Tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa siihen, että tutkimusdata, tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja tutkimustulokset olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tällä pyritään parantamaan tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistämään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Tutkimusoikeudet

Opiskelijoitamme tai henkilökuntaamme koskevaan tutkimukseen tarvitset luvan. Voit hakea tutkimusoikeutta sähköisellä lomakkeella.

Varaathan hakemuksen käsittelyyn vähintään kaksi viikkoa aikaa siitä lähtien, kun hakemus on saapunut meille. Joulun aikaan ja kesä-heinäkuussa käsittelyaika on pidempi. Opiskelijoiden tai henkilökunnan yhteystietoja ei lähetetä sähköpostin liitteenä, vaan pyyntö osallistua kyselyyn laitetaan opiskelijoiden- ja/tai henkilökunnan intraan.

Oulun ammattikorkeakoulun tutkimusluvista vastaa vararehtori Jyrki Laitinen. Tutkimuslupien käsittelyä koordinoi Sirpa Ahvenlampi.

Tutkimuslupaa haetaan sähköisellä tutkimuslupalomakkeella. Muistathan vahvistaa hakemuksen lähettämisen sähköpostiin saapuvasta linkistä. Vain vahvistetut hakemukset voivat edetä käsittelyyn.

Lisätietoja tutkimusluvista: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Hae tutkimuslupaa

Tietosuojainfo


Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Oulun ammattikorkeakoulussa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimukseneettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko korkeakouluyhteisölle ja jokaiselle tutkimus- ja kehitystyötä tekeville sekä opettajille.

TENK:n hyvä tieteellinen käytäntö

TENK:n ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminta

Tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä käynnistyi vuonna 2017 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) aloitteesta. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta suomalaisesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja lisätä matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa korkeakouluissa.

  • Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen.
  • Tutkimusetiikan neuvonnan ja luottamuksellisen keskustelumahdollisuuden tarjoaminen omassa organisaatiossa.
  • Tutkimusvilpin tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn parantaminen.
  • TENKin toiminnan ja ohjeistusten sekä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelemisen (ns. HTK-prosessin) tunnetuksi tekeminen.
  • Kynnyksen madaltaminen HTK-ilmoituksen tekemiseksi vakavissa vilppiepäilyissä.

Yhteystiedot


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Vararehtori, Hallintoyksikkö
050 3441733
Tutkimusluvat


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Liiketalous
050 5298364
Tutkimusetiikan yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Hoitoalat
040 1440341
 Tutkimusetiikan yhteyshenkilö