« Takaisin koulutuslistaan

Oppimisen ja ohjaamisen virtuaaliympäristöt

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:31.3.2023 - 21.4.2023
Hakuaika: 23.1.2023 - 23.3.2023
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksessa perehdytään lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksiin oman ammattialan opetuksen tukena. Koulutuksessa suunnitellaan ja tuotetaan oman ammattialan oppimissisältö sekä perehdytään XR-pedagogiikan perusteisiin. 

Koulutus koostuu lyhyestä ennakkotehtävästä, kolmesta koulutuspäivästä, koulutuspäivien aikana toteutettavista tehtävistä sekä osallistujan henkilökohtaisesta, omaan työhön/koulutukseen liittyvästä kehittämistehtävästä. Osallistuminen ei edellytä omia VR-laitteita.

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö ja koulutuksen kehittäjät

Sisällöt

  • Erilaiset virtuaaliset AR/VR/MR-ympäristöt ja niiden mahdollisuudet sekä ohjelmistoratkaisut
  • Laitteet sisällön käyttämiseen, kuluttamiseen ja tuottamiseen
  • Valmiiden virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen oppimisen ja ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin tukena
  • Virtuaalisten ympäristöjen mahdollistama pelillisyys
  • Mahdollisuudet toteuttaa virtuaalisia ympäristöjä oppimisen ja ohjaamisen tukena
  • XR-toteutus- ja/tai pedagogisen toimintamallin luominen virtuaaliseen ympäristöön sekä sen esittely

Lisätiedot

Koulutus on osa Oppijan rinnalla hybridiympäristöissä -täydennyskoulutushanketta.

Toteutusajat

1. koulutuspäivä pe 31.3.2023 klo 9.00–13.00 (Zoom-toteutus):
Virtuaalitodellisuusympäristöjen mahdollisuudet oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin tukena – johdanto koulutuksen teemoihin ja kehittämistehtävään.

2. koulutuspäivä pe 14.4.2023 klo 9.00–15.00 (Oamkin Linnanmaan kampus):
3D- mallinnukset ja VR-lasit oppimisessa – Oulun ammattikorkeakoulun Hybridilaboratorion esittely ja omaan opetukseen liittyvän mallinnuksen tuottaminen. 

3. koulutuspäivä pe 21.4.2023 klo 9.00–15.00 (Oamkin Linnanmaan kampus):
Yhteiskäyttöiset etäoppimistyökalut puettavilla älylaitteilla ja osallistujien kehittämistehtävien esittelyt. 

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4708988
Yliopettaja, Sähkö-, automaatio- ja konetekniikka
040 6529659

Yhteystiedot

Projektisuunnittelija, Liiketoiminnan kehitys
050 3407144

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksuton.