Kestävä kampus 

Kestävä kehitys näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet toiminnassamme vastuullisuuteen - yksilöinä ja korkeakouluyhteisönä. Huomioimme kaikessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti sekä ekologisesti kestävän kehityksen. Arvioimme toimintamme ympäristörasitusta sekä sitä, miten yksittäisillä päätöksillä arjessa voimme vaikuttaa luonnon kestävyyteen.

Kestävä kampusarki

Oamkin kestävän kehityksen toimenpideohjelman (2018–2020) pääviesti on Sinä voit vaikuttaa. Ohjelma on laadittu yhteistoiminnallisesti henkilökunnan ja opiskelijajärjestö OSAKOn kanssa. Tavoitteena on, että jokainen oamkilainen tunnistaa vastuunsa ja osaa arvioida oman toimintansa vaikutuksia kestävyyden näkökulmasta. 

Näkökulmina ovat

  • korkeakouluyhteistyö - yhteiskuntavastuu
  • kampusten kestävän kehityksen arki - vastuullisuustoiminta
  • sisäinen ja ulkoinen viestintä - vastuullisuustietoisuus.

Toimenpideohjelmassa tavoitteitamme ovat

  • kehittää Vastuullinen kampusarki -toimintamalli Oamkin kampuksille
  • vahvistaa hyviä kestävän kehityksen käytänteitä
  • edistää Oamkin toiminnan kestävän kehityksen vastuuta - ekologisia, taloudellisia ja sosiaaliskulttuurisia sisältöjä - eri tapahtumissa ja teemaviikoilla.

Vastuullinen kampusarki -toimintamallissa varmistetaan, että Oamkin konkreettinen ympäristövastuu ja kestävän kehityksen työ jatkuvat Linnanmaan toimitiloissa. 

Remontoitu kestävästi

Oamkin Linnanmaan kampuksen remontille on haettu sertifikaattia kansainvälisestä BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmästä, jossa arvioidaan niin rakentamisen kuin valmiin rakennuksenkin ympäristöystävällisyyttä yhdeksässä kategoriassa. Näitä ovat materiaalit, hyvinvointi, energia, projektinjohtaminen, liikkuminen, päästöt, vesi, jätteet ja maankäyttö.

Yhteiskuntavastuuraportti

Oamk julkaisi toisen yhteiskuntavastuuraportin vuonna 2020. Raportissa käsitellään Oamkin yhteiskunnallista toimintaa ja vaikutusta. Keskeisinä teemoina raportissa ovat sosiaalinen ja taloudellinen vastuu sekä ympäristövastuu. Raportin sisältö mukailee GRI-yritysvastuuraportointistandardia (Global Reporting Initiative). Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan vuosittain.