Harjoittelu

Harjoittelussa pääset muuttamaan teorian käytännöksi. Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu harjoittelujakso koulutusalaan liittyvässä työympäristössä. Harjoittelun pituus on koulutuksestasi riippuen 30–120 opintopistettä. Harjoittelun voit tehdä kerralla tai osissa. Opintoihin kuuluvan harjoittelun voit suorittaa myös ulkomailla.

Harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelussa voit soveltaa oppimaasi ja käyttää asiantuntijuuttasi. 

Lisätietoa harjoittelusta opiskelijaintra Oivassa »