Päihdeohjelma

Oamkissa on laadittu Puuttuminen on välittämistä – Opiskelijoiden päihdeohjelma, jonka tavoitteena on 

  • tukea opiskelijan opiskelukykyä ja hyvinvointia,
  • ehkäistä päihteiden käyttöön liittyviä haittoja mm. lisäämällä päihteistä käytävää keskustelua korkeakouluyhteisössä,
  • edistää huolen puheeksi ottoa ja
  • antaa toimintatavat puuttua opiskelijan päihdeongelmaan ja hoitoonohjaukseen. ​​​​​​

Päihdeyhdyshenkilönä Oamkissa toimii riippuvuuksiin liittyvästä ohjauksesta vastaava kampus-opo ja tarvittaessa muut kampus-opot.

Puheeksiotto on välittämistä
Henkilökunnan jäsen tai opiskelukaveri voi ottaa huolta herättäneet havainnot opiskelijan itsensä kanssa puheeksi.  Huolen puheeksiottaminen tapahtuu luottamuksellisesti

Voit luottaa omaan tunteeseesi. Huoli toisesta ei tarvitse todistusaineistoa. Ota huoli puheeksi leimaamatta ja syyllistämättä. Puheeksi ottaminen on aina opiskelijan kannalta hyödyllistä.