Turvallisuus

Oamkin turvallisuustyössä noudatetaan pelastus- ja työturvallisuuslakia. Tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

Lisätietoa turvallisuudesta opiskelijaintra Oivassa »