Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyö

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja se koskettaa kaikkia. Pohjois-Pohjanmaalla toimijat ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen työhön ja verkostojen vahvistamiseen. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen vaativat tekoja kaikilla toiminnan osa-alueilla ja rakentavaa yhteistyötä eri osapuolten välillä. 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastopäästöt

Ilmastopäästöjen laskenta on tärkeä osa ilmastotyötä ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Maakuntien ja kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta vastaa Suomen ympäristökeskus.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta

Canemure-alueilla on laadittu maakunnalliset ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat, joiden avulla edistetään tavoitteellista työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Pohjois-Pohjanmaalla ilmastotiekartta on laadittu tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton POPilmasto-hankkeen sekä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.