Näin toimimme

Oamk on yksi Suomen arvostetuimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme asiantuntijoita ja kehitämme Suomen kilpailukykyä yhdessä työelämän kanssa. Vuosittain meiltä valmistuu lähes 1500 asiantuntijaa alueen työelämän tarpeisiin. Opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaa noin 460 oamkilaista.

Tarjoamme AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) johtavaa koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä erikoistumis- ja täydennyskoulutusta. Oamkissa voit opiskella informaatioteknologiaa, kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Lisäksi Oamkissa on ammatillinen opettajankoulutus, jossa voit suorittaa ammatillisen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajan pätevyyden.

Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tki-työllä tuemme Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta.

Kehitämme yrittäjyyttä ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä tuemme alueen yritystoiminnan uudistumista. Osallistumme ja vaikutamme Pohjois-Suomen tulevaisuuden luomiseen kehittämällä aktiivisesti ja tarvelähtöisesti alueen työ- ja elinkeinoelämää.

Oamkissa kansainvälisyys on osa koulutuksen laatua ja mahdollisuuksien tarjoamista opiskelijoillemme. Yhdessä lähes 200 kansainvälisen kumppanimme kanssa annamme opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme tietoa ja taitoa kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Laaja kansainvälinen kumppanikorkeakoulujen ja -yritysten verkostomme kattaa yli 30 maata.

Noudatamme suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme. Toimintamme kokonaistavoitteena on lisätä ekologista, taloudellista ja sosiaaliskulttuurista hyvinvointia.

Oamkilla on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta 22.3.2018 alkaen. Laatujärjestelmämme täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaa ammattikorkeakoululaki. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan 1.1.2015. Voit tutustua siihen Finlexissä.