Ohjausta ja neuvontaa

Opinto-opas on apu omatoimiseen tiedon hankintaan. Voit pyytää ohjausta ja neuvontaa, jos asia edellyttää yksilöllisempää tilanteen huomiointia tai tarvitset tietoa tiettyyn täsmällisempään kysymykseen. Ohjausta ja neuvontaa on mahdollista saada henkilökohtaisena tapaamisena, puhelimitse tai verkon kautta.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut ohjaa ja neuvoo sinua muun muassa opiskeluoikeuteen, opintotukeen, vakuutuksiin ja valmistumiseen liittyvissä asioissa. Meiltä saat erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja, kuten opiskelutodistuksen tai otteen opintosuorituksista ja valmistuessasi tutkintotodistuksen. 

Koulutuspalveluiden kansainvälisistä palveluista saat tietoa, ohjausta ja neuvontaa liittyen opiskeluun sekä harjoitteluun ulkomailla. Edistämme osaltamme Oamkin ja opiskelijoiden kansainvälistymistä. Vastaamme muun muassa liikkuvuussopimuksista ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa, kansainvälisen liikkuvuuden ja liikkuvuusohjelmien koordinoinnista sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusapurahojen hallinnosta Oamkissa.

Opiskelijakunta OSAKO

Opiskelijakunta OSAKO ajaa opiskelijoidemme etua. Opiskelijakunnalta voit hankkia virallisen opiskelijakortin, joka on samalla OSAKOn jäsenkortti. OSAKO tarjoaa jäsenilleen etuja ja palveluja ja järjestää erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Opiskelijakunnalta saat tukea ja neuvoja erilaisissa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä.

Opettajatuutorit

Opettajatuutori on ryhmänsä lähiohjaaja. Hän tukee ammatillista kasvuasi ja ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) laadintaa. 

Kampus-opot

Kampus-opot ohjaavat opiskeluasi ja oppimistasi opintopolun kaikissa vaiheissa sekä tukevat persoonallista kasvuasi ja kehitystäsi. Lisäksi kampus-opot antavat erityisohjausta opiskelijoille, joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan. 

Opintovastaavat ja opettajat

Opintovastaava hyväksyy HOPSit ja laajat hyväksilukemiset.  Opettaja ohjaa opintojaksonsa sisällöllisissä asioissa, sen suorittamisessa ja erilaisten opiskelu- ja oppimismenetelmien käytössä huomioiden vaihtoehtoiset suoritustavat. Hän hyväksyy myös yksittäisen opintojakson hyväksilukemisen.

Opintopsykologit

Opintopsykologit tarjoavat tutkinto-opiskelijoille ohjausta opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja niihin liittyvien psykologisten esteiden purkamisessa. Opintopsykologit tekevät yksilö- ja ryhmäohjausta sekä järjestävät erilaisia webinaareja, workshoppeja, verkkokursseja, koulutusta ja muita tapahtumia.

Työelämä- ja ohjauspalvelut

Työelämä- ja ohjauspalvelut auttavat opiskelijoita kaikissa urasuunnitteluun, työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä yleisissä kysymyksissä. Jos tulevaisuutesi tai opintosi mietityttävät, kaipaat tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen tai sparrausta työnhakuun, ota yhteyttä: opiskeluntuki#oulu.fi (korvaa # -> @) ja pyydä henkilökohtaista ohjausaikaa.  Asiantuntijamme palvelevat Oamkin ja Oulun yliopiston opiskelijoita myös Career Centren toimintapisteessä.

Voit hakeutua opiskelun yksilövalmennukseen, Coachaukseen, jos kaipaat boostia opiskeluun, haluat parantaa motivaatiotasi tai tehostaa ajankäyttöäsi. Opiskelijoille on tarjolla kolme erilaista teemoiteltua valmennuspakettia, mutta voit hakeutua valmennukseen myös omien, itsellesi ajankohtaisten teemojen kanssa. Lisätietoa coachingista löydät Opiskeluohjaus-sivulta.

Kirjasto

Kirjasto tarjoaa oppimista ja opiskelua sekä ammatillista kehittymistä tukevat tilat, kokoelmat ja palvelut. Tietoaineistoa on tarjolla sekä paikallisesti että verkkopalveluiden, yhteistyökirjastojen ja kaukopalvelun kautta. Kirjaston informaatikot antavat kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta ryhmille sekä henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta. 

ICT-palvelut

Oamkin opiskelijana voit käyttää kampuksilla opiskellessasi omaa läppäriäsi Oamkin verkossa, sekä Oamkin opiskelijoiden käyttöön hankkimia koneita ja ohjelmistoja. Oamkilaisena pääset käyttämään useita verkkopalveluita myös kotoasi käsin, aina sähköpostista ja pilvitallennuksesta verkko-opiskeluympäristöihin ja sähköisiin kyselyohjelmistoihin saakka. Pääset kirjautumaan palveluihin henkilökohtaisella Oamkin tunnuksellasi. Kun otat tunnuksen vastaan, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja käyttöoikeusehtoja. Jos sinulla on IT-ongelmia, etsi ensin vastausta ICT-palveluiden ohjeista. Jos et löydä sieltä apua, otathan ICT-palveluihin yhteyttä. 

Turvallisuus

Turvallisuustyön tarkoituksena on ohjata, opastaa ja avustaa ennaltaehkäisemään onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita.