Toimenpiteet

 

Ikääntyneiden sote-alan ammattilaisten digiosaamisen nykytila

Työpaketin tarkoituksena on kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan työssäkäyvien ikääntyneiden (54+v.) sote-alan ammattilaisten digiosaamisen nykytila. Lisäksi selvitetään olemassa olevia sukupolvien välisiä digiosaamisen kehittämisen menetelmiä.

 

Sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen menetelmät 

Tämän työpaketin tarkoituksena on innovoida, kehittää ja pilotoida erilaisia menetelmiä (esim. digivalmennus, mentorointi, työpajat), joilla kehitetään kohderyhmän digiosaamista osallistamalla korkeakouluopiskelijoita ja -opettajia sukupolvien väliseen osaamisen kehittämiseen.

 

Sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen toimintamalli

Tämän työpaketin tarkoituksena on kehittää, pilotoida ja levittää sukupolvien välisen digiosaamisen kehittämisen toimintamalli, jossa korkeakouluopiskelijat ja opettajat kehittävät yhteistyössä sote-alan palveluorganisaatioiden ja yritysten kanssa ikääntyneiden (54+v.) sote-alan ammattilaisten digosaamista. 

Toimintamallin avulla vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan työssäkäyvien ikääntyneiden tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä valmennetaan heitä digitalisaation mukanaan tuomien uusien teknologioiden, ohjelmistojen ja sovellusten käytössä.