Verkosto

 

Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian yksikkö ja sosiaali- ja terveysalan yksikkö sekä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö. Hankkeen toiminnallisena yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Hankkeen kohdeyritykset ja -organisaatiot valikoituvat laajasti hyvinvointialueelta. Kaikki hankeosapuolet tekevät jatkuvaa aluekehitysyhteistyötä ja viestintää eri työelämän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.