyysisen harjoitteluosuuden lisäksi).

  * Virtuaalijakson tulee olla työantajan toteuttama yhteistoiminnallinen, noin päivän/useamman tunnin kestävä työjakso, mihin sinä osallistut etänä kotimaasta käsin. Jakso voi toteutua ennen fyysistä harjoittelua tai sen jälkeen.


  Erasmus+ apurahat

  Erasmus+ -apuraha lasketaan aina harjoittelupäivien mukaan. Pitkässä Erasmus+ harjoittelussa apurahan suuruus on (1.8.2023 alkaen):

  690 €/kk, n. 23 €/päivä, 1. kategorian maihin: Irlanti, Islanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia.

  640 €/kk, n. 21 €/päivä, 2. kategorian maihin: kaikki muut Erasmus+ ohjelmakelpoiset maat

  Lyhytkestoisen monimuotiharjoittelun apuraha on 79 euroa per päivä (ensimmäiset 14 päivää) ja 56 euroa per päivä (päivät 15–30). Apurahaa maksetaan vain vaihdon fyysiseen osuuteen kohdemaassa. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös 1-2 tuettua matkapäivää tietyissä tilanteissa.


  Erasmus+ apurahan edellytykset

  • Harjoittelusi suuntautuu Erasmus+ -tukikelpoiseen kohdemaahan ja täyttää yllä mainitun minimikeston.
  • Harjoittelupaikkasi on yritys, yksityinen tai julkinen organisaatio tai korkeakoulu (esim. tutkimuslaboratorio). Apurahaa ei makseta Euroopan Unionin/ EU-ohjelmia hallinnoiviin organisaatioihin, eikä yksityshenkilölle tehtävään työhön.
  • Harjoittelu on tutkinto-ohjelmasi hyväksymä osa opintojasi ja saat siitä minimissään kolme opintopistettä kuukausi.
  • Harjoittelusi on täysipäivästä (minimissään 30 tuntia viikossa)  
  • Olet läsnäoleva Oulun yliopistossa harjoittelun ajan ja pysyvä osoitteesi on Suomessa. 
  • Et saa harjoitteluusi muuta rahallista ulkopuoliselta taholta. Työnantajan maksama mahdollinen palkka ei ole este apurahan saannille. 
  • Olet hakenut apurahaa hyvissä ajoin; apurahoja ei myönnetä jo alkaneisiin harjoitteluihin. 
  • Harjoittelusi loppuu ja ehdit rapiortoida harjoittelusi ennen virallista valmistumistasi Oamkista.


  Lisätuet Erasmus+ apurahaan

  Opiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen voivat hakea tukea korotettuna. Korotettuun tukeen oikeuttaa mm. perheellisyys, toimiminen omaishoitajana, terveyshaasteet (vamma tai vaihtoon vaikuttava sairaus) sekä maahanmuuttajataustaisuus. 


  Go Green – matkusta vihreästi

  Erasmus+ ohjelman tavoite on tukea vihreämpää matkustamista. Ympäristöystävällisen matkustustavaksi lasketaan juna, bussi tai kimppakyyti autolla. Mikäli suurin osa matkastasi kohteeseen tai vähintään meno-paluumatkasi toinen suunta tapahtuu ympäristöystävällisemmällä tavalla, voit hakea Erasmus+ vihreän matkustamisen tukea.

  Vihreän matkustamisen tuki maksetaan perusapurahan päälle ja sen suuruus on 50 euroa. Lisäksi vaihtoosi voidaan lisätä 1–4 ylimääräistä apurahallista matkapäivää. Vihreä matkustaminen vaatii enemmän aikaa ja suunnittelua, mutta samalla se on mahdollisuus tehdä vaihdostasi seikkailu jo matkustusvaiheessa.apurahahaussa sekä tarvittavien sopimusten osalta.

  Oamkin kansainvälisen harjoittelun apuraha

  Oamkin kansainvälisen harjoittelun apuraha on tarkoitettu pääasiassa Euroopan ulkopuolella tapahtuviin harjoitteluihin, sekä niihin harjoitteluihin Euroopassa, jotka eivät ole Erasmus+ apurahakelpoisia.


  Tuetut harjoittelutyypit

  Oamkin kansainvälisen harjoitteluapurahan voit saada:

  • pitkään harjoitteluun (harjoittelusopimuksen minimikesto 60)
  • lyhytkestoiseen harjoitteluun (harjoittelusopimuksen kesto 5 päivää - alle kaksi kuukautta).


  Apurahat

  Pitkissä harjoitteluissa apuraha on 1500 euroa/kertasumma + noin 300 euroa/kuukausi. Jälkimmäinen lasketaan vaihdon toteutuneiden päivien mukaisesti. Kuukausikohtaista apurahaa ei makseta, jos saat palkkaa1000 euroa tai enemmän. Matka-apurahan saa palkallisiinkin harjoitteluihin.

  Lyhyissä harjoitteluissa apuraha on 150 euroa/vko Eurooppaan ja 200 euroa/vko Euroopan ulkopuolella. Maksimiapuraha Eurooppaan on 1050€ ja Euroopan ulkopuolelle 1200€.


  Apurahan edellytykset

  • Harjoittelusi suuntautuu tukikelpoiseen kohdemaahan ja täyttää yllä mainitun minimikeston.
  • Harjoittelukohteena on yritys tai organisaatio, työnantaja ei voi olla yksityishenkilö.
  • Harjoittelu on osa opintojasi ja tutkinto-ohjelmasi hyväksymä.
  • Harjoittelusi on täysipäivästä (minimissään 30 työtuntia viikossa)
  • Saat opintopisteitä vähintään 3 opintopistettä per vaihto lyhyessä harjoittelussa tai 3 opintopistettä per kuukausi kuukauden tai yli kuukauden kestävissä harjoitteluissa.
  • Olet läsnäoleva Oamkissa harjoittelun ajan ja pysyvä osoitteesi on Suomessa.
  • Et saa harjoitteluusi muuta rahallista tukea ulkopuoliselta taholta. Työnantajan maksama mahdollinen palkka ei ole este apurahan saannille.
  • Olet hakenut apurahaa hyvissä ajoin; apurahoja ei myönnetä jo alkaneisiin harjoitteluihin.
  • Harjoittelusi loppuu ja ehdit rapiortoida harjoittelusi ennen virallista valmistumistasi Oamkista.