Teemme maailmaa kestävämmäksi

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta. Muutamme yhdessä maailmaa ratkomalla esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai väestön monimuotoisuuden haasteita. Tuotamme uutta tietoa sekä tuemme yrittäjyyttä. Taiteellinen toimintamme kehittää alueemme kulttuurielämää. Tki-työmme painoalat ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut sekä digipedagogiikka.


KASVUtarinoita kiertotaloudesta

KASVUtarinoita kiertotaloudessa -sarjassa keskustellaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten edustajien kanssa siitä, kuinka he ovat omassa toiminnassaan huomioineet kiertotalouden liiketoimintamallit, kuten tuotepalvelun, kierrätyksen ja talteenoton, tuotteen elinkaaren pidentämisen, uusiutuvuuden ja resurssitehokkuuden. Kiertotalouden uudet ratkaisut auttavat torjumaan ilmastonmuutosta ja parantamaan resurssitehokkuutta, luoden samalla uutta liiketoimintaa ja kasvua. Voisiko esimerkiksi suomalaisesta jätteenkäsittelyyn liittyvästä tietotaidosta ja teknologiaosaamisesta tulla vientituote?

Kuuntele KASVUtarinoita kiertotaloudesta -podcasteja  

KASVUtarinoita kiertotaloudesta LinkedInissä  


Billy Elliot - tarina toiseksi tulemisesta

Billy Elliot -musikaalissa kohtaa iso joukko Oulun seudun toimijoita. Musikaalista erityisen tekee Billy-koulun 32 lasta ja nuorta. Billy-koulu on Kulttuurialan yksikkömme harjoituskoulun organisoimaa toimintaa, jossa musiikin ja tanssin pedagogiopiskelijat harjoittelevat ammattialansa opetustoimintaa työelämälähtöisesti.

Billy-koulu opastaa lapsia toimimaan ammattimaisen musikaalituotannon ammattiesiintyjinä. Tavoitteita ovat muun muassa rohkeuteen kasvaminen, kannustamiseen ja reiluuteen oppiminen sekä monialaisen ilmaisun kehittäminen, kuten fyysisyys, äänenkäyttö ja tunneilmaisu. 

Billy Elliot Oulun kaupunginteatterin sivuilla  


Luomme hiilineutraalia huomista

Luomme uusia vähähiilisen energian, liikenteen, työkonetekniikan ja kiertotalouden ratkaisuja. Kehitämme myös ympäristöystävällistä rakentamista sekä autonomisia työkoneita. Tutkimus- ja kehitysympäristöissämme voi testata ideoita käytännössä.

Lue lisää vähähiilisistä ratkaisuista


Kehitämme uusia digitaalisia ratkaisuja

Meillä on huippuluokan osaamista erityisesti painettavan älykkyyden sovelluksista, robotiikasta, drooneista sekä joustavasta automaatiosta.  Kehitämme digitalisaation hyödyntämistä useilla eri aloilla ja tuemme yrittäjyyden sekä uuden liiketoiminnan syntymistä. Korkeatasoiset kehitysympäristömme ja huipputeknologia antavat erinomaiset olosuhteet luoda uutta.

Lue lisää digitaalisista ratkaisuista


Katso myös