Oamk kasvatti hakijamääräänsä syksyn yhteishaussa – suosituin hakukohde oli kansainvälinen Modern Software and Computing Solutions -koulutus

Julkaistu: 15.9.2023 klo 14:12 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Oulun ammattikorkeakoulu kasvatti hakijamääräänsä syksyn yhteishaussa merkittävästi. Oamkiin haki yhteensä 5335 hakijaa, joista ensisijaisia oli 2700. Hakijamäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna yli 60 prosenttia. Tarjolla olleisiin aloituspaikkoihin haki keskimäärin lähes 10 hakijaa yhtä paikkaa kohden.

– Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että vetovoimamme on korkealla tasolla. Oamk koetaan kiinnostavana opiskelupaikkana, Oamkin rehtori Heidi Fagerholm sanoo.

Hakijamäärän kokonaiskasvun voimakkuutta selittää osin valtakunnallinen kehitys, jossa kansainvälisten hakukohteiden suosio on noussut räjähdysmäisesti ja pitää sisällään myös enenevissä määrin hakijoita, joilla ei ole vaatimusten mukaisia edellytyksiä hakea korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Oamkin suosituin koulutus oli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava englanninkielinen Modern Software and Computing Solutions. Koulutukseen oli kaksi erillistä hakukohdetta, Master of Business Administration ja Master of Engineering. Näihin hakukohteisiin haki yli 2400 hakijaa, joista 900 oli ensisijaisia.
– Tavoitteenamme on tehdä Oamkista entistä kansainvälisempi ja englanninkieliset AMK- ja YAMK-tutkinnot ovat yksi tärkeä osa tätä prosessia. Odotamme innolla näiden koulutusten alkamista, Fagerholm toteaa.  

 
Tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus suosituin suomenkielinen hakukohde 

Suomenkielisten tutkintojen osalta AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksen hakijamäärä lähes kaksinkertaistui viime syksyn yhteishakuun verrattuna. Hakijoita oli lähes 730, joista 185 oli merkinnyt koulutuksen ensisijaiseksi hakutoiveekseen. 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista 60 prosenttia valitaan toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 18. lokakuuta. Hakijat, jotka eivät tule hyväksytyksi todistusvalinnan kautta, voivat osallistua valintakokeeseen. Valinnassa käytetään ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe järjestetään 30.10.–1.11. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijavalinnat suoritetaan kirjallisen ennakkotehtävän tai valintakurssin perusteella. Syksyn yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 24.11.