Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta

 

Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu 2030 saakka ulottuva ilmastotiekartta, joka kokoaa maakunnan mahdollisuudet ja tahtotilan kohti vähähiilisempää maakuntaa. Maakunnan ilmastotavoitteet rakentuvat tutkittuun tietoon ja laajan asiantuntijaverkoston kuulemiseen. Tiekartassa on huomioitu alueen erityispiirteet ja voimassa olevat ohjelmat, kuten Liikennejärjestelmäsuunnitelma2040, Alueellinen metsäohjelma ja Maaseutuohjelma. 

Tiekartta laadittiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tiekartan valmistelussa on kuunneltu alueen asiantuntijoiden ajatuksia ja mielipiteitä kolmessa työpajassa keväällä 2020. Ensimmäisessä työpajassa arvioitiin maakunnan tämänhetkistä tilannetta ilmastonäkökulmasta. Toinen työpaja keskittyi ilmastotyön tavoitteiden asettamiseen. Kolmannessa työpajassa etsittiin mahdollisia ratkaisuja ilmastopäästöjen vähentämismahdollisuuksiin. Työpajoihin osallistui yhteensä 210 henkilöä; asiantuntijoita, eri organisaatioita ja yrityksiä sekä kansalaisia. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi tiekartan 15.2.2021. Ilmastotiekartan toimenpiteitä viedään eteenpäin monimuotoisessa yhteistyössä. Kestävillä päätöksillä luodaan hyvinvointia ja mahdollisuuksia niin asukkaiden, elinkeinojen kuin ympäristön näkökulmasta. 

Ilmastotiekartan laatimisen vetovastuussa oli Pohjois-Pohjanmaan liiton POPIlmasto -hanke yhteistyökumppaninaan Canemure -hanke.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan päivitystyö on alkanut helmikuussa 2023. Päivitystyö on tarpeen, koska kahdessa vuodessa maailmassa ja Pohjois-Pohjanmaalla on tapahtunut ilmastotyönkin osalta merkittäviä muutoksia. Päivitystyössä tullaan järjestämään työpajoja ilmastotyön eri aihepiireistä ja eri toimijoille.

Kutsumme sinut mukaan, jotta Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartasta saadaan jälleen alueensa näköinen.

Ilmastotiekartan päivityksestä vetovastuussa on Canemure -hanke.

 PopIlmasto