Biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen

 

Hankkeen aikana järjestämme useita biokaasuun liittyviä seminaareja ja muita tilaisuuksia koko maakunnan alueella. Tuotamme julkaisuja, selvityksiä ja raportteja biokaasun tuotannon ja käyttömahdollisuuksien edistämisestä: konvertoinnista, uusista biokaasun puhdistus- ja paineistustekniikoista sekä biokaasun tuotannon erilaisista liiketoiminnan muodoista.

 

Hanke toteutetaan kuudessa osiossa:

  1. Biokaasun tuotannosta kiinnostuneet maatilat kootaan toteutusryhmiin.
  2. Toteuttamisarviot ja -kanavat ryhmien biokaasutuotannon suunnitelmista.
  3. Maatilojen biometaanin tuotantomahdollisuuksien edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla.
  4. Biokaasun käyttömahdollisuuksien laajentaminen maatiloilla; traktoreiden ja työkoneiden konvertointimahdollisuudet ja kaasun energiakäytön edistäminen.
  5. Tiedotus
  6. Hankehallinto