Julkaisut

ePooki on Oulun ammattikorkeakoulun verkkojulkaisusarja, johon kuuluu myös asiantuntijablogi. ePookin toimintaa linjaa tk-julkaisuneuvosto. Neuvoston tehtävänä on päättää ePookin toimintamallista ja sen kehittämisestä sekä julkaistavista artikkeleista, raporteista, oppimateriaaleista sekä audiovisuaalisista aineistoista.