« Takaisin koulutuslistaan

Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja omahoito

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:1.1.2023 - 31.12.2023
Hakuaika: - 1.11.2023
Hinta:370,00 € + alv 24 % sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Tämä koulutus keskittyy aikuisten tyypin 2 hoitoon ja omahoitoon. Koulutus toteutuu non-stop verkko-opintoina, koulutukseen on siis jatkuva ilmoittautuminen.

Tavoite

• Osallistuja osaa analysoida ja arvioida tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä asiakasnäkökulmasta sekä osaa tukea asiakastaan diabetesta ennaltaehkäiseviin elintapoihin • Osallistuja hallitsee tiedollisesti tyypin 2 diabeteksen eri muodot ja osaa soveltaa niiden hoitoperiaatteita asiakaskohtaisesti • Osallistuja toteuttaa tyypin 2 diabeetikon hoitoa asiakaslähtöisesti perustellen sen näyttöön perustuvalla tiedolla ja arvioi vallitsevia hoitokäytäntöjä eettisesti kestävällä tavalla • Osallistuja osallistuu omassa työyksikössään tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon osaamisen kehittämiseen

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Sisällöt

Tyypin 2 diabeteksen etiologia Lääkehoito Ravitsemushoito Liikunta ja ylipaino Elämänhallinta Omahoito ja omaseuranta

Toteutusajat

Non-stop verkko-opinnot sisältävät itsenäistä opiskelua, verkkokeskusteluja, monipuolisia tehtäviä ja oppimismateriaaleja. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 22.12.2022 – 1.11.2023 välisenä aikana. Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jolloin opiskelun voi aloittaa. Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Terveysala
040 6484073
Lehtori, Terveysala
040 1830589

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369