Yhteistoiminnallisen robotin tarttuja.

Mitä ovat cobotit?

Cobotit

Yhteistoiminnalliset robotit (collaborative robots) eli cobotit  ovat pieniä, automatisoituja robotteja, jotka voidaan ohjelmoida toteuttamaan tuotannon eri tehtäviä ja tekemään työtä turvallisesti yhdessä ihmisten kanssa.

Cobotteja pystytään hyödyntämään pienten ja keskisuurten sarjojen tuotannossa. Ne voivat työskennellä samalla työalueella ihmisen kanssa eri tuotannon osissa: erillistä suoja-aluetta ei sovelluksesta riippuen tarvita. Cobotteja voidaan hyödyntää ihmisen apuna työtehtävissä, jotka vaativat toistotarkkuutta. Konenäön ja antureiden avulla cobottien toimintaa voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä.

Viime vuosina markkinoille on tullut yhä edullisempia, pienempiä ja monipuolisempia yhteistoiminnallisia robotteja, joiden käyttö piensarjatuotannossa on jo taloudellisesti kannattavaa. Tätä tukee robottien keveys, joka mahdollistaa niiden siirtämisen erilaisiin työtehtäviin saman työpäivänaikana, jolloin samaa laitetta voidaan hyödyntää useissa eri kohteissa.

Mitä hyötyä coboteista on?

Pk-yrityksille cobotit tarjoavat uusia mahdollisuuksia suorittavan työn tekemiseen ja näin myös tuotannon tehokkuuden parantamiseen. Cobottien ohjelmointi on helppoa: cobotille näytetään liikerata, mitä sen halutaan tekevän. Cobottien ansiosta yrityksen henkilökunnan osaamista voidaan hyödyntää paremmin monimutkaisempiin, arvoa tuottaviin tehtäviin.

 

Henkilö ohjelmoi yhteistoiminnallista robottia siirtämään pieniä metallikappaleita CNC-metallisorvin edustalla.

Tutustu opetusvideon kautta cobotin ohjelmointiin

Rokka-hankkeen Yhteistyörobotin ohjelmointi konepajaympäristössä -opetusvideo kertoo vaihe vaiheelta, miten yhteistörobotin ohjelmointi tapahtuu konepajaympäristössä. Videolla käydään läpi termistöä ja työvaiheet esimerkien kautta. Tutustu hankkeen koulutusmahdollisuuksiin ja hae mukaan (linkki) ilmaiseen koulutukseen. Koulutus toteutetaan EU:n sosiaalirahaston tukemana.