Hyvinvointi

Hyvinvointisi, opintojesi edistyminen ja jaksamisesi kietoutuvat toisiinsa. Hyvinvointia tukevia palveluja tarjoavat ammattikorkeakoulumme lisäksi Opiskeluterveydenhuolto YTHS sekä sopimuksin yritykset ja järjestöt.

opiskelijan hyvinvointi koostuu monista tekijöistä


UniMove tarjoaa liikuntapalveluja korkeakoulujen opiskelijoille Oulussa.  


Opiskelijakunta OSAKOn häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kokeneet  häirintää tai haluavat puhua itseensä tai muihin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä.


Hyvinvointituutorointi on hyvinvointiin tähtäävää vertaistoimintaa, jossa opiskelijat kannustavat muita opiskelijoita muun muassa liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.