Tutkimus ja kehitys

Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoaloja ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka. Tuemme tki-työllä Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta. Taiteellinen toimintamme kehittää kulttuurielämää ja tuo positiivista näkyvyyttä Oamkille. 


Vähähiiliset ratkaisut
  • Vähähiilisen energian, liikenteen ja työkonetekniikan ratkaisut
  • Kiertotalouden ratkaisut
  • Kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen
Lue lisää

Digitaaliset ratkaisut
  • Painettavan älyn sovellukset
  • Robotiikka, droonit ja joustava automaatio kilpailykyyvn lisäämisessä
  • Digitaaliset alustat taiteellisessa toiminnassa
Lue lisää

Digipedagogiikka
  • Mobiiliteknologia ja uudenlaiset oppimisympäristöt
  • Laboratorioiden etäkäyttö
  • Uudenlaiset tavat tukea oppimista
Lue lisää

Kärkihankkeitamme

Katso lisää hankkeitamme


Katso myös