SelkoDigi – Asiantuntijatason digitaidot selkokielellä

 

Opiskele digitaitoja selkosuomeksi!

Suomi on digitalisaation edelläkävijä, mikä näkyy jokapäiväisessä elämässä. Jos kielitaito ei ole täydellinen tai digitaidoissa on puutteita, jää maahanmuuttaja tai muuten heikossa asemassa oleva henkilö helposti digitaalisten palveluiden ulkopuolelle. Arkielämän lisäksi digitaitojen hallinta on ehdoton edellytys korkeakoulutuksessa tai asiantuntijatasoisissa työtehtävissä. 

SelkoDIGI-hankkeella vastataan maahanmuuttajien ja muiden heikossa asemassa olevien henkilöiden tarpeeseen hallita korkeamman tason digitaaliset järjestelmät ja ohjelmat. Näin parannetaan heidän integroitumistaan yhteiskuntaan, täydennys- ja jatko-opiskelumahdollisuuksiaan sekä työllistymistään.
 

Toteutus

SelkoDIGI-hanke saavuttaa tavoitteen kahden työpaketin avulla:

Työpaketti 1:

  • Kartoitetaan ja suunnitellaan asiantuntijatasoisen digiosaamisen kriteerit, joiden pohjalta kehitetään noin 10 opintopisteen laajuinen digiopiskelun kokonaisuus.
  • Lähtökohtana on suunnitella selkokielinen digitaalinen oppimisympäristö, jossa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa.
  • Opintokokonaisuudessa huomioidaan aikaisemmin opitut perusasiat ja niiden pohjalta edetään kohti korkeamman tasoisten järjestelmien, ohjelmien ja digitaalisten palveluiden hallintaa. 


Työpaketti 2:

  • Opintokokonaisuuden toteutuksessa tärkeässä roolissa ovat eri pedagogiset ratkaisut, jotka suunnitellaan kohderyhmä huomioiden hybridi- ja etäopetukseen.
  • Lisäksi hankkeessa huomioidaan suomen kielen ohjaus ja opetus painottuen digitaalisten valmiuksien ja tietoteknisen osaamisen paranemiseen. 

Hankkeen kesto, rahoitus ja toteuttajat

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2021–31.7.2023.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalous osasto.

 

Seuraa meitä