Pohjois-Pohjanmaan ilmastopäästöt

 Suomen ympäristökeskus (SYKE) laskee vuosittain maakuntien ja kuntien kasvihuonekaasupäästöt yhdenmukaisella ALas-päästölaskentajärjestelmällä. 

Kuntien ilmastopäästöt laskivat 8,7 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Erityisen merkittäviä olivat sähkön käytön päästöt, joita laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus. Pohjois-Pohjanmaalla päästöt asukasta kohden olivat 7,1 tCO2e ja keskimäärin päästöt vähenivät 8 prosenttia. 

Tuoreen laskelman mukaan päästöt vähenivät kunnissa sähkön käytön ohella myös muilla sektoreilla. Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla, ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Kaukolämmön päästövähenemien tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, että laskenta ei sisällä biomassan korjuun vaikutuksia maakäyttösektorin kasvihuonekaasutaseisiin. Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa kunnissa.

Myönteinen päästökehitys on havaittavissa myös pidempää aikaväliä tarkasteltaessa. Päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2005–2020, jolloin keskimääräinen muutos on ollut -24,7 prosenttia. Vuonna 2020 valtakunnallisesti eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (27 %), maataloudesta (21 %), kaukolämmöstä (14 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %).

 

Laskelmat ja menetelmäkuvaus ovat saatavissa hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.

 Päästöjen kehitys sektoreittain vuosina 2005-2020 Pohjois-Pohjanmaalla

 

 

 

 Alkuvuodesta 2023 julkaistut kunta- ja maakuntakohtaiset kulutusperäiset päästöt täydentävät jo olemassa olevaa laskentadataa ja tuovat uuden näkökulman päästökehityksen tarkasteluun. Tutustu kulutusperäiseen päästölaskentaan Suomen ympäristökeskuksen hiilineutraalisuomi.fi-palvelussa.