Blogin osoite

blogi.oamk.fi/digiliike

Sisältö

Digiliike-blogi on DIMMY- ja Digilii -hankkeiden (DIMMY 2.0) asiantuntijablogi, jossa julkaistaan säännöllisesti kirjoituksia digitaalisesta markkinoinnista ja myynnistä. Kirjoituksissa tullaan käymään läpi esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Kuinka digitalisaatio on muuttanut liiketoimintaa?
  • Kuinka yritys voi arvioida omaa digitaalisen markkinoinnin ja myynnin nykytilannettaan?
  • Miten digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tavoitteita kannattaa asettaa?
  • Minkälaisia strategisia vaihtoehtoja yrityksellä on digitaalisen markkinoinnin ja myynnin suhteen?
  • Minkälaisia keinoja yrityksellä on käytettävissään digitaalisen markkinoinnin ja myynnin saralla?
  • Kuinka digitaalista markkinointia ja myyntia tulisi johtaa?

Toimituskunta

  • Professori Timo Koivumäki, Oulun yliopisto
  • KTT, Jaakko Sinisalo, Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisut

Laskeutumissivujen hyödyntäminen osana yrityksen digitaalista markkinointia

Sinisalo Jaakko (2022)

Laskeutumissivu on yleisnimitys yrityksen verkkosivuston yksittäisille sivuille, jonne yritys pyrkii ohjaamaan potentiaalisia asiakkaita erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten hakusanamainonnan, hakukoneoptimoinnin tai sähköpostimarkkinoinnin, avulla. Periaatteessa vierailijat voivat tulla ja yritys voi ohjata vierailijoita mille tahansa oman verkkosivuston... Lue lisää...

Sosiaalisen median näkyvyyden kasvattaminen mainonnan avulla

Oksanen Minna (2022)

Sosiaalisen median kanavat ovat tänä päivänä merkittävässä roolissa yritysten digitaalisessa markkinoinnissa. Somessa yritykset voivat tavoittaa orgaanisesti potentiaalisia asiakkaita, mutta ilman maksettua mainontaa on vaikea vaikuttaa seuraajien määrään tai laatuun. Ja vaikka yrityksen seuraajamäärä olisi... Lue lisää...

Evästeet eivät ole ennallaan: tarkista digimarkkinointisuunnitelmasi

Impiö Annikka (2022)

Digimarkkinoinnin jatkuva muutos haastaa digimarkkinoijan. Juuri tällä hetkellä on hyvä tiedostaa ja sisäistää kaksi tärkeää muutosta, jotka vaikuttavat erityisesti digimainontaan: Verkkosivujen kolmannen osapuolen evästeiden tuen poistuminen Tiukentuvat vaatimukset evästesuostumuksille Verkkosivujen evästekäytänteet ovat yksi tapa... Lue lisää...

Boostia digimarkkinointiin DIMMY-koulutuksesta

Oksanen Minna (2022)

Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutus (DIMMY 2.0) tarjoaa monipuolisen tietopaketin ja käytännön osaamista digimarkkinoinnista kiinnostuneille henkilöille. DIMMY 2.0 -koulutus on suunnattu Oulun seudulla toimiville markkinoinnin ja myynnin parissa toimiville henkilöille, pk-yritysten johdolle ja yrittäjille... Lue lisää...

Kuinka kerätään tietoa ostajapersoonien rakentamiseksi?

Sinisalo Jaakko (2022)

Edellisessä ostajapersoonaa koskevassa blogikirjoituksessa: ”Ostajapersoonien avulla voidaan kasvattaa asiakasymmärrystä” käsiteltiin sitä, kuinka ostajapersoonat rakennetaan. Tämä kirjoitus keskittyy siihen, kuinka kerätään tietoa ostajapersoonien luomiseksi. Kun yritys tietää, minkälaista tietoa ostajapersoonien rakentamiseksi tarvitaan, pitää tunnistaa oikeat... Lue lisää...

Digitaalinen kilpailija-analyysi käytännössä

Impiö Annikka (2022)

Aiemmassa artikkelissa keskustelimme, miten benchmarking eli kilpailijavertailu auttaa kehittämään pienemmänkin liiketoiminnan kannattavuutta. Tämä artikkeli keskittyy käytännönläheisesti digitaalisen kilpailija-analyysin toteuttamiseen erityisesti markkinoinnin näkökulmasta. Digimarkkinoijan kilpailija-analyysi keskittyy tyypillisesti neljään eri kohteeseen: sosiaalinen media, digimainonta (Pay-Per-Click eli.. Lue lisää...

Ostajapersoonien avulla voidaan kasvattaa asiakasymmärrystä

Sinisalo Jaakko (2022)

Asiakasymmärrys on kaiken digitaalisen markkinoinnin perusta. Mikäli yritys ei ymmärrä asiakasta, se ei voi rakentaa kilpailuetua. Tämä vaikeuttaa huomattavasti markkinoilla pärjäämistä. Toisaalta se yritys, joka ymmärtää parhaiten asiakkaita omilla markkinoillaan on etulyöntiasemassa kilpaileviin yrityksiin... Lue lisää...

SIKS-malli auttaa digitaalisen markkinoinnin kehittämisessä

Sinisalo Jaakko, Blomster Miikka, Kurtti Jonna-Riikka & Määttä Mika (2022)

Digitaalisen markkinoinnin osaaminen antaa yritykselle paremmat eväät kilpailussa pärjäämiseen. Yrityksen kannalta on olennaista ymmärtää asiakasta ja hänen käyttäytymisestään. Yksi keskeinen asiakasymmärryksen osa-alue on asiakkaan ostoprosessi. Asiakkaan ostoprosessi koostuu viidestä... Lue lisää...

Benchmarking eli kilpailijavertailu auttaa parantamaan pienemmänkin yrityksen tuloksellisuutta

Impiö Annikka (2022)

Jokaisen yrityksen kannattaa tunnistaa, tunnustaa ja tuntea kilpailijansa. Se on ainutlaatuisen kilpailuedun hahmottamisen kannalta melkeinpä välttämätöntä. Ilman ymmärrystä kilpailijoista ja heidän toiminnastaan on vaikea rakentaa voittavaa strategiaa. Kokeneilta ja/tai menestyneiltä kilpailijoilta oppiminen auttaa tarkentamaan... Lue lisää...

Digitaalinen lanseeraus suunnittelusta toteutukseen

Impiö Annikka (2022)

Innovaatiot pyörittävät yrityksiä ja yhteiskuntaa. Uusia tuotteita ja palveluita lanseerataan markkinoille yritysten ja yksityishenkilöiden kulutettavaksi harva se päivä. Markkinoinnin digitalisaation myötä myös innovaatioiden lanseerausprosessi on muuttunut. Lanseeraajaa saattaakin pohdituttaa, miten saada potentiaalinen ostaja tietoiseksi... Lue lisää...

Testaamisella tehokkaampaa digitaalista markkinointia ja parempia palveluita

Määttä Mika (2022)

Digitaalisessa liiketoiminnassa kaikista ihmisten toimenpiteistä jää digitaalisia jälkiä, joita mittaamalla voidaan tehdä tietoon perustuvia markkinoinnin tai tuotteiden ja palveluiden kehittämisratkaisuja. Datan ja sen analysoinnin avulla voidaan tehostaa markkinoinnin eri toimenpiteitä, kehittää lisääntyneen asiakasymmärryksen avulla...Lue lisää...

Tehoa digitaalisen markkinointiin kampanjan avulla

Oksanen Minna (2022)

Yrityksen markkinoinnin toimenpiteet voidaan jakaa jatkuviin ja lyhytaikaisiin toimenpiteisiin. Jatkuvien ja säännöllisten toimenpiteiden lisäksi voidaan hyödyntää kampanjoita, joissa markkinointia tehostetaan lyhyellä aikavälillä. Markkinointikampanja sopii esimerkiksi tunnettuuden tai tietoisuuden levittämiseen, tuotteen tai palvelun lanseeraukseen, myynnin... Lue lisää...

Markkinointiorganisaation osaaminen, resurssit ja kyvykkyydet tekoälyn käyttöönottamisessa osaksi digitaalista markkinointia

Blomster Miikka (2022)

Tämä teksti pohjautuu marraskuussa 2021 julkaistuun tutkimusartikkeliin (Blomster & Koivumäki 2021), jossa selvitettiin markkinointiorganisaatioiden resursseja, osaamista ja organisatorisia kyvykkyyksiä ottaa käyttöön tekoälysovelluksia (tarkemmin rajattuna koneoppimisen algoritmeja) omissa digitaalisen markkinoinnin toiminnoissaan. Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin koneoppimisen kehitysprojektin rakenne markkinointiorganisaatiossa, jonka kautta tunnistettiin oleellisimmat osaamisalueet, resurssit ja organisaatiotason kyvykkyydet koneoppimisen algoritmien hyödyntämiseksi. Tämä kirjoitus käsittelee markkinointiorganisaation osaamista, resursseja ja kyvykkyyksiä tekoälyn käyttöönotossa digitaalisen markkinoinnin toiminnoissa Lue lisää...

Tekoälyn kehitysprojektin rakenne markkinointiorganisaatiossa

Blomster Miikka (2022)

Tämä teksti pohjautuu marraskuussa 2021 julkaistuun tutkimusartikkeliin (Blomster & Koivumäki 2021), jossa selvitettiin markkinointiorganisaatioiden kyvykkyyksiä ottaa käyttöön tekoälysovelluksia (tarkemmin rajattuna koneoppimisen algoritmeja) omissa digitaalisen markkinoinnin toiminnoissaan. Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin koneoppimisen kehitysprojektin rakenne markkinointiorganisaatiossa, jonka kautta tunnistettiin markkinoinnin oleellisimmat osaamisalueet, resurssit ja kyvykkyydet koneoppimisen algoritmien hyödyntämiseksi. Lue lisää...

Viestin rakenne sähköpostimarkkinoinnissa

Sinisalo Jaakko & Oksanen Minna (2021)

Sähköpostimarkkinointia voidaan hyödyntää läpi koko asiakassuhteen. Sitouta asiakkaat sähköpostimarkkinoinnin avulla -blogikirjoituksessa puhuttiin sähköpostimarkkinointikampanjan suunnittelusta. Tässä tekstissä keskitytään viestin sisältöön ja rakenteeseen. Kirjoituksen lopusta löytyy myös ladattava sähköpostimarkkinoinnin suunnittelupohja. Lue lisää...

Sitouta asiakkaat sähköpostimarkkinoinnin avulla

Sinisalo Jaakko & Oksanen Minna (2021)

Sähköposti on takuulla yksi kiistellyimmistä digitaalisen markkinoinnin menetelmistä, sillä vastaanottajat saattavat nähdä yrityksen lähettämät sähköpostit roskapostina. Yritykset eivät kuitenkaan tahallaan halua ärsyttää asiakkaitaan – ei myöskään potentiaalisia asiakkaitaan. Oikein toteutettuna sähköposti voi olla yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin toimenpiteistä.Lue Lisää...

Avainsuorityskykyindikaattorit (KPI:t) digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden perustana

Sinisalo Jaakko, Blomster Miikka & Määttä Mika (2021)

Tässä artikkelissa pyrimme antamaan apua digitaalisen markkinoinnin oleellisimpien toimintojen mittaamiseen ja niiden mittaamisen lähtökohtiin. Yleisesti ottaen analytiikan käytön ja mittaamisen tarkoitus on luoda yritykselle kuva omien toimenpiteiden tehokkuudesta ja siitä, ovatko ne olleet tehokkaita ja aiotun kaltaisia. Digitaalisen markkinoinnin analytiikassa ja mittaristoissa ei kuitenkaan ole tarjolla jokaiselle yritykselle helposti integroitavaa ja täydellisesti sopivaa kokonaisuutta, vaan jokaisen yrityksen on pystyttävä ymmärtämään mittaamisen merkitystä, rakennettava oma mittaristonsa ja opittava mittaamaan liiketoimintansa kannalta oleellisia asioita. Lue Lisää...

Digitaalisen markkinoinnin perustoimenpiteiden suunnittelu

Sinisalo Jaakko, Blomster Miikka & Määttä Mika (2021)

Toimenpiteet ovat yrityksen tapa toteuttaa digitaalisen markkinoinnin strategiaa ja taktiikkaa käytännössä. Toimenpiteiden suunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että suunnitellut taktiset vaihtoehdot toteutuvat onnistuneesti. Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää, että henkilökunta ymmärtää minkälaisia digitaalisia markkinointitoimenpiteitä tehdään, kenen vastuulla mikäkin toimenpide on ja miten toimenpiteet ajoitetaan. Lue Lisää...

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu perustuu tavoitteiden, strategian ja taktisten vaihtoehtojen ymmärtämiseen

Sinisalo Jaakko, Blomster Miikka & Määttä Mika (2021)

Tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan ja myös digitaalisen markkinoinnin keskeisimmistä osa-alueista riippumatta siitä, onko yritys vasta aloitteluvaiheessa tai jo erittäin kokenut digitaalisen markkinoinnin osaaja. Kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinoinnin tavoitteet vastaavat kysymykseen siitä, missä yritys haluaa olla markkinoinnin tuloksellisuuden osalta tulevaisuudessa. Lue Lisää...

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu alkaa nykytilanteen ymmärtämisestä

Sinisalo Jaakko, Blomster Miikka & Määttä Mika (2021)

Jotta yritys voi toimia digitaalisen markkinoinnin suunnittelussaan rationaalisesti, sen tulee olla selvillä kilpailutilanteesta, asiakasmääristään, myyntimääristään, kanta-asiakkaistaan ja digitaalisista kanavista, joita asiakkaat käyttävät. Tässä artikkelissa avaamme hiukan tätä nykytilanteen hahmottamisen maailmaa, ja tarjoamme samalla viisi analyysipohjaa, joiden avulla nykytilanteen ymmärtämiseen saa apua. Lue Lisää...

Käytännön vinkkejä laadukkaan asiakaskokemuksen kehittämiseen verkkopalveluissa

Määttä Mika & Blomster Miikka (2021)

Hyvä asiakaskokemus on nykyisin perusvaatimus kaikille kaupallisille verkkosivustoille. Tämän vuoksi verkkosivustoa suunniteltaessa on tärkeää huomioida keskeiset asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät jo heti prosessin alkuvaiheessa. Suunnittelussa on aina lähdettävä liikkeelle siitä, mitä käyttäjä haluaa saavuttaa verkkosivustolla ja tehdä siitä mahdollisimman helppoa ja miellyttävää. Lue Lisää...

Verkkosivujen optimoinnilla parempaan asiakaskokemukseen

Määttä Mika & Blomster Miikka (2021)

Nykyisin jokaisen yrityksen ja erityisesti verkkokauppojen tulisi panostaa asiakkaiden digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Asiakaskokemus muodostuu joka kerta kun asiakas vierailee verkkopalvelussa ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten yrityksen ja sen kilpailijoiden viestinnän ja kaikkien aiempien asiointikokemusten muokkaamat odotukset. Lue lisää...

Asiakaskokemus (CX) voi tänä päivänä ratkaista yrityksen menestymisen - Case Tosibox

Plyhm-Juvonen Nicole & Sinisalo Jaakko (2021)

Asiakaskokemuksesta (CX=Customer experience) on tullut monella alalla liiketoiminnan keskeinen kehittämiskohde. Samalla kun asiakaskokemusten merkitys on kasvanut, on niiden hallinta muuttunut yritysten näkökulmasta huomattavasti vaikeammaksi. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että asiakkaan polun varrella olevat kohtaamispisteet yrityksen ja asiakkaiden välillä lisääntyvät koko ajan. Yritysten menestyminen perustuukin ajatukseen ymmärtää asiakkaan polku ja kokemukseen vaikuttavat tekijät, jotta he voivat luoda ja tarjota asiakkaalle positiivisia asiakaskokemuksia (Lemon & Verhoef 2016). Lue lisää...

Onnistunut sisältökokonaisuus toi suomalaiselle teetalolle lisää näkyvyyttä ja myyntiä – miten se tapahtui?

Blomster Miikka & Ung Tiia (2021)

Ihmiset rakastavat laadukkaita tarinoita. Parhaassa tapauksessa tarina jalostuu sisällöksi, joka on hyödyllistä, inspiroivaa ja asiakaskokemusta parantavaa. Jokaisen yrityksen olisikin hyvä pohtia, millaiset tarinat saavat heidän asiakkaansa kiinnostumaan tuotteista tai palveluista, ja millaisia asiakkaille lisäarvoa tuottavia sisältöjä niistä tarinoista saadaan aikaan. Lue lisää...

Kuinka aloittaa digitaalinen markkinointi?

Blomster Miikka, Määttä Mika & Sinisalo Jaakko (2020)

Ajatus tämän artikkelin kirjoittamiseen lähti siitä yksinkertaisesta syystä, että hyvin usein meille tulee tilanteita vastaan, joissa esitetään otsikon kysymys tavalla taikka toisella. Vaikka opetamme ja käymme läpi kirjassamme holistista ja asiakaslähtöistä digitaalisen markkinoinnin suunnittelutapaa, joka perustuu systemaattiseen analytiikan hyödyntämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, on vastaus jokaisen yrityksen kohdalla aina erilainen. Lue lisää...

Automatisoidun dynaamisen hinnoittelun käyttöönottamisen vaiheet

Määttä Mika & Blomster Miikka (2020)

Dynaamisen hinnoittelun käyttöönottamisessa voidaan erottaa viisi toisiinsa liittyvää vaihetta. Ne ovat: 1. tavoitteiden asettaminen hinnoittelulle, 2 hinnoittelustrategian valinta, 3. hinnoittelumenetelmän valinta... Lue lisää...

Dynaamisella hinnoittelulla lisää myyntiä ja kannattavuutta verkkokauppaan

Määttä Mika & Blomster Miikka (2020)

Kuluttajille on tyypillistä pyrkiä löytämään paras hinta-laatusuhde tehdessään ostopäätöksiä. Tämän vuoksi he vertailevat tuotteiden ominaisuuksia ja hintoja useiden eri myyjien välillä yleensä hakukoneiden avulla ennen ostopäätöstään ja pelkästään suomessa tehdään päivittäin yli 30 miljoona hakua. Lue lisää...

Sosiaalisten medioiden merkitys markkinointikanavina jatkaa kasvuaan

Kurtti Jonna-Riikka, Sinisalo Jaakko & Blomster Miikka (2020)

Sosiaalisten medioiden tavoittavuus kaikissa asiakaskategorioissa on aivan valtava. Samoin kanavat ovat erityyppisiä, joten niissä esiintyminen kannattaa aina harkita yrityksen resurssien ja varsinkin kohderyhmän mukaan. Itsestään selvää on, että yrityksen tulee olla läsnä sellaisissa kanavissa, joissa asiakkaatkin ovat... Lue lisää...

Asiakaskokemus digitaalisen markkinoinnin suunnittelun perustana

Blomster Miikka & Määttä Mika (2020)

Asiakaskokemus on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan onnistumisen tekijöistä. Digitaalisuus on avannut markkinat niin, että ostaminen ja vertailu on globaalia. Paikalliset toimijat vertautuvat suurempiin toimijoihin ja kilpailevat ne samoista asiakkaista. Asiakaskokemus on määräävässä roolissa siinä, että minkä toimijan puoleen asiakas tarpeensa kanssa kääntyy. Lue Lisää...

Hakusanamarkkinointi – Nopea alku hakukonemarkkinoinnille

Kurtti Jonna-Riikka, Sinisalo Jaakko & Blomster Miikka (2020)

Tänä päivänä hakukoneiden käytöllä on erittäin suuri rooli asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa. Jopa niin suuri, että sen roolia on oikeastaan vaikea liioitella. Useimmiten asiakkaat käyttävät hakukoneita etsien vaihtoehtoja, joiden avulla he voivat tyydyttää tietyn tarpeensa tai ratkaista jonkin ongelman. Tämän takia hakukonenäkyvyys on erittäin tärkeää yritykselle. Yrityksen on oltava vaivattomasti löydettävissä. Mitä vähemmän tunnettu organisaatio, tuote tai brändi on, sitä suurempi on hakukonenäkyvyyden rooli. Lue lisää...

Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

Blomster Miikka, Kurtti Jonna-Riikka & Sinisalo Jaakko (2020)

Hakukoneoptimoinnilla (SEO = search engine optimization) tarkoitetaan yrityksen verkkosivujen ja sisällön optimointia hakukonenäkyvyyttä varten. Sen avulla pyritään kasvattamaan yrityksen orgaanista (luonnollista) näkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnin avulla yrityksen verkkosivuston sijoitus hakukoneiden hakutuloksissa tiettyjä hakusanoja käytettäessä paranee. Lue lisää...

Hakukonemarkkinointi – Mitä se on?

Blomster Miikka & Sinisalo Jaakko (2020)

Digitaalisen markkinointiin liittyy paljon erilaisia käsitteitä, termejä ja lyhenteitä. Näiden käyttöön liittyy myös usein epäselvyyksiä. Tässä kirjoituksessa käsitellään hakukonemarkkinointia, hakusanamainontaa, hakusanamarkkinointia ja hakukoneoptimointia, jotka muodostavat hankalasti ymmärrettävän kokonaisuuden ja niiden käyttö on usein käytännössä päällekkäistä. Kirjoituksessa esitetään looginen viitekehys, jonka alle jokainen termi sopii ja muodostaa eheän kokonaisuuden. Miksi on oleellista tunnistaa eri termien erot? Lue lisää...

Digitaalinen markkinointi voi parantaa yrityksesi kilpailutilannetta

Blomster Miikka, Kurtti Jonna-Riikka, Määttä Mika & Sinisalo Jaakko (2020)

Digitaalinen muutos on tuonut lisää valtaa kuluttajille. Yritysten toimintaympäristö on muuttunut internetin kehityksen myötä kolmenkymmenen edellisen vuoden aikana, ja siten mahdollistanut nykytasoisen globalisaation. Tiedonvälityksen demokratisoituminen on siirtänyt valtaa isoilta korporaatioilta ja valtioilta yksittäisille kuluttajille lue lisää...

Lue myös

www.apuadigiin.fi/