PoJo – Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia

 

Tutkimukset osoittavat, että positiivisella johtamisella ja organisoinnilla on mahdollista edistää henkilöstön työhyvinvointia ja innostusta, ja niiden avulla organisaatioiden tuottavuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta ja laatua.

PoJo-hankkeessa edistetään positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamista  mikro- ja pk-yrityksissä sekä julkisorganisaatioissa. Hankkeessa toteutetaan alueellisia ja organisaatiokohtaisia koulutuksia, valmennuksia ja muita asiantuntijapalveluita sekä valmennetaan työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjiä ja tarjoajia positiivisen organisaation ja johtamisen soveltamiseen.

Lisäksi hankkeessa kootaan valtakunnallinen positiivisen johtamisen vertais- ja mentorointiverkosto positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustiedon ja käytännön kokemusten jakamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan alueen Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke toteutettiin ajalla 1.1.2020–31.12.2022 ja sitä rahoitti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia Kainuuseen 

PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia Kainuuseen toteutetaan ajalla 1.10.2021–31.12.2023, ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Ajankohtaista PoJo Kainuu -hankkeessa:

Varaa pian paikkasi syksyn 2023 avoimista ja maksuttomista PoJo-valmennuksista! Valmennusten esitteen löydät täältä

POSITIIVINEN JOHTAMINEN TULEVAISUUDESSA, vuorovaikutteinen valmennus esihenkilöille (7 h)

Kouluttajat: Hanna Ikonen ja Mari Granholm, Resis Oy

Valmennuksen sisältö ja aikataulu:

7.9. klo 9-12: Tulevaisuuden johtaja. Millaista johtamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? PRIDE-malli tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta.

21.9. klo 9-11: Mikä meissä on pysyvää? Ihmisyys tulevaisuuden näkökulmasta. Aivot, yksilöllisyys, vahvuudet, motivaatio.

5.10. klo 9-11: Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät positiivisen johtajan työkalupakissa (skenaariotyöskentely, dialogisuus moniäänisyyden mahdollistajana).

Ilmoittaudu valmennukseen tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/5820904A104DDE8A

 

POSITIIVINEN JOHTAMINEN HYBRIDITYÖSSÄ -Vuorovaikutteinen valmennus esihenkilöille (6h)
Kouluttaja: Hanna Ikonen, Resis Oy

Valmennuskerrat ja niiden sisältö:

26.10. klo 9-11 (R,D,E): Etätyön haasteet ja mahdollisuudet. Vuorovaikutus ja tiimityön vahvistaminen hybridityössä.

9.11. klo 9-11 (I,R,D): Ihmisten erilaisuus ja vahvuudet hybridityössä. Miten tuen erilaisia ihmisiä? Miten tunnistan erilaisia tarpeita hybridityöyhteisössä?

23.11. klo 9-11 (P,D): Millaisia käytänteitä, toimintamalleja ja rakenteita hybridityö vaatii ja miten niitä tulisi rakentaa?

Ilmoittaudu valmennukseen tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/2EA3CD08FEF576F8

Sitova ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen koulutuksen alkua.

 


PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia Kainuuseen -hankkeessa edistetään positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamista Kainuun alueen mikro- ja pk-yrityksissä sekä julkisorganisaatioissa. Hankkeessa toteutetaan alueellisia ja organisaatiokohtaisia koulutuksia, valmennuksia ja muita asiantuntijapalveluita sekä valmennetaan työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjiä ja tarjoajia positiivisen organisaation ja johtamisen soveltamiseen.
Mukaan voivat tulla Kainuun alueen mikro- ja pk-yritysten, julkisorganisaatiot sekä työvoima- ja yrityspalveluiden ja kehittäjiät ja tarjoajat.

Hanke etenee seuraavasti:

(1) Starttipäivät Kainuun PoJo-hankkeeseen
Järjestämme verkkototeutuksena kaksi vaihtoehtoista starttitilaisuutta PoJo-hankkeeseen mukaan tuleville organisaatioille. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille hankkeeseen mukaan tuleville henkilöille. Tilaisuuksissa kuulet lisää positiivisesta johtamisesta ja PoJo-hankkeen etenemisestä ja toimenpiteistä.
Starttipäivät on pidetty helmikuussa 2022. 
.

(2) Positiivisen johtamisen ja organisaation esimiesvalmennus johdolle, esihenkilöille ja henkilöstön kehittäjille
Kaikille Kainuun pojolaisille yhteinen positiivisen johtamisen ja organisaation verkkovalmennus perehdyttää positiivisen johtamisen lähtökohtiin sekä positiivisen organisaation PRIDE-teoriaan. Tavoitteena on saada perustiedot positiivisesta johtamisesta, jotta sitä voi soveltaa ja ottaa käyttöön omassa työssä ja omassa organisaatiossa.
Valmennus on tarkoitettu Kainuun alueen PoJo-organisaatioiden johtajille, yrittäjille, esimiehille sekä henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville, sekä työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjille ja tarjoajille.
Osana valmennusta suunnitellaan ja valitaan omaan organisaatioon tulevat palvelut.
Valmennus toteutettiin 10*2 tunnin intensiivivalmennuksena ajalla 29.3.–8.6.2022. 

(3) Organisaatiokohtaiset palvelut
Osana positiivisen johtamisen ja organisaation valmennuskokonaisuutta organisaatiot täsmentävät omat kehittämistarpeensa ja suunnittelevat/valitsevat niiden pohjalta omaan organisaatioonsa soveltuvat jatkopalvelut, jotka toteutetaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Palveluihin kuuluvat mm. johdon työnohjaus, työyhteisötyönohjaus sekä D-ryhmät (positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus) ja D-valmennukset (organisaatiokohtainen syventävä valmennus positiivisen johtamisen teemoihin). Palvelutarjonta täsmentyy myöhemmin.
Organisaatiokohtaisten palveluiden edellytyksenä on osallistuminen kevään Positiivisen johtamisen valmennuskokonaisuuteen.
Organisaatiokohtaiset palvelut ovat meneillään alueen organisaatioissa.

(4) Avoimet alueelliset palvelut
Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana toteutetaan myös avoimia alueellisia valmennuksia ja ryhmiä, joihin Kainuun alueen PoJo-organisaatioiden johto ja henkilöstö voivat osallistua oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan. Avoin tarjonta täsmentyy myöhemmin ja tälle sivulle päivitetään ne valmennukset, joihin hankkeen kohderyhmä voi ilmoittautua avoimesti.

Löydät tältä sivulta tietoa mahdollisista avoimista valmennuksista, joihin voit ilmoittautua.

 

 

 

Miten mukaan?
Ole yhteydessä Päivi Haapakoskeen, mikäli haluat mukaan hankkeeseen. 


Lisätietoja
Päivi Haapakoski, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 141 5163
Sanna Wenström, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 190 3494

Mitä positiivinen johtaminen on?

Positiivinen johtaminen ja organisointi tarkoittaa positiivisen psykologian tutkimustiedon soveltamista johtamisessa ja organisaation kehittämisessä. PoJo-hanke perustuu positiivisen organisaation jäsennykseen ja PRIDE-teoriaan sekä Wenströmin (2020) määritelmään positiivisesta johtamisesta:

Positiivinen johtaminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ihmistyötä, humanistista johtamista. Positiivisen organisaation PRIDE-teorian mukaan positiivinen johtaminen on positiivisen organisaation keskeisin osa-alue.

Positiivinen johtaja:

  • tarkastelee omaa ajatteluaan, tunteitaan, asenteitaan, arvojaan ja ihmiskäsitystään sekä omaa tapaansa johtaa ja olla vuorovaikutuksessa
  • haluaa kehittyä johtajana, sitoutuu henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun
  • soveltaa tietoisesti positiivisen psykologian ja organisaation tutkimustietoa ja tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä johtamisessa ja organisoinnissa
  • ymmärtää näiden mallien ja työkalujen teoreettisen perustan ja vaikutusmekanismit.

Mikä on positiivinen organisaatio?

Positiivisen organisaation PRIDE-teoria (Cheung 2014; Wenström ym., 2018a) jäsentää niitä tekijöitä, jotka edistävät henkilöstön työhyvinvointia ja innostusta, ja niiden avulla organisaation tuloksellisuutta, tehokkuutta, laatua ja eettisyyttä.

 

PRIDE on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osa alueista:

 

P = Positive practices

Myönteiset käytänteet. Arkityön tai strategian tasolla toteutuvia käytäntöjä, toimintatapoja, rutiineja, rakenteita tai prosesseja, jotka edistävät muita PRIDE-mallin osa-alueita.

 

R = Relationship enhancement: Vuorovaikutus, yhteistyö ja ihmissuhteet.

 

I = Individual attributes: Yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen, hyödyntäminen ja kehittäminen; monimuotoisuus.

 

D = Dynamic leadership

Positiivinen johtaminen ja johtajuus, joka toteutuu

  1. ajattelun, arvojen, tunteiden ja ihmiskäsityksen tasolla
  2. toiminnan ja vuorovaikutuksen tasolla arjen toiminnassa sekä positiivisen johtamisen menetelmien, mallien ja työkalujen soveltamisessa.

E = Emotional well-being: Myönteiset tunteet ja ilmapiiri.

 

PoJo-hankkeessa toteutetaan alueellisia avoimia koulutuksia, valmennuksia ja tapahtumia sekä organisaatiokohtaisesti räätälöityjä valmennuksia ja muita asiantuntijapalveluita positiivisen johtamisen ja organisaation teemoista.

 

 

Lisätietoa positiivisesta johtamisesta ja organisaatiosta

Tieteellisiä julkaisuja

Wenström, S. (2020). Enthusiasm as a driving force in vocational education and training (VET) teachers’ work. Defining positive organization and positive leadership in VET. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 269. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-185-9

Wenström, S. 2019. Positiivisella johtamisella pedagogista hyvinvointia. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10.  http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902134751.

Wenström, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2019). What kind of leadership promotes vocational education and training (VET) teachers’ enthusiasm at work? International Journal of Research Studies in Psychology, 8(1), 79 - 90.  https://doi.org/10.5861/ijrsp.2019.4005

Wenström, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2018a). How does the PRIDE theory describe leadership and organization that enhances vocational education teachers’ (VET) enthusiasm? An analysis of enthusiastic Finnish VET-teachers’ perceptions. European Journal of Workplace Innovation, 4(1), 79-94. https://doi.org/10.46364/ejwi.v4i1.502