Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

 Pohjois-Pohjanmaa on mukana valtakunnallisessa Canemure-hankkeessa, jonka alueellisena koordinaattorina toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Canemure on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, jossa viedään käytäntöön Suomen kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteita. Hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan Hinku-verkostoa asiantuntijoiden avulla. Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

 shutterstock

Kuva: Shutterstock

Hankkeen tavoitteet

  • tukea prosesseja, joilla luodaan kestävää kuntarakennetta sekä vähähiilistä, energiatehokasta tuotantoa ja kulutusta

  • edistää hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa

  • edistää maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla

  • parantaa rakentamisen energiatehokkuutta

  • tukea älykästä ja vähähiilistä liikkumista

 

Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemän maakunnan alueelle: Etelä-karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos muodostavat Canemure-hankkeessa asiantuntijaverkoston. Se tuottaa uutta tietoa ja kehittää eri kohderyhmille soveltuvia  työkaluja alueellisen työn tueksi.

Tutustu valtakunnalliseen Canemure-hankkeeseen hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.

 

 

Tämän nettisivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa nettisivun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.