Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Jokaisen Oamkin yhteisön jäsenen, sekä opiskelijan että henkilöstön, velvollisuutena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Tasa-arvolain (1329/2014) tarkoituksena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää sekä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Voit olla tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa yhteydessä seuraaviin tahoihin:

Yhteystaho Epätasa-arvoisen kohtelun ennaltaehkäiseminen, käsittely ja poistaminen
Kampusopo/opinto-ohjaaja
 • Oppimisvaikeudet
 • Esteettömyysasiat
 • Muu syrjintä

Opintovastaava, opettajatuutori, opettaja, osaamispäällikkö, osaamisalajohtaja/yksikönjohtaja

 

 • Opintojaksojen oppimispalaute
 • Opiskelijakyselyn palaute
 • Opintoihin liittyvät ongelmat
 • Arvioinnin oikaiseminen
 • Vilppi
 • Muu syrjintä

Koulutuspalveluiden Oamk-lähipalvelutiimin henkilöstö, kv-partnerikorkeakoulun edustaja

 

 • Ulkomaan opintoihin liittyvät ongelmat
 • Esteettömyysasiat
 • Muu syrjintä

Opiskelijakunta OSAKO

 • Häirintäyhdyshenkilöt
 • Opiskelijaedustajat
 • Opiskelijatuutorit

 

 • Seksuaalisuuteen, sukupuoleen tai muun syrjintäperusteen perusteella tapahtuva häirintä
 • Ammattikorkeakoulun päätöksentekoon sekä tasa-arvoa käsitteleviin työryhmiin vietävät asiat
 • Opintoihin liittyvät ongelmat

Koulutuspalvelut

 • opintopsykologi ja muu ohjauspalveluiden henkilöstö
 • koulutuspalvelupäällikkö ja muu Oamk-lähipalvelutiimin henkilöstö

 

 • Esteettömyysasiat
 • Muu syrjintä
 • Vilppi
Opiskeluterveydenhuolto ja seurakuntien oppilaitospalvelut
 • Esteettömyysasiat
 • Muu syrjintä
Tutkintolautakunta
 • Arvioinnin oikaiseminen (mikäli asia ei ole ratkennut opettajan/tutkintovastaavan kanssa)
Rehtori
 • Opiskelijaksi hakeneen oikaisu
 • Opiskeluoikeuden menettämisen oikaisu

Oamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa – Opiskelijat kuvataan tasa-arvotyön lähtökohdat, tavoitteet, ohjeet, työryhmät, yhteystahot sekä seuranta ja arviointi.