Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista ja koulutuksen laajuus on kokonaisuudessaan 30 opintopistettä. Koulutus suositellaan suoritettavan kokonaisuudessaan, mutta halutessaan siitä voi suorittaa vain yksittäisiä moduuleita.

Koulutuksen moduuleihin on koottu kaikki keskeisimmät digitaalisen markkinoinnin sisällöt, rakenteet ja työkalut helposti käyttöön otettavaksi paketiksi. Koulutuksessa keskitytään nykyaikaisen digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, tuottamiseen ja analyyttiseen johtamiseen. Koulutus tarjoaa myös digitaalisen markkinoinnin suunnittelupohjia, jotka auttavat yritystä digitaalisen markkinoinnin ja myynnin eri osa-alueiden kehittämisessä. 

Tutustu koulutuksessa käytettävään Digitaalisen markkinoinnin käsikirjaan.

Suunnittelupohjat ovat saatavilla Digiliike-blogin kautta.

Koulutuksen rakenne

1. Moduuli – Digitaalisen markkinoinnin suunnittelun perusteet (6 op)

Digitaalisen markkinoinnin perusteet moduulissa keskitytään oman digitaalisen markkinoinnin osaamisen ja yrityksen digitaalisen kyvykkyyden tunnistamiseen sekä yrityksen lähtökohta-analyysin tekemiseen. Moduulin sisältö koostuu esimerkiksi asiakasanalyysista, kilpailija-analyysista, organisaation oman digitaalisen kyvykkyyden tunnistamisesta sekä omien digitaalisen markkinoinnin tulosten tulkinnasta ja seuraamisesta. Moduulissa käsitellään myös pintapuolisesti digitaalisen markkinoinnin tavoitteiden asetantaa sekä digitaalisen markkinoinnin strategioita.

2. Moduuli – Digitaalisen markkinoinnin keskeiset taktiikat (6 op) 

Digitaalisen markkinoinnin taktiikat moduulissa käsitellään yrityksen keskeisimpiä digitaalisen markkinoinnin taktiikoita ja toimenpiteitä. Moduulin sisällössä käydään läpi keskeisimmät taktiikat, kuten hakusanamarkkinoinnin (SEM = search engine marketing), hakukoneoptimoinnin (SEO = search engine optimization), mainostamisen digitaalisissa kanavissa (Google Ads) ja asiakaskokemuksen kehittämisen (CX = customer experience). Moduulissa käydään läpi myös sähköpostimarkkinoinnin ja analytiikan perusteet.

3. Moduuli – Myynnin luominen digitaalisissa kanavissa (6 op)

Myynnin luominen digitaalisissa kanavissa moduulissa keskitytään yrityksen käytössä oleviin keinoihin myynnin luomiseksi ja lisäämiseksi. Moduulissa käsitellään sisältömarkkinointia (content marketing), suosittelumarkkinointia, asiakasprosessia digitaalisissa kanavissa ja ostotapahtuman tukemista verkossa. Moduulissa käydään läpi myös sisällönsuunnittelua eri kanaviin esimerkiksi tarinallistamisen (storytelling) avulla, kampanjasuunnittelua sekä editoriaalin, sisältökalenterin ja sisällöntuotannon suunnittelua. Lisäksi käsitellään myynnin optimointia ja myyntiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista.

4. Moduuli – Myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen digitaalisissa kanavissa (6 op)

Myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen digitaalisisisa kanaissa moduulissa perehdytään muun muassa digitaaliseen verkkokaupan ja verkkosivujen navigaation suunnitteluun, konversio-optimointiin (CRO = conversion rate optimization), myynnin optimointiin analytiikkaan perustuen, asiakkaiden sitouttamissuunnitelman luontiin, asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen sekä kannattavien asiakassuhteiden tunnistamiseen esimerkiksi RFM-analyysiin perustuen.

5. Moduuli – Digitaalisen markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen (6 op)

Digitaalisen markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen moduuli paneutuu paneutuu kokonaisvaltaisen asiakaslähtöisen digitaalisen markkinoinnin johtamiseen ja kehittämiseen. Moduulissa keskitytään analytikkapohjaiseen digitaalisen markkinoinnin johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen markkinoinnissa. Moduulissa käsitellään myös digitaalisen markkinoinnin trendejä, kuten tekoälyä (artificial intelligence) ja markkinoinnin automatisointia. Lisäksi moduulissa käsitellään digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman laatimista SOSTAC-mallin avulla.