Kuure, P., Suonperä, E. & Leskelä, S. 2023. AlasSken-työkalua käytetään kuntakohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen ennustamisessa. Oamk Journal. 122/2023.

 

Suonperä, E. & Imppola, R. 2023. Arjen ostoksia ja suurhankintoja -kulutusperusteinen laskenta avaa uuden näkökulman ilmastopäästöjen tarkasteluun. Oamk Journal. 95/2023.

 

Kuure, P. 2023. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Päästökehityksen tarkastelu ALasSken -työkalun avulla. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Energiatekniikan tutkinto-ohjelma.

 

Myllylä, A. 2023. Näkökulmia maatalouden ilmastotoimiin liittyvään viestintään. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma. 

 

Suonperä, E. & Imppola, R. 2022. Ilmastotiekartasta reittejä parempaan suuntaan. Oamk Journal. 204/2022.

 

Kettunen, E., Meskus, J., Suonperä, E. & Imppola, R. 2022. Kevennetty maanmuokkaus säästää euroja ja parantaa kasvukuntoa. Oamk Journal. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 175.

 

Karvonen, I., Suonperä, E., Käyhkö, V. & Imppola, R. 2022. Kunnista liikennebiokaasun edelläkävijöitä. Oamk Journal. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8.

 

Leskelä, J., Suonperä, E., Imppola, R. & Virta, T. 2021. Sähköauton kustannus- ja päästölaskelmat sekä laajeneva latauspisteverkosto tukevat ilmastoviisaan liikenteen kehittämistä. Oamk Journal. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 51.

 

Suonperä, E., Imppola, R. & Virkkula, O. 2021. Päästökehitys puntarissa -skenaariotyökalulla kunnat kurkistavat tulevaisuuteen. Oamk Journal. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34.

 

Virkkula, O., Imppola, R. & Suonperä, E. 2021. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyö on kuntiensa näköistä ja yhteistyöhön tukeutuvaa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33.

 

Imppola, R., Isomäki, R., Suonperä, E. & Virkkula, O. 2021. Ilmastotiekarttaa rakentamassa. Telulainen. Oulun ammattikorkeakoulu, tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön julkaisut. nro 1 vol 2. 

 

Virta, T. & Imppola, R. 2021. HINKU-toiminta on taloudellisesti järkevää. Tervareitti. Verkkojulkaisu 29.4.2021.

 

Virkkula, O., Imppola, R. & Moilanen, S. 2020. ”Tämä on helppoa, meillä näitä tehdään jo” – keskustelua ilmastolupauksista ja maakunnallisesta ilmastotyöstä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4.

 

Imppola, R., Pesola, T. & Moilanen, S. 2019. Luonnonvara-alalla voima kumpuaa yhteistyöstä. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89.