Hanketoiminta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla kehitämme uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä tuotamme soveltavaa tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai väestön monimuotoistumisesta seuraaviin haasteisiin. Saat yhteistyöstä kanssamme käyttöösi asiantuntijoidemme osaamisen, modernit kehitysalustamme ja laboratoriomme sekä laajat verkostomme. Myös tulevaisuuden asiantuntijat eli opiskelijamme ovat mukana, sillä tki-toiminta on vahvasti osa koulutustamme. Tavoitteenamme on, että yhteistyössä Oulun seutu ja koko Pohjois-Suomi voivat hyvin ja kehittyvät.

Ota yhteyttä ja kerro, millaista yhteistyötä sinä haluat tehdä kanssamme!

Kotimaiset hankkeet


16.08.2021–31.05.2023, informaatioteknologia
DigiSote-ikä - Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla
Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joilla ikääntyvät sote-alan ammattilaiset voivat jatkaa työssään mahdollisimman pitkään digiosaamisen paranemisen myötä.
 

01.03.2021–28.02.2023, LUONNONVARA-ALA
KASVU - Kasvua ja liiketoimintaa kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla
KASVU-hanke tukee alueella toimivia yrityksiä kehittämään uusia kiertotalouteen pohjautuvia liiketoimintaratkaisuja, tuotteita ja palveluita.
 

01.03.2021–29.02.2024, KULTTUURI
MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalankynnyksen ratkaisut
Hankkeen tavoitteena on vastata koronaepidemian aiheuttamaan äkilliseen etäosaamisen tarpeen lisääntymiseen luovilla aloilla.
 

01.09.2020–31.08.2023, LIIKETALOUS
SILTA - Sujuvaa siirtymistä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun
SILTA-hankkeessa kehitetään koulutusratkaisuja, jotka tukevat opiskelijoiden siirtymistä ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun sekä työelämään.
 

01.03.2020–31.08.2023, SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Kestävä aivoterveys
Hankkeen tavoitteena on paneutua nykyisen työelämän haasteellisiin olosuhteisiin ja kehittää toimintatapoja ja työvälineitä työntekijöiden aivoterveyden ja työhyvinvoinnin sekä organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseksi.
 

02.09.2019–31.08.2022, TEKNIIKKA
KÄYPI - Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden vaikutus vähähiilisyyteen
KÄYPI-hankkeen tavoitteena on nostaa yritysten osaamistasoa käynnissäpitoteknologian alalla ja lisätä valmiuksia nykyaikaisten teknologioiden käyttöön kolmen korkeakoulun osaamistason noston avulla.
 

01.01.2020–31.12.2022, AMMATILLINEN OPETTAJAKOULU
PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia
PoJo-hankkeessa edistetään positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamista Pohjois-Pohjanmaan alueen mikro- ja pk-yrityksissä sekä julkisorganisaatioissa.
 
 

1.9.2022 - 31.12.2024, AMMATILLINEN OPETTAJAKOULU
Kestävän matkailun osaamismerkit
Kestävän matkailun osaamismerkit -hanke tarjoaa matkailualan tehtävissä työskenteleville ja tällä hetkellä työvoiman ulkopuolella oleville mahdollisuuden kehittää ja validoida kestävään matkailuun liittyvää osaamista. Kestävän matkailun ymmärrys ja osaaminen on ennakoivan ja menestyvän matkailutoiminnan keskeinen edellytys.
 
 

Kaikki kotimaiset hankkeet


Kansainväliset hankkeet


01.01.2021 - 31.12.2023, informaatioteknologia
CoRoSect - Cognitive Robotic System for Digitalized and Networked Insect Farms
CoRoSect will bring new insight to automated insect farming by introducing a novel integrated robotic solution able to support all phases of the insects’ lifecycle inside a farm.
 

01.01.2020–30.09.2022, SOSIAALI-JA TERVEYSALA
NACCOP – An Arctic platform for innovation work in healthcare
NACCOP project’s target is to strengthen the innovation work of SMEs in healthcare and wellbeing by developing an Arctic platform for the Nordic countries to co-operate through quadruple helix model.
 
01.10.2019–30.09.2022, TEKNIIKKA
TallWood - Supporting Wood as Multistory Building Material
The goal of the TallWood project is to develop innovative solutions on how to use more wooden hybrid components in building and as structural elements of multistory wooden buildings.
 

01.01.2023 - 31.12.2024, AMMATILLINEN OPETTAJAKOULU
Future Women
The Future Women project promotes digital equality for female higher education students, especially in STEM fields where advanced digital skills are needed.
 
 

1.12.2021 - 31.12.2023, AMMATILLINEN OPETTAJAKOULU
BadgeTour – Ammatillisen koulutuksen mikrokrendentiaalit matkailualalla
BadgeTour-hankkeessa tuotetaan työkaluja ja täydennyskoulutus ammatillisen koulutuksen johtajille ja kouluttajille osaamisen tunnistamiseen ja sertifiointiin matkailualalla mikrokredentiaalien avulla.
 
 

Kaikki kansainväliset hankkeet


Tki-johtoryhmä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
TKI-johtaja, TKI yhteinen
040 7532917Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Kehittämispäällikkö, TKI yhteinen
040 6888439Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
TKI-päällikkö, Digitaaliset ratkaisut
050 3174652Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
TKI-päällikkö, Liiketoiminnan kehitys
050 5296384Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Kehittämispäällikkö, TKI yhteinen
050 5979873Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Johtava asiantuntija, Viestintä
050 3413444


Lisäksi johtoryhmään kuuluu tutkimusrahoitusasiantuntija Johanna Ek Oulun yliopistosta.