Aloitusseminaari 

Aika: 8.10.2019

Paikka: Borealis-sali, Lapin AMK

 

 

Aiheina oli mm. bioenergian tulevaisuus, metsävaratiedon avautuminen ja biotalouden yritystuet. Alle on koottu seminaariesitykset.

Tilaisuudessa käytiin monipuolista keskustelua metsäbioenergiasta ja sen tulevaisuudesta.

Bioenergia-alalla on odotettavissa suuria muutoksia ja uusia mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että alan pienet toimijat saavat tarvittavaa koulutusta ja neuvontaa pärjätäkseen muuttuvassa kilpailutilanteessa ja ottaakseen mahdollisuudet haltuun.

Maailma muuttuu ja samoin muuttuvat tavat toimia metsäbioenergia-alalla, yhä kiihtyvää tahtia. Muutoksia kaivataan niin byrokratiaan kuin tietotaidon lisäämiseen, jotta tavoitteisiin päästään kannattavasti. Kun öljylämmitystä korvataan metsähakkeesta tuotetulla lämmöllä, syntyy siitä kerrannaisvaikutuksia aluetaloudellisesti, mitkä työllistävät ja vaurastuttavat kunta-aluetta. Valitettavasti nämä hyödyt eivät tule aina ymmärretyksi kuntatasolla. Metsäbioenergia-ala on monesti tottunut toimimaan totutulla tavalla. Siksi on tärkeää ymmärtää, etteivät bioenergian raaka-aineet kilpaile keskenään, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan.

Integroidun korjuun nähtiin tulevan jatkossa yleistymään ja sitä kautta mahdollistamaan energiapuun tehokkaamman korjuun ainespuun ohella. Keinokuivatuksella nähtiin olevan mahdollisuus kasvattaa korjuupotentiaalia, kun pääomaa ei ole sidottu koko kuivausajaksi. Nuorten metsänhoidon nähtiin olevan ensisijaista, kun halutaan maksimoida tulonsaanti jatkossa. Business Finlandin edustaja kertoi millaisia erilaisia tukia he tarjoavat viennin edistämiseen ja palvelun ja tuotteen innovointiin voi saada. Heillä on haarakonttorit 40 eri maassa ja he auttavat yhdessä yritystäsi kansainvälistymään. Energiatukien ei tarvitse liittyä vientiin.

Tutustu seminaarin esityksiin alta.

Päivitetyn koulutustarjonnan löydät koulutuskalenteri osiosta. Ilmoittautumiset ovat alkaneet. Tule rohkeasti päivittämään tietojasi ja oppimaan uutta!