Vähähiilisyys

Haluatko olla luomassa hiilineutraalia huomista? Edistämme kestävää kehitystä sekä luomme uusia vähähiilisen energian, liikenteen, työkonetekniikan ja kiertotalouden ratkaisuja. Kehitämme myös ympäristöystävällistä rakentamista sekä autonomisia työkoneita. Huippuluokan tutkimus- ja kehitysympäristöissämme voimme yhdessä testata ideoita käytännössä.


NUVE-LAB – Ajoneuvoteknologi-oiden kehitys- ja opetusympäristö

Linnanmaan kampuksella sijaitsee ainutlaatuinen NUVE-LAB -simulointiympäristömme, joka on Suomen johtava ajoneuvoteknologioiden kehitys- ja opetusympäristö. Siellä voi kehittää ja testata energiatehokkaita ja autonomisia ajoneuvoja aina kulkuautoista raskaisiin hyötyajoneuvoihin.

NUVE-LAB koostuu Mobilab-, NUVE- ja eMobiili -hankkeista, joissa kehitetään maailmanluokan tutkimus- ja kehitysympäristöä autonomisille, nollapäästöisille ajoneuvoille ja työkoneille. Parhaillaan LEVITOI-hanke kehittää uusia työkone- ja laiteratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi.

Tutustu NUVE-LAB -ympäristöön


Hybridilaboratorio– Ilmastonmuutos ratkaistaan uudella teknolgialla

Uudessa hybridilaboratoriossamme voi testata uusia energiansäästöratkaisuja. Tiloihin rakennettujen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen avulla voidaan tutkia ja kehittää niin sähkö-, automaatio- kuin energia- ja talotekniikankin järjestelmiä. Vastaavia erityisesti opetuskäyttöön soveltuvia olosuhteita ei juuri muualla Pohjois-Suomessa ole. Taloteknisten järjestelmien tarkemmalla säätämisellä, kuten älykkäiden valaisimien ohjelmoinnilla ja lämpöverkon optimoinnilla, voidaan myös parantaa energiatehokkuutta ja tavoitella vähähiilisyyttä. 

Tutustu hybridilaboratorioon

Droneista liiketoimintaa

Oamkilla on Pohjois-Suomen suurin droonilaivue, kaikkiaan24 droonia. Kehitämme droonitoiminnasta uutta liiketoimintaa. Olemme mukana useassa droonitoimintaa edistävässä hankkeessa, kuten esimerkiksi FUAVEssa, jossa kehitämme droonien testialueita kuudelle paikkakunnalle ympäri Suomea. Ensimmäinen testialue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Oamkilla on käytössään laaja dronelaivue, jota yritykset voivat hyödyntää kehittäessään esimerkiksi vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja. Olemme myös mukana korkeakoulujen ja eri toimijoiden yhteisverkosto Arctic Drone Labsissa.

Lue lisää FUAVE-hankkeesta


Kehitämme bio- ja kiertotaloutta

Kehitämme myös rakentamisessa ympäristöystävällisiä raaka-aineita, kuten tutkimalla, miten biopohjaiset materiaalit soveltuvat rakentamiseen. Vastaamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin parantamalla rakentamisen energiatehokkuutta sekä kehittämällä bio- ja kiertotaloutta. ProsBKT-hankkeessa pilotoimme uutta prosessitekniikan koulutusohjelmaa. Tavoitteena on, että yritykset saisivat osaavaa ja korkeakoulutettua henkilökuntaa bio- ja kiertotalouden prosessien suunnitteluun. Osaamisen vahvistuessa yritykset pystyvät omaksumaan uutta prosessiteknologiaa ja ympäristöä vähemmän kuormittavia prosesseja.

Lue lisää ProBKT-hankkeesta