Printed Intelligence, YAMK

Opiskele painettavan älykkyyden huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Painettavan älykkyyden sovellusalojen erityisosaajista on pulaa ympäri maailman, sillä alalle on syntynyt viime vuosina useita tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä. Koulutuksessa opit painetun älykkyyden viimeisimmän kehityksen sekä käytettävät tekniikat. Opinnot toteutetaan pääosin verkossa ja opetuskieli on englanti.

Koulutus ei ole mukana yhteishaussa vuonna 2023.

Painettava älykkyys

Tulevaisuudessa useissa elektronisissa, terveysteknologian ja rakentamisen tuotteissa tulee olemaan painettua elektroniikkaa. Painettua älyä käytetään esimerkiksi antureissa, pikadiagnostiikassa, ohjauspaneeleissa ja älyvaatteissa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Osa opinnoista on yleisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisiä opintoja ovat Project Management ja Quality Management sekä vapaasti valittavat opinnot, joita tutkintoon kuuluu 5 op.

Painettava älykkyys kasvaa Oulun seudulla

Oulussa on tutkittu painetun elektroniikan mahdollisuuksia 1990-luvun lopulta asti. Painettavan älykkyyden sovellusalueille ja valmistukseen on syntynyt viime vuosina useita tekniikkaa soveltavia yrityksiä. Kehittyvät teknologiat tuovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja alan erityisosaajista on pulaa ympäri maailman. Tällä hetkellä kasvava alue on erityisesti rakenteisiin integroitu painettava elektroniikka.

Oulun alueella toimii VTT:n, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun sekä yritysten kehittämisyhteisö PrintoCent ja Oamkissa oma PrinLab-testilaboratorio. Printed Intelligence -koulutus tuottaa monialaisia osaajia yritysten tarpeisiin erityisesti tuotekehitykseen ja valmistukseen. Koulutuksen aikana voit osallistua paikallisiin koulutuksiin ja seminaareihin alan toimijoiden kanssa.

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Englanninkielinen koulutus on pääosin verkko-opiskelua ja onnistuu joustavasti työn ohessa 1–2 vuodessa. Opinnot suoritetaan pitkälti vapaasti ajoitettavina online-kursseina ja oppimistehtävinä. Opintoihin kuuluu hands on -henkinen lähiopetusjakso, jossa pääset kehittämään suunnitteluosaamistasi ja valmistamaan painettavaa elektroniikkaa Oamkin PrinLabissa. Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö käynnistetään heti opiskelun alussa ja opintoja voidaan suunnata sen tarpeisiin.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Advanced Generic Competences (15 op):
  • Project Management 5 op
  • Quality Management 5 op
 • Advanced Professional Competences (15 op):
  • Printed Electronics 5 op
  • Printed Electronics Methods and Applications 5 op
  • Printed Intelligence Product Development 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö tehdään yrityslähtöisesti niin, että opiskelija itse hankkii aiheen tai voi yhdistää kehittämistehtävän omaan työhönsä. Näin opiskelija vastaa aitoon tarpeeseen perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta ja toteutuksesta ja kehittyy myös itsenäisenä innovoijana.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Valmistuttuasi voit toimia asiantuntijana tuotekehityksessä, projekteissa ja tuotannossa. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi tuotekehitys-, projekti- tai tuotantopäällikkö. Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat Oamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja yliopiston tiedekunnat. Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa koulutuksen osia myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Oamkin opiskelijana voit hyödyntää ilmaiseksi Avoimen amkin ja CampusOnline-verkkokurssien tarjontaa.

Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Opiskelijatarinoita

Koulutuksen englanninkielinen sivu