Tapahtumat, työpajat ja koulutukset

 

Tutustu hankkeen järjestämiin tapahtumiin, työpajoihin ja koulutuksiin.

 

4.9.2023 Julkaisu Oamk Journalissa: Täydennyskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarpeet bio- ja kiertotalousalan yrityksissä Pohjois-Suomessa

 

30.5.2023 Hanke mukana  Oamk:n Luontokatowebinaarissa.

 

24.5.2023 Hanke mukana Kiertotalous Areena -messuilla Tullisalissa.

                 

8.2.2023 UUDEN ENERGIATEKNIIKAN JA KIERTOTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA JA SEN OPS

Linkki koulutuksen sivuille: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/insinoori-amk-energia-ja-ymparistotekniikka

 

Linkki opintosuunnitelmaan: https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=enk2023s&lk=s2023

 

 

 

4.11.2022: UUSI TUTKINTO-OHJELMA KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ 2023!

PROSBKT-hanke mukana aktiivisesti tutkinto-ohjelman kehittämisessä.

JULKAISU: Lue lisää artikkelistamme: https://oamk.fi/oamkjournal/2022/kiertotalouden-osaamista-pohjois-suomeen-uudella-tutkinto-ohjelmalla/

 

 ALKAVAT PILOT-KOULUTUKSET (3 kpl) SYKSYLLÄ 2022. HAKUAIKAA ON ELOKUUN LOPPUUN ASTI!

 

BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN KIERTOTALOUDEN KEINOIN -pilot koulutus (20 OP)

Toteutusaika: syksy 2022 - kevät 2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biotalouden osana kiertotaloutta ja kestävää kehitystä, sekä biotalouden suhdetta ilmastonmuutokseen ja biodiversideettiin. Tuntee puuraaka-aineen ja erilaisten peltobiomassojen jalostuksen prosessit eri tuotteiksi ja energiaksi, ja niihin liittyvät arvoverkot sekä digitalisaation merkityksen arvoverkkojen hallinnassa.

Tietää biomassojen jalostuksessa syntyvien tuotannon sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia ja tuntee niissä käytettävää teknologiaa.

Osaa analysoida alueellisia raaka-ainepotentiaaleja ja tuntee mekaanisen ja kemiallisen puun- ja muiden biomassojen jalostuksen innovatiivisia ratkaisuja. Osaa tunnistaa uusia innovaatiomahdollisuuksia ja mahdollisuuksia yrityssymbioosien synnyttämiseksi.

Tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet.

Osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien ja alan toimijoiden nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta. Pystyy määrittelemään ja arvioimaan hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta, investointitarpeita ja tuntee niiden rahoitusmahdollisuuksia. Tunnistaa verkostoitumisen mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä.

 

Opintojen kulku: Opinnot koostuvat keskimäärin kerran kuukaudessa pidettävistä luentopäivistä sekä omasta case-työstä eli selvitystyöstä, jossa on bio- tai kiertotalouden näkökulma. Työn voi tehdä esim. yritykselle.

Yhteyshenkilö: Joni Kosamo, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh: 0504352034

Koulutus on ilmainen.

 

BIOPROSESSITEKNIIKKA KIERTOTALOUDEN TYÖVÄLINEENÄ -pilot koulutus (15 op)

Toteutusaika: syksy 2022 

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii bioprosessitekniikan perusteita ja menetelmiä. Kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija ymmärtää bioprosessien erityispiirteet verrattuna perinteisiin kemiallisiin prosesseihin. Hänellä on näkemys siitä, millaisia mahdollisuuksia sisältyy biokatalyyttien käyttöön, kuinka biokatalyyttien kanssa toimitaan, ja millä tavalla bioprosesseja operoidaan. 

 

Opintojen kulku: Opinnot koostuvat pienemmistä opintokokonaisuuksista: Elintarvike- ja ympäristökemia, Mikrobimetabolia ja mikrobituotteet ja Bioreaktoritekniikka. Opinnot sisältävät paikasta riippumatonta etäopiskelua ja -tehtäviä sekä muutamia lähitapaamisia. Elintarvike- ja ympäristökemian opinnot sisältävät myös laboratorioharjoitukset viikolla 45. Opintokokonaisuus käynnistyy Elintarvike- ja ympäristökemian ja Mikrobimetabolia ja mikrobituotteet opintojaksoilla.

Yhteyshenkilö: Johanna Panula-Perälä, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh: ....

Koulutus on ilmainen.

 

PROSESSITEKNIIKKA BIO- JA KIERTOTALOUDESSA - PERUSASIAT HALTUUN -pilot koulutus (10 op)

Toteutusaika: syksy 2022 - kevät 2023

Osaamistavoitteet:

Osaamiskokonaisuuden suorittanut osaa prosessitekniikan keskeisimpiä osa-alueita siinä laajuudessa, että hän tunnistaa niiden vaikutukset ja mahdollisuudet bio- ja kiertotalouden ongelmien ratkaisemisessa erityisesti, kun toiminnassa siirrytään laboratoriomittakaavasta pilot- ja tuotantomittakaavaan. Prosessitekniikan eri osa-alueiden, ilmiöiden ja laiteratkaisuiden vaikutusten kvalitatiivinen hallinta on keskeistä. 

 

Opintojen kulku:

Opinnot koostuvat pienemmistä osakokonaisuuksista (aine- ja energiataseet, tasapainot prosesseissa, virtaustekniikka, fluidi- ja partikkelitekniikka, mekaaniset yksikköoperaatiot, aineen- ja lämmönsiirto, erotusprosessit, reaktoritekniikka sekä prosessien ohjaus ja säätö), joista valitaan aiemman osaamisen ja oman työtehtävän kannalta sopiva yhdistelmä. Opiskeltavaksi valittava osuus voi olla olennaisesti tarjottavaa 10 op kokonaislaajuutta pienempi.

Opinnot pyritään toteuttamaan siten, että niihin osallistuminen on joustavaa sekä mahdollisuuksien mukaan ajasta ja paikaista riippumatonta. Opinnot suoritetaan kunkin opiskelijan omaan työhön liitettävien tehtävien avulla.

Yhteyshenkilöt: 

Jukka Hiltunen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. + 358294482438) ja Juha Ahola (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358294482338)

Koulutus on ilmainen.

 

 

 

Pohjoisessa kaikki kiertää –
Bio- ja kiertotalouden osaajien täydennyskoulutuksen valmistelu toimijoille

 

10.2.2022 klo 8.30-11.30

Tilaisuuden nauhoitteet katsottavissa linkkien kautta:

Sitran puheenvuoro: https://youtu.be/4OAKta6AfT8

Kemianteollisuus ry:n puheenvuoro: https://youtu.be/9ILdAHKsKHw

Elintarviketeollisuus ry:n puheenvuoro: https://youtu.be/d5jz7oPLfsw

 

Yhteyshenkilö: Joni Kosamo, Oulun ammattikorkeakoulu. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.; puh: 050 435 2034

Tilaisuuden tavoitteena on koota alan toimijoiden tarpeita ja toiveita bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuden kehittämiseksi Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyönä.

Rakentuvan koulutuksen avulla alueen yrityksille pystytään tarjoamaan ammattitaitoista henkilökuntaa bio- ja kiertotalouden prosessien suunnitteluun ja ylläpitämiseen sekä takaamaan henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittyminen.

Työpajassa työstetään nykyisen opintotarjonnan pohjalta, mitä puutteita, polkuja yms. voisi olla ja mitä tarvitaan lisää. Keskustelun pohjaksi on

laadittu alustavia opintoketjuehdotuksia.

Tilaisuus toteutetaan etäyhteydellä.

 

 Ilmoittautumislinkki tilaisuuteen

Ohjelma

8:30  Puheenjohtajan avaus, Yksikönjohtaja Ville   Isoherranen, Oulun ammattikorkeakoulu,   Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

8:40  Miten lisätä hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyvää   osaamista? Johtava asiantuntija Eero Jalava, Sitra

9:00  Modernissa metsäteollisuudessa on tilaa uusille   osaajille.   Päällikkö, koulutus ja osaaminen,   Reetta Pilhjerta,   Metsäteollisuus ry

 

9:15  Aihe-ehdotus, Johtava asiantuntija Pia Vilenius,   Kemianteollisuus ry

9:30  Elintarviketeollisuuden näkökulma bio- ja kiertotalouden   osaajista, Johtaja Marleena Tanhuanpää,   Elintarviketeollisuus ry

10.00  Pohjois-Suomen alan yrityksille suunnatun kyselyn   tuloksia osaamistarpeista ja nykyisen biotalouden   koulutuksen sisällön esittely,

  Jukka Hiltunen ja Juha Ahola, Oulun yliopisto

  Joni Kosamo, Oulun ammattikorkeakoulu

10:15  Työpajatyöskentely

11:15  Loppuyhteenveto – kuinka tästä eteenpäin kohti   työpajaa 2?

PÄÄTTYNEET KOULUTUKSET:

Biotalouden Pilot 1 -koulutus on alkanut (20 op)

Elokuussa 2021 on käynnitynyt ensimmäinen pilot -koulutus. Koulutus on nimeltään Biotalouden Pilot 1 -koulutus. Työelämä on tervetullut kurssille. Kurssi toteutetaan yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Kurssille voi ilmoittautua mukaan syyskuun puoliväliin asti ilmoittamalla Joni Kosamolle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) sähköpostiin. Kurssin voi suorittaa etänä ja siitä voi "poimia" itselle tarpeellisia osioita, mikäli ei halua tehdä kaikkia osa-alueita.