Prosessitekniikkaa bio- ja kiertotalouteen – toteutus

 

Hankkeen aikana tavoitteena on luoda toimintamalli yritysten bio- ja kiertotalouden osaamisen jatkuvan oppimisen tueksi. Toteutus alkaa bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan osaamistarvekartoituksella. Työpaketissa kartoitetaan toimialan tarpeet ja määritetään tarvittavan täydennyskoulutuksen osaamisalueet ja painopisteet Pohjois-Suomessa.


Toinen työpaketti sisältää sekä kotimaisten että ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan koulutuksen hyvien käytänteiden tarkastelemista (benchmarking) ja rakennetaan kansainvälisiä yhteyksiä opetus- ja tki-yhteistyön pohjustamiseksi.


Kolmannessa työpaketissa aloitetaan bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan koulutuskokonaisuuden tuottaminen ja jatkuvan oppimisen toimintamallin kehittäminen. Jatkuvan oppimisen toimintamallia testataan pilottikoulutuksella.


Neljäs työpaketti sisältää hankkeen hallinnon ja viestinnän. Viestinnän merkitys hankkeessa on paitsi hankkeen tunnetuksi tekemisessä myös yritysten välisen yhteistyön edistämisessä.