Laboratorio

 

Bio- ja kiertotalouden tuote- ja ympäristölaboratorio tarjoaa kattavia analyysejä sekä kokeilu- ja demonstraatiopalveluita sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi muun muassa ympäristö-, bio-, elintarvike-, maatalous-, energia-, rakentamis-, kaivannais- ja metallialalla.

Laboratoriossa kohtaavat yritykset, opiskelijat sekä tutkimus- ja kehityshankkeet. Oppimisympäristössä opiskelijat pureutuvat työelämälähtöisiin ongelmiin ja etsivät niille ratkaisuja innovoinnin kautta kemiallisten analyysien avulla.

Oppimisympäristössä on käytössä monipuoliset laboratorioanalyysit ja -menetelmät.

Laboratoriossa on mahdollista esimerkiksi

  • suorittaa vesianalyyseja: metallit (ICP-OES, IC) ja mikrobit
  • määrittää kiinteiden polttoaineiden lämpöarvoja
  • tehdä polttoaineiden viskositeettimittauksia
  • määrittää biomassojen metaanintuottopotentiaalia ja esimerkiksi biokaasun kaasukomponenttien pitoisuuksia (Micro-GC)
  • mitata kenttäkäyttöisellä XRF:llä metallipitoisuuksia muun muassa maaperästä ja kierrätysmateriaaleista
  • tehdä elintarvikkeiden lisäainemäärityksiä (HPLC) ja ravintosisältömääritykset.


Lue lisää bio- ja kiertotalouden ympäristölaboratorioista.