Opintopsykologi

Opintopsykologit tarjoavat yksilö- ja ryhmäohjausta, työpajoja, verkkokursseja, webinaareja ja opiskeluun liittyviä ohjausmateriaaleja. 

Yksilöohjaus

Voit varata ajan opintopsykologille, jos

 • olet kirjoilla oleva Oulun ammattikorkeakoulun perustutkinto-, jatko -tai vaihto-opiskelija (palvelut eivät kuulu avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille) 
 • tarvitset apua opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä pulmatilanteissa, joita muu opintojen ohjaus ja neuvonta ei ole ratkaissut

Esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • jumissa olevat opinnot tai opinnäytetyö
 • opiskelutaidot, ajankäyttö ja arjenhallinta
 • opiskeluitsetuntoon liittyvät ongelmat
 • esiintymisjännitys
 • motivaatio-ongelmat
 • jaksaminen ja stressi
 • oppimisvaikeudet
 • palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen

Ohjausta järjestetään Linnanmaan kampuksella sekä etäyhteyksin. Otathan huomioon, että riippuen toiveiden määrästä, voi jonotusaika olla pidempi kampusaikoihin. Etäaikoja on mahdollista järjestää joustavammin. Ohjauksen kesto on n. 45 minuuttia.

Ohjausajan varaaminen

Opintopsykologien ajanvaraus on kiinni. Ajanvaraus aukeaa taas 5.8.2024.

Opintopsykologit:

Pauliina Junnikkala
Opintopsykologi 
 
Kersti Lantto
Opintopsykologi
 
Tuomas Lukkari
Opintopsykologi
 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä opintopsykologin käynneillä tapahtuu? 

Keskustelut opintopsykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja kestävät tavallisesti noin 45 minuuttia. Ensimmäisellä kerralla sovitaan mahdollisista jatkotapaamisista ja työskentelyn tavoitteista. Tapaamisten tavoitteena on jäsentää opiskelijan tilannetta, kehittää opiskelutaitoja, lisätä toimijuutta, löytää uusia ajattelu- ja toimintatapoja ja parantaa opiskeluedellytyksiä. Tapaamiskertoja on yleensä 1-5.  

Mitä eroa on opintopsykologien ja YTHS:n psykologien tarjoamilla palveluilla?

Opintopsykologit tarjoavat tukea opiskeluun liittyvissä ongelmissa ja YTHS:n psykologit puolestaan mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Opintopsykologit ovat korkeakoulun henkilökuntaa, kun taas YTHS:n psykologit työskentelevät julkisessa terveydenhuollossa. Opintopsykologin ohjauskäynnit toteutuvat tavallisesti harvajaksoisemmin. YTHS:n psykologien tuki on yleensä tiiviimpää.

Olen jatko-opiskelija tai vaihto-opiskelija, voinko varata ajan yksilöohjaukseen? 

Opintopsykologin palvelut on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, eli voit varata ajan, jos suoritat ylempää korkeakoulututkintoa. Voit myös varata ajan, jos olet vaihto-opiskelija. Huomaathan kuitenkin, että opintopsykologin käynnille ei yleensä pääse heti, joten lyhyen vaihto-ohjelman aikana opintopsykologin ohjausaikaa ei välttämättä ehdi saada.

Varaisinko ajan yksilöohjaukseen vai osallistuisinko ryhmään tai työpajaan?

Yksilöohjaus on paras vaihtoehto silloin, kun tarvitset yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Ryhmien ja työpajojen etuna on mahdollisuus vertaistukeen muilta opiskelijoilta. Vertaistuen avulla voit huomata, ettet ole ongelmiesi kanssa yksin. Usein muilta opiskelijoilta saa myös ideoita siitä, miten ongelmia voi ratkaista. Ryhmissä ja työpajoissa voit olla oma itsesi ja osallistua keskusteluihin sinulle sopivalla tavalla. Ryhmät ovat kestoltaan pidempiä ja toteutuvat tiiviimmin, kuin yksilöohjaukset. Sen vuoksi ryhmään osallistujalle ei yleensä järjestetä yksilöohjauskäyntejä ryhmän aikana.

Kuinka nopeasti opintopsykologin vastaanotolle pääsee?

Opintopsykologin yksilöohjaus on hyvin kysyttyä, ja ohjausaikoja on tarjolla rajallisesti. Siksi ohjausaikaa joutuu usein odottamaan. Tavallinen jonotusaika on noin 1 kuukausi, mutta tilanne voi vaihdella lukuvuoden mittaan.

Minne voin ottaa yhteyttä kriisitilanteessa?

Kriisitilanteissa Oamkin opiskelijana voit ottaa yhteyttä kampusopo Elina Pengeriin (elina.penger#oamk.fi (korvaa # -> @)).

Kriisitilanteissa sinua auttavat myös:

En ole varma opiskelenko oikeaa alaa tai pohdin työelämään liittyviä asioita. Mihin voin olla yhteydessä?

Uraan ja alanvalintaan liittyvää ohjausta saat uraohjaajilta Career Centrestä

Tarvitsen apua opintojen suunnittelussa. Kenen puoleen voin kääntyä?

Opiskelijat voivat saada opintojen suunnitteluun liittyvää ohjausta opettajatuutoreilta ja kampusopoilta. Lisätietoa opintojen ohjauksesta Oamkissa löydät opinto-oppaasta.

Epäilen, että minulla voi olla lukivaikeus/autisminkirjon häiriö/ADHD. Voinko ottaa yhteyttä opintopsykologiin?

Opintopsykologit eivät tee tutkimuksia. Diagnostiikka ja hoito tapahtuu aina terveydenhuollossa. Näissä asioissa voit ottaa yhteyttä YTHS:ään. Opintopsykologit voivat kuitenkin auttaa sinua pohtimaan, miten opinnot saisi sujumaan tai millaiset opiskelutekniikat sopivat sinulle parhaiten.  

Jos epäilet itselläsi lukivaikeutta, voit osallistua korkeakoulusi järjestämään DigiLukiseulaan. DigiLukiseula voidaan tehdä tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijalle, jonka äidinkieli on suomi, ja joka ei ole osallistunut seulaan aiemmin. 

Lukiseulojen päivämäärät ja tarkemmat tiedot löydät Opinto-oppaasta Esteetön opiskelu- pudotusvalikon alta kohdasta Tuki ja ohjaus. Jos digilukiseulassa havaitaan viitteitä lukivaikeudesta, kampus-opo voi tehdä sinulle tarkemman yksilötestin.

Opintoni ovat edenneet suunniteltua hitaammin. Mihin tahoihin voisin olla yhteydessä?

Opintopsykologin kanssa voit pohtia, miten saisit opintosi sujumaan paremmin. Muissa asioissa, kuten lisäajan hakemisessa tai Kelan lomakkeiden täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä siitä vastaavaan tahoon. Lisätietoja löydät esimerkiksi näiltä sivuilta:  

Voimarani opiskeluun ovat täysin loppu. Kannataako minun hakeutua opintopsykologille?

Opintopsykologin ohjauksesta on eniten hyötyä silloin, kun opiskelijalla on kykyä edistää opintojaan edes jonkin verran. Jos voimavaroja opiskeluun ei esimerkiksi mielenterveydellisistä syistä ole, opintopsykologin ohjaus ei ole sillä hetkellä ajankohtaista. Tällöin oikea tuen taho on YTHS.

Haluaisin, että opintopsykologit tulisivat pitämään tilaisuuden, luennon tai puheenvuoron toivomastani aiheesta. Miten toimin?

Opintopsykologit voivat tulla pitämään tilaisuuksia, luentoja tai puheenvuoroja opiskeluun ja opiskelun tukemiseen liittyvistä aiheista. Tärkeää on, että olet yhteydessä opintopsykologeihin hyvissä ajoin, jotta valmisteluaikaa jää riittävästi. Otathan huomioon, että opintopsykologien kalenterit ovat tavallisesti täynnä useita kuukausia eteenpäin.

Ryhmät ja työpajat

Tietoa opintopsykologien ja muiden ohjauspalveluiden työntekijöiden järjestämistä ryhmistä ja työpajoista ja niihin ilmoittautumisesta löydät Ryhmät ja työpajat -sivustolta. Ryhmät ja työpajat ovat tarkoitettu sekä Oamkin että Oulun yliopiston opiskelijoille.

Yhteenveto tulossa olevista ryhmistä:

 • Monialainen opinnäytetyöryhmä etänä alkaa 6.5.

Yhteenveto tulossa olevista työpajoista:

pexels-fauxels-3184454.jpg
 

Moodle-kurssit

Opiskelutaidot 

Kehitä opiskelutaitojasi itsenäisesti suoritettavalla Opiskelutaidot Moodle-kurssilla. Saat palautetta suorittamistasi tehtävistä opintopsykologeilta. Kurssin teemoja ovat ajanhallinta, opiskelutekniikat, motivaatio, opiskeluun liittyvä minäkuva ja itsetunto sekä stressinhallinta.  

 • Kurssin nimi: Opiskelutaidot
 • Kurssiavain: opiskelutaidot23-24

Hyväksyntää arkeen 

Vahvista psykologista joustavuutta ja stressinsäätelytaitojasi Hyväksyntää arkeen Moodle-kurssilla. Saat palautetta suorittamistasi tehtävistä opintopsykologeilta. Kurssin teemoja ovat hyvinvoinnin tukipilarit, ajatukset ja tunteet, arvot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja hyväksyntä. 

 • Kurssin nimi: Hyväksyntää arkeen
 • Kurssiavain: hyva2023

pexels-bich-tran-760710.jpg

 

 

 

 

Webinaarit 

Itsenäisen opiskelun tukipaketti -webinaaritallenne. Opintopsykologi Kiia Kilponen. Webinaarissa käydään läpi niitä taitoja, joita itsenäinen opiskelu opiskelijalta vaatii. Se tarjoaa myös käytännön vinkkejä siihen, miten itsenäisestä opiskelusta voi tehdä sujuvampaa ja antoisampaa.
 
Motivaatio saa liikkeelle -webinaaritallenne. Opintopsykologiharjoittelija Amanda Tistelgren. Mitä motivaatio on ja mihin sitä tarvitaan? Miten motivaatiota herätellään ja vahvistetaan? Entä mitä tehdä, jos motivaatio on kadoksissa? 
 
Opiskeluhyvinvoinnin tukeminen -webinaaritallenne. Opintopsykologi Sara Tiainen. Kuinka tukea ja ylläpitää omaa opiskeluhyvinvointia ja jaksamista? Mitä stressi on ja kuinka sen tunnistaa? Ovatko kaikki stressinhallintakeinot yhtä hyviä? Kuinka auttaa stressaantunutta mieltä?
 
Itsensä johtaminen -webinaaritallenne. Opintopsykologi Sara Tiainen. Itsensä johtamisen ei tarvitse tarkoittaa itseään piiskaavaa suorittamista. Parempaa hallinnantunnetta saa myötätuntoisella lähestymistavalla ja hyvinvointia tukevilla arjen rutiineilla. 
 

Miniwebinaarit

 
Tavoitteellinen opiskelu. Opintopsykologi Hilla Marin.  Miten ylläpitää motivaatiota ja jaksamista yliopisto-opinnoissa? Pitkän tähtäimen tavoitteiden kirkastaminen ja välitavoitteiden asettaminen motivoivat ja auttavat opintojen suunnittelussa. Suunnitelmallisuus puolestaan lisää hallinnantunnetta ja auttaa hallitsemaan stressiä.
 
Ajanhallinta. Opintopsykologi Hilla Marin.  Hyvällä ajanhallinnalla löydät tasapainon opiskelun ja vapaa-ajan välille ja pystyt hallitsemaan stressiä. Ajanhallintataidot ovat tärkeitä niin opiskeluissa kuin myöhemmin työelämässäkin, siksi niihin kannattaa panostaa jo nyt!
 
Kalenterointi. (alempi video) Opintopsykologi Pia Partanen. Miten teen konkreettisen suunnitelman opinnoilleni ja miksi kalenterin käyttö on järkevää?
 
Opiskelutekniikat. Opintopsykologi Hilla Marin. Opiskelutekniikoita on monenlaisia ja se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Itsetuntemus on tärkeää, jotta osaat hyödyntää itsellesi parhaiten sopivia keinoja. Erilaisten sisältöjen oppimisessa on usein myös paikallaan soveltaa erilaisia strategioita.
 
Aloittamisen vaikeuden taklaaminen. (Alempi video) Opintopsykologiharjoittelija Amanda Tistelgren. Mistä aloittamisen vaikeudessa on kyse ja kuinka päästä työskentelyssä alkuun?
 
Opiskeluhyvinvointi. Opintopsykologi Hilla Marin. Opiskeluhyvinvointi on aina subjektiivinen kokemus omasta hyvinvoinnista. Sitä voisi kuitenkin luonnehtia sellaisena tilanteena ja olotilana, missä opinnot etenevät ja myös muulle elämälle jää sopivasti aikaa. Entä mitä sitten tapahtuu, kun opiskeluhyvinvointi on koetuksella? Mitä tehdä kun hyvinvointi kärsii?
 
Stressin säätelyä tässä ja nyt. (alempi video) Opintopsykologi Sara Tiainen. Miten purkaa stressireaktiota? Videolla annetaan muutama vinkki stressiajatusten ja tunteiden säätelyyn sekä tietoisten valintojen tekemiseen.
 
Huijarisyndrooma. Opintopsykologiharjoittelija Amanda Tistelgren. Mitä huijarisyndroomalla tarkoitetaan ja miten sen kanssa voi tulla toimeen?
 

Podcastit

Oamk-podcastissa keskustellaan opintopsykologiharjoittelija Mira Mäenpään kanssa siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita opintojen aloittaminen ja uuden elämänvaiheen alku voi herättää. Mira kertoo myös, miten opintopsykologin juttusille voi hakeutua ja millaisia asioita psykologin kanssa voi käsitellä. 
 
Erilaiset aivot-podcast. Miten karkkipussi liittyy opiskeluun ja keskittymiseen? Millä tavalla ADHD-henkilön opintoja voidaan tukea korkeakouluopinnoissa? ADHD:sta ja opiskelusta kertovat Erilaiset aivot -podcastin kolmannessa jaksossa opintopsykologi Sara Tiainen, opinto-ohjaaja Susanna Saarinen ja toista korkeakoulututkintoa opiskeleva kokemusasiantuntija Sini.
 

Mitä kuuluu kampus -podcastissa opintopsykologi Pauliina Junnikkala kertoo, milloin opiskelijan pitäisi hakea apua, miten selvitä etäopinnoista ja kuinka lopettaa viivyttely.

Materiaalipankki

Vinkkejä opiskeluun -Padlet. Opintopsykologi Pauliina Junnikkala. Opintopsykologin kokoamia vinkkejä tehokkaampaan opiskeluun. 
 
Vinkkejä hyvinvointiin - Padlet. Opintopsykologi Pauliina Junnikkala. Opintopsykologin kokoamia vinkkejä hyvinvoinnin tueksi.
 
Opiskelun tueksi -opas. Opintopsykologi Pauliina Junnikkala. Opintopsykologin kokoama opas.
 

Tietosuojainfo ja rekisteriseloste
Katso opintopsykologien asiakastietoja koskeva tietosuojainfo täältä.
Katso opintopsykologitoimintaan liittyvän tutkimuksen rekisteriseloste täältä.