Water and Environmental Management, YAMK

Opiskele vesi- ja ympäristöjohtamisen huippuosaajaksi! Ylempi korkeakoulututkinto (insinööri YAMK) antaa sinulle valmiudet vesi- ja ympäristöjohtamiseen. Koulutus vahvistaa käytännön ymmärrystäsi vesi- ja ympäristöteknologian käsitteistä korostaen erityisesti veden, maan ja ilman vuorovaikutusta. Koulutus toteutetaan pääosin verkossa ja opetuskieli on englanti.

Koulutus ei ole mukana yhteishaussa vuonna 2023.

Vesi- ja ympäristöjohtaminen

Vesi- ja ympäristökysymykset huolestuttavat maailmanlaajuisesti sekä yksityistä että julkista sektoria. Ympäristöasioiden johtamisessa tarvitaan kokonaisvaltaista ja poikkitieteellistä näkemystä sekä ymmärrystä kestävän kehityksen ja luonnonvarojen rationaalisen käytön periaatteista. Vesi- ja ympäristöjohtamisen koulutuksesta saat tiedot uusimmista työkaluista, joita käytetään työskenneltäessä ympäristöjohtamisen projekteissa alan asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Koulutuksessa painotetaan myös kansainvälisten yhteyksien luomista, mikä on välttämätöntä työskenneltäessä monikansallisissa kehitystehtävissä.

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa uusinta ja syvällistä tietoa vesi- ja ympäristötekniikan alalta sekä parantaa valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä. Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa. Opiskelija vastaa reaalimaailman ongelmiin perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta sekä toteutuksesta ja kasvaa näin itsenäisenä innovoijana. Opinnot toteutetaan pääosin verkko- ja etäopetuksena sekä intensiivijaksojen aikana annettavana lähiopetuksena.

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Englanninkielinen koulutus on pääosin verkko-opiskelua ja onnistuu joustavasti työn ohessa 1–2 vuodessa. Opinnot suoritetaan pitkälti vapaasti ajoitettavina online-kursseina ja oppimistehtävinä. Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö käynnistetään heti opiskelun alussa ja opintoja voidaan suunnata sen tarpeisiin.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Advanced Generic Competences (15 op):
  • Project Management 5 op
  • Quality Management 5 op
  • Virtual Business Simulation and Management 5 op
 • Advanced Professional Competences (15 op):
  • Advance Water and Wastewater Technology 5 op
  • Waste Solids Management and Soil Contamination 5 op
  • Environmental Management and Policy 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö tehdään yrityslähtöisesti niin, että opiskelija itse hankkii aiheen tai voi yhdistää kehittämistehtävän omaan työhönsä. Näin opiskelija vastaa aitoon tarpeeseen perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta ja toteutuksesta ja kehittyy myös itsenäisenä innovoijana.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Valmistuttuasi voit toimia asiantuntijana vesi- ja ympäristötekniikan alalla tai kehittämis- ja johtotehtävissä. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat Oamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja yliopiston tiedekunnat. Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

 Voit suorittaa koulutuksen osia myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Oamkin opiskelijana voit hyödyntää ilmaiseksi Avoimen amkin ja CampusOnline-verkkokurssien tarjontaa.

Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista. 

Koulutuksen englanninkielinen sivu