DigiSote-ikä - Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla

Tule mukaan hankkeen loppuseminaariin 17.5.2023. Muista ilmoittautua 10.5.2023 mennessä. Katso tarkemmat tiedot sekä ilmoittautuminen: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet/digisote/tapahtumat

Koulutusten materiaalit löydät täältä: https://sites.google.com/oamk.fi/digisoteika

Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joilla ikääntyvät sote-alan ammattilaiset voivat jatkaa työssään mahdollisimman pitkään digiosaamisen paranemisen myötä. Uusien toimintatapojen kautta korkeakouluopiskelijat saavat arvokasta osaamista sote-alan kokeneilta ammattilaisilta sekä tietoa sote-alan digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä. Pitkällä aikavälillä toimintamalli vaikuttaa myös opiskelijoiden työelämään viemään tietopohjaan ja sen perusteella eri alojen tietojärjestelmät ja digitaaliset palvelut ovat paremmin työelämää palvelevia. Hankkeella edistetään myös korkeakoulujen ja työelämän verkostoitumista.

Lisäksi hanke tuottaa tietoa ikääntyneiden työntekijöiden ja kansalaisten digiosaamisen haasteista, esteistä ja mahdollisuuksista korkeakouluopiskelijoille, ikääntyneiden kanssa työskenteleville sekä sotetietojärjestelmien ja palveluiden kehittäjille.

 

Hanke toteutetaan 9.9.2021-31.5.2023. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.