Kulttuurituottaminen ja luova talous, YAMK

Opiskele kulttuurituottamisen huippuasiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Työelämälähtöinen koulutus antaa sinulle mahdollisuuden edetä urallasi esihenkilötehtäviin ja haastavampiin asiantuntijatehtäviin tai oman yrityksesi perustamiseen. Musiikkipedagogi (YAMK), tanssinopettaja (YAMK) tai medianomi (YAMK) voi työskennellä asiantuntija- tai johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Koulutus on työelämälähtöistä, ja se syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Koulutus antaa sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja edetä alasi esihenkilötehtäviin ja haastavampiin asiantuntijatehtäviin.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

  • kulttuurituottaminen
  • luova talous
  • kulttuurialan liiketoiminta.

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Opinnot valmistavat esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin kulttuurialalla.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, josta käytetään myös nimeä Master-työ. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy heti opintojen alussa. Opinnäytetyö voi perustua työelämän tai muun vastaavan tahon ajankohtaiseen kehittämistehtävään ja se toteutetaan yhdessä työelämän kanssa.  Yamk-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työelämän kehittämisen näkökulma.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Osa opetusmateriaalista ja opetuksesta on englanninkielistä, sillä opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.  Tuemme hakeutumistasi kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Sinulle voidaan räätälöidä kansainvälinen opiskelija-vaihto Oamkin partneriverkostoa hyödyntäen.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Lue koulutuksesta lisää