Musiikkikoulu Johtosävel

Musiikkikoulu Johtosävel on Oulun ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva musiikin harjoituskoulu, jossa musiikkipedagogiopiskelijat tarjoavat laadukasta ja edullista soiton- ja laulun, musiikinteorian, musiikkiteknologian ja yhtyeopetusta. Kokeneet opettajamme ohjaavat opiskelijoiden opetusharjoittelua. Tarvitsemme eri instrumentteihin eri-ikäisiä ja eri tasoisia harjoitusoppilaita, tarve vaihtelee lukuvuosittain. Olit sitten vasta-alkaja tai edistynyt musiikin harrastaja, voit hakea Johtosävelen oppilaaksi!

Toimintamme perustana on positiivinen pedagogiikka. Meille on tärkeää kohdata jokainen oppilas arvokkaana yksilönä. Tavoitteenamme on luoda oppilaalle hyvä musiikkisuhde, auttaa häntä kokemaan musiikin iloa ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan, vahvistaa oppilaan itsetuntoa sekä auttaa häntä löytämään musiikista oma ilmaisukeinonsa.

Ajankohtaista

  • Haku bänditunneille 20.-30.11.2023. Ilmoittaudu tästä.
  • Hakulomakkeen lähettämisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin ilmoittautumisen onnistumisesta.
  • Mikäli sinut valitaan harjoitusoppilaaksi, otamme sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä tammikuun alkuun mennessä.

Opiskelu Musiikkikoulu Johtosävelessä

Mitä tunneilla tehdään?

Soitto/laulutunneilla tutustut omaan instrumenttiisi tavoitteesi ja kiinnostuksen kohteesi huomioiden. Tunneilla opitaan esim. tervettä ja monipuolista äänenmuodostusta, keskitytään hyvän soitto-/lauluasennon löytämiseen, tekniikan kehittämiseen, musiikilliseen ilmaisuun ja ennen kaikkea musiikin iloon! Perehdyt myös musiikinteoriaan, esimerkiksi nuottien ja rytmien hahmottamiseen. Harjoittelet myös lähestymään eri genrejä ja eri aikakausien musiikkia tyylinmukaisesti. Soittamiseen ja laulamiseen voidaan tutustua nuottien, korvakuulon ja improvisaation kautta.

Yhtyetunneilla pääset harjoittelemaan yhteissoittoa, musiikillista vuorovaikutusta sekä esiintymistä. Tunnit koostuvat ohjelmiston tyylinmukaisesta harjoittelemisesta sekä eri soitinroolien yhdistämisestä soivaksi kokonaisuudeksi. Yhtyeet muodostetaan hakijoiden antamien esitietojen pohjalta niin, että kaikilla riittää mielenkiintoista soitettavaa ja kokoonpano voi kehittyä yhdessä. Opetus järjestetään ryhmäopetuksena Linnanmaan kampuksella kevätlukukautena.

Lauluyhtyeessä pääset harjoittelemaan äänissä laulamista, tervettä ja kestävää äänenmuodostusta sekä esiintymistä. Lauluyhtyeen ohjelmistoa kehitetään yhdessä laulajien kanssa heille sopivaksi ja se voi sisältää musiikin eri tyylejä ja aikakausia. Opetus järjestetään ryhmäopetuksena Linnanmaan kampuksella syyslukukautena.

Musiikinteorian opinnoissa opiskelet musiikinteorian perusteita oman instrumenttisi näkökulmasta ja siitä eteenpäin syventäen. Etenet oman taitotasosi mukaan kohti yhdessä opettajasi kanssa määriteltyä tavoitetta kohti. Musiikinteorian opinnot sopivat erinomaisesti musiikin ammattiopintoja kohti tähtäävälle tai laajempaa musiikin ymmärrystä tavoittelevalle musiikin harrastajalle. Oppitunneilla oppilaan omat mielenkiinnon kohteet ja tavoitteet ovat etusijalla. Opetus järjestetään yksilöopetuksena Linnanmaan kampuksella koko lukuvuoden kestävinä opintoina.

Musiikkiteknologian opiskelun voit aloittaa iästä ja soittotaidosta riippumatta. Musiikkiteknologiassa tutustut musiikin tekemisen ja esittämisen työkaluihin. Tunneilla harjoitellaan oppilaan toiveet ja tarpeet huomioiden digitaalisen äänityöaseman (DAW) käyttöä, äänittämistä ja äänentoistolaitteiden käyttöä. Musiikkiteknologia avustaa myös musiikillisten ilmiöiden hahmottamisessa. Sinulla olisi hyvä olla oma tietokone, jotta voit jatkaa musiikkiteknologian harjoittelua tuntien välillä – itse tunnit järjestetään kuitenkin lähtökohtaisesti Linnanmaan kampuksella, jonka oppimisympäristöissä erilaisia musiikkiteknologisia asioita voidaan harjoitella. Opinnot kestävät koko lukuvuoden.

Mitä odotamme sinulta?

Huolehdit omasta harjoittelustasi, käyt säännöllisesti tunneilla ja toimit aktiivisesti opiskelusi edistämiseksi

Instrumentit lukuvuonna 2023-2024

Pop/Jazz musiikki

Laulu

Piano

Sähkökitara

Klassinen musiikki

Laulu

Piano

Urut

Viulu

Muu opetus

Musiikinteoria

Musiikkiteknologia

Lauluyhtye

Yhtyesoitto (rytmimusiikki)

 

Soiton- ja laulunopiskelu Johtosävelessä

Tunnit pidetään Oulussa Linnanmaan kampuksella osoitteessa Yliopistokatu 9. Yksilöopetusta annetaan 15 kertaa lukukaudessa ja tuntien pituus on 30-45 minuuttia. Ryhmäopetustuntien, kuten bändituntien, kesto on yleensä pidempi kuin 45 minuuttia. Tämän lisäksi harjoitusoppilaalla saattaa olla ohjaustunteja, joilla on läsnä ohjaava opettaja ja usein myös muita saman instrumentin opiskelijoita. Oppilailla on mahdollisuus esiintyä Johtosävelen konserteissa. Opintoihin kuuluu vuosiesiintyminen, jonka sisältö, ajankohta ja paikka sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Soitonopiskelun aloittamisen ehtona on mahdollisuus omaan harjoitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaalla on oltava oma tai lainasoitin käytössä. Opettajamme voivat myös opastaa soittimen hankinnassa.

Sairauden tai muun esteen sattuessa oppilaan tulee ilmoittaa siitä viipymättä omalle opettajalleen. Jos oppilas on ilmoittamatta pois tunnilta tai ilmoittaa esteestä edellisenä tai samana päivänä, ei tuntia korvata.

Hakeminen ja lukukausimaksut

Oppilas suorittaa lukukausittain tai -vuosittain Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa opintojakson. Opintojakson pituus kestää instrumentti-, musiikinteoria- ja musiikkiteknologiatunneilla koko lukuvuoden (syksy+kevät). Tämä opintojakso on laajuudeltaan 6 opintopistettä.

Lauluyhtyeen ja bändin opintojakson pituus on yksi lukukausi (syksy/kevät), joka on laajuudeltaan 3 opintopistettä.

Lukuvuosimaksu on 90 € ja lukukausimaksu on 45 € (1 op = 15 €).

Uuden harjoitusoppilaan haku ja valinta

  • Harjoitusoppilaaksi haetaan hakulomakkeella maalis-huhtikuussa 2024 (poikkeuksena bändiopinnot, joihin haku marraskuussa). Huom. Voit hakea vain yhteen instrumenttiin ja opiskella vain yhtä instrumenttia kerrallaan. Ryhmäopintoihin voit hakea, vaikka kävisit soitto- tai laulutunneilla.

Valintakoe

Valintakokeet järjestetään huhtikuussa 2024 Oulussa Linnanmaan kampuksella ja tarvittaessa etänä.

- Lyhyt soitto/laulunäyte (max 5min)

- Haastattelu

- Mahdollinen rytmi/laulutehtävä

Valintakokeessa annetaan lyhyt vapaavalintainen soitto-/laulunäyte (max 5min), joka esitetään ohjaajaopiskelijoiden lautakunnalle. Musiikkinäytteen esittäminen lautakunnan edessä on monelle todella jännä paikka ja tarvittaessa sen sijasta tai lisäksi voidaan tehdä pieni rytmi-/laulutehtävä. Valintakokeessa tärkeintä on kuitenkin lyhyt haastattelu, jolla kartoitamme hakijan harjoittelumahdollisuuksia ja –motivaatiota. Etenkin nuoremmilla hakijoilla saa ja kannattaakin olla tuttu aikuinen tukena valintakoetilanteessa.

Valintakokeeseen voi myös osallistua etänä.

Valintakokeen läpäisyn edellytyksinä ovat hakijan motivaatio musiikin ja oman instrumenttinsa opiskeluun sekä mahdollisuus itsenäiseen harjoitteluun kotona. Valintakokeen läpäisseitä ei laiteta paremmuusjärjestykseen, vaan heidän joukostaan valitaan harjoitusoppilaat opettajaopiskelijoidemme tarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että toisiin instrumentteihin saatamme tarvita aloittelijoita, kun taas toisiin jo pidemmällä instrumentissaan olevia oppilaita. Myös tarvittavien harjoitusoppilaiden määrä vaihtelee instrumenteittain ja vuosittain.

Jatkavat oppilaat

Harjoitusoppilaan täytyy aina ilmoittautua erikseen jatkavaksi oppilaaksi seuraavalle lukuvuodelle. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisen ilmoittautumislomakkeen kautta hakuaikana. Mikäli opettaja vaihtuu, pyrimme sijoittamaan jatkavat harjoitusoppilaat uudelle opettajalle resurssimme ja tarpeemme huomioon ottaen. Huom! Mikäli haet eri instrumenttiin, jossa olet aiemmin ollut harjoitusoppilaana, haet instrumenttiin uutena oppilaana, et jatkavana.

Oamkin ja Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat

Oamkin ja Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat hakevat harjoitusoppilaaksi hakuaikana saman järjestelmän kautta (hakulomakkeella) kuin Oamkin/Oulun yliopiston ulkopuoliset hakijat. Oulun yliopiston opiskelijat täyttävät lisäksi ristiinopiskeluhakemuksen, joka löytyy ristiinopiskelun nettisivuilta: https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/oamk-oy-ristiinopiskelu. Opiskelijan tulee tarkistaa, hyväksytäänkö harjoitusoppilaan opinnot oman tutkinto-ohjelman vapaasti valittaviin opintoihin ja minkä verran niitä voidaan sisällyttää vapaasti valittavien opintojen opintopisteisiin. Jos harjoitusoppilaan opinnot voi sisällyttää oman alan opintoihin, ovat ne maksuttomia. Mikäli opiskelija ei voi sisällyttää opintoja omaan tutkintoonsa, tulee hänen lähettää hakemuksen lisäksi sähköposti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Tällöin opinnot kirjataan avoimen ammattikorkeakoulun opinnoiksi ja peritään sama lukukausimaksu kuin muiltakin avoimen amkin harjoitusoppilailta.