KASVUtarinoita kiertotaloudesta -podcastit

KASVUtarinoita kiertotaloudessa-podcastsarjassa keskustellaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten edustajien kanssa siitä, kuinka he ovat omassa toiminnassaan huomioineet kiertotalouden liiketoimintamallit, kuten tuote palveluna, kierrätys ja talteenotto, tuotteen elinkaaren pidentäminen, uusiutuvuus ja resurssitehokkuus.

Podcastit julkaistaan kevään 2022 aikana ja ne ovat kuunneltavissa Oulun ammattikorkeakoulun SoundCloud ja Spotify -kanavilla. Tietoa tulevista podcasteista saat seuraamalla KASVUa LinkedInissä. Liity mukaan keskusteluun kiertotalouden mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen! 

Jakso 1: Kiertotalouden mahdollisuudet vedenkäsittelyssä

Ensimmäisessä jaksossa pureudutaan kiertotalouden mahdollisuuksiin vesienkäsittelyssä. Vedenkäsittelyn tehostaminen mahdollistaa arvokkaiden materiaalien uudelleenhyödyntämisen ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla edistetään ympäristönsuojelua ja ennaltaehkäistään ympäristöongelmia. Mukana keskustelemassa ovat Jaakko Pellinen Owatec Groupilta ja Lasse Moilanen BIOSO4 Oy:ltä. Keskustelua ohjaa Macon Oy:ltä Sanna Taskila.

 

Kuuntele jakso Spotifyssä ja SoundCloudissa

Jakso 2: Isojen materiaalivirtojen käsittely ja kierrätys 

 Tässä jaksossa tarkastellaan isojen, esimerkiksi teollisuudesta ja rakentamisesta peräisin olevien materiaalivirtojen hyödyntämistä. Osa materiaaleista kiertää erittäin tehokkaasti jo nyt, minkä ansiosta kaatopaikatkin ovat Suomessa pienentyneet ja vähentyneet. Haastavampien materiaalien osalta tärkeää olisi tuotteen suunnitteluvaiheen kehittäminen niin, että materiaalin jatkokäyttö tulisi paremmin huomioiduksi. Kiertotalouden uudet ratkaisut auttavat torjumaan ilmastonmuutosta ja parantamaan resurssitehokkuutta, luoden samalla uutta liiketoimintaa ja kasvua. Voisiko esimerkiksi suomalaisesta jätteenkäsittelyyn liittyvästä tietotaidosta ja teknologiaosaamisesta tulla vientituote?

Mukana keskustelemassa ovat Sami Lindroth L&T Teollisuuspalvelut Oy:stä ja Heikki Harju-Autti Oulun Energialta. Keskustelua ohjaa Macon Oy:ltä Sanna Taskila. 

 

Kuuntele jakso Spotifyssä ja SoundCloudissa 

Jakso 3: Uusiomateriaaleilla kohti hiilineutraalia liiketoimintaa

Tässä jaksossa tarkastellaan kierrätysmateriaalien vaikutusta päästöjen vähentämiseen.

Päästöjen vähentämisen lisäksi uusiomateriaalien avulla voidaan kasvattaa hiilinieluja. Energiateollisuuden sivuvirtana syntyvä tuhka sopii hyvin metsälannoitteeksi lisäämään puuston kasvua. Todennettu kasvunlisäys on kaupallistettavissa. Tuhkalannoituksen tuottamaa lisänielua yritykset voivat jo ostaa päästökompensaationa Hiilinielurekisterin kautta.

Euroopassa syntyy vuosittain valtava määrä mineraalipohjaisia rakennus- ja purkujätteitä. Niiden hyödyntämisaste on vielä matala, mutta niille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi sementtiä voidaan korvata ei-neitseellisillä, matalan hiilijalanjäljen kierrätystuotteilla, mikä olisi merkittävä askel kestävämpään rakentamiseen.

Mukana keskustelemassa ovat Sini Rytky EcoUp Oy:stä ja Janne Koskelainen Rakeistus Oy:stä ja Hiilinielurekisteristä. Keskustelua ohjaa Macon Oy:ltä Sanna Taskila.

Kuuntele jakso Spotifyssä ja SoundCloudissa

Jakso 4: Akkujen ja paristojen materiaalien kiertotaloudesta

Akkujen ja paristojen sisältämille arvokkaille materiaaleille on runsaasti käyttökohteita. Paristoista voidaan tuottaa luomuviljelyyn sopivia, ilmastoystävällisiä kierrätyslannoitteita ja sähköautojen akkuja on mahdollista uusiokäyttää energian varastointiin. Suomesta löytyy kapasiteettia kannettavien litium-ioniakkujen kierrättämiseen, johon kuluttajat voivat toiminnallaan vaikuttaa palauttamalla käytöstä poistetun läppärin kierrätyspisteelle.

Jaksossa kuullaan, mihin suuntaan akkujen ja paristojen kierrättäminen ja uusiokäyttö voi tulevaisuudessa kehittyä. Olennaista on keräysasteen nostaminen, ja myös siihen saadaan jaksossa vinkkejä. Mukana jaksossa ovat Tommi Karjalainen AkkuSer Oy:ltä ja Mikko Joensuu Tracegrow Oy:ltä. Keskustelua ohjaa Macon Oy:ltä Sanna Taskila.

Kuuntele jakso Spotifyssä ja SoundCloudissa