Opintotuki

Opintotuen maksamisesta vastaa Kela. Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Korkeakouluopiskelijan opintotukeen kuuluvat opintoraha, opintorahan huoltajakorotus ja opintolainan valtiontakaus.  

Voit saada opintotukea, kun suoritat amk- tai ylempää amk-tutkintoa tai ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa maahanmuuttajille tarkoitettua koulutusta. Et voida saada opintotukea, jos olet työvoimakoulutuksessa. 

Lisätietoa opiskelijan tuista saat Kelan www-sivuilta ja palvelunumerosta 020 692 209. Voit myös varata ajan Kelan palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun.

Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi.  Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Lisätietoa yleisestä asumistuesta saat Kelan www-sivuilta ja palvelunumerosta 020 692 210.

Opintojen on edistyttävä

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi täytyy edistyä. Kela seuraa opintojen edistymistä. Lisätietoja opintojen riittävästä edistymisestä.

Opintolainahyvitys

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi. Opintolainahyvitys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Lisätietoja opintolainahyvityksestä.

Opintotuki ja omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Kela ei tutki tulojasi, kun haet opintotukea, vaan sinun täytyy itse huolehtia siitä, että tulosi pysyvät sallituissa rajoissa. Lisätietoja omien tulojen vaikutuksesta opintotukeen.

Sairastuminen opintojen aikana

Jos sairastut kesken opintojen, voit jäädä sairauslomalle ja hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Jos sinulle myönnetään sairauspäiväraha, Kela lopettaa opintotukesi automaattisesti. Voit opiskella myös sairauspäivärahalla vähäisessä määrin. Ota yhteys opettajatuutoriisi tai kampus-opoosi ja suunnittele opinnot hänen kanssaan. Lisätietoa sairastumisesta opintojen aikana.

Opintotuki ulkomaanvaihdossa

Jos lähdet opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ulkomaille, tee opintotuen muutosilmoitus / lisätukihakemus Kelan asiointipalvelussa. Ulkomaan opintotuki sisältää opintorahan, korotetun opintolainan ja asumislisän. Jos saat yleistä asumistukea Suomen asuntoon, voit todennäköisesti saada asumistuen myös vaihdon ajalta tyhjilleen jäävään asuntoon, kuitenkin enintään kolmelta kuukaudelta. Lisätietoja ulkomaan opintotuesta.

Muut toimeentulomahdollisuudet

Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto.  Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Lisätietoa aikuiskoulutustuen opintolainasta.

TE-palveluista saat lisätietoa mahdollisuuksista opiskella työttömyysetuudella korkeakoulussa.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, johon opiskelija voi turvautua. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.