ProsBKT – Kehitämme bio- ja kiertotalouden prosessiosaamista Pohjois-Suomessa

Prosessitekniikkaa bio- ja kiertotalouteen – uusi koulutuskokonaisuus

ProsBKT – Prosessitekniikka bio- ja kiertotaloudessa -hanke kehittää ja pilotoi uutta prosessitekniikan täydennyskoulutusta, joka ottaa huomioon bio- ja kiertotalousalan tarpeet, ja alan henkilöstön osaamista tukevaa ja kasvattavaa jatkuvan oppimisen mallia, jolla alan osaamista pidetään ajan tasalla muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan oppimis- ja tki-ympäristö Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston bio- ja kiertotalouden osaamista kehittävän koulutuskokonaisuuden ja alan yritysten kehittämistoiminnan tueksi.

Tulevaisuudessa alueen yrityksille siis pystyttäisiin tarjoamaan osaavaa ja korkeakoulutettua henkilökuntaa bio- ja kiertotalouden prosessien suunnitteluun ja ylläpitämiseen sekä takaamaan henkilöstön osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittyminen.

Tavoitteena osaamisen ja liiketoiminnan kasvu

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa osaamisen kautta alueen bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa ja vaikuttaa alueen bio- ja kiertotalousyritysten prosesseihin. Osaamisen vahvistuessa yritykset pystyvät omaksumaan uutta prosessiteknologiaa ja ympäristöä vähemmän kuormittavia prosesseja. Hankkeen tavoitteena on myös tukea ja edistää alueen bio- ja kiertotalouden yritysten mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja edistää ympäristön hyvinvointia.

Hankkeen kesto

Hankkeen toteutumisaika 01.05.2020–31.10.2023.

 

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu; osatoteuttajana toimii Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.