« Takaisin

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot - asiantuntijakoulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:30 op
Koulutusaika:26.8.2021 - 18.3.2022
Hakuaika: 24.2.2021 - 12.8.2021
Hinta:4500 € + alv 24 %, yhteensä 5580 €
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Verkkototeutus

Yleiskuvaus opinnoista

Tässä koulutuksessa perehdytään positiivisen johtamisen ja organisaation teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön soveltamiseen. Tavoitteena on, että osallistuja saa laaja-alaisen ja syvällisen teoreettisen ymmärryksen aiheesta ja voi hyödyntää koulutuksen antia omassa työssään johtajana, kehittäjänä tai asiantuntijana.


Koulutus soveltuu kaikille johtamisesta tai työelämän kehittämisestä kiinnostuneille toimialasta riippumatta. Korkeakoulututkinto antaa parhaat edellytykset opinnoista suoriutumiseen

Opetusmateriaali

Oheislukemistona toimii kirja ”Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla” (Wenström, 2020), joka sisältyy koulutuksen hintaan. Muina lähteinä ovat suomenkielinen kirjallisuus, suomenkieliset ja englanninkieliset tutkimusartikkelit sekä verkkomateriaalit (blogit, artikkelit, julkaisut, videot), jotka ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä. 

Kohderyhmä

Kaikki johtamisesta tai työelämän kehittämisestä kiinnostuneet 

Sisällöt

Koulutus rakentuu positiivisen organisaation PRIDE-teorian (Cheung, 2014; Wenström, 2020a) osa-alueille. Koulutus toteutuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy  • Kontaktiopetusta verkossa oheisen aikataulun mukaisesti. Kontaktiopetus toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Zoom-yhteydellä. Osallistavat ja vuorovaikutteiset kontaktipäivät sisältävät luento-osuuksia, case-esimerkkejä, keskustelua yhteisesti ja pienryhmissä sekä erilaisia harjoituksia ja pohdintoja.

  • Itsenäistä työskentelyä kirjallisuuteen, tutkimusartikkeleihin ja muihin lähdemateriaaleihin perehtyen sekä välitehtävien kautta oppimisportfoliota työstäen, omaa oppimista reflektoiden.

  • Kehittämistyön laatiminen, toteuttaminen, raportointi ja esittely, sekä vertaisarvioijana toiminen toiselle opiskelijalle.


Koulutuksen arviointi perustuu osallistumiseen kontaktipäivillä sekä oppimisportfolioon ja kehittämistehtävään, joilla osoitetaan aiheeseen liittyvä osaaminen. Tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut  • hallitsee positiivisen johtamisen ja organisaation teoreettiset perusteet ja lähtökohdat,

  • osaa soveltaa positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa oman työnsä ja tehtäväalueensa näkökulmasta,

  • kehittää omaa sekä oman/asiakasorganisaationsa toimintaa positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteiden varassa,

  • soveltaa positiivisen johtamisen ja organisaation teoriaa ja tutkimustietoa ajankohtaisten työelämän ilmiöiden kriittisessä tarkastelussa ja kykenee osallistumaan sitä koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun,

  • arvioi johtamis- ja kehittämistoimintaa positiiviseen johtamiseen ja organisaatioon soveltuvin menetelmin.  


Aikataulu:


26.8.2021 Orientaatio koulutukseen 
D, Positiivisen johtamisen ja organisaation lähtökohdat 


27.8.2021 E, Myönteiset tunteet ja ilmapiiri 
Tunteiden ja tunneilmapiirin johtaminen 


23.-24.9.2021 I, Laaja vahvuusnäkemys = VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus


11.-12.10.2021 I, Laajan vahvuusnäkemyksen syventäminen  = VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennus (päivät 1-2)  


30.11.2021 I, Vahvuuksien johtaminen, VOIMAKEHÄ®-käyttöön positiivisessa johtamisessa  


1.12.2021 I, Laajan vahvuusnäkemyksen syventäminen = VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennus (päivä 3 


18.1.2022 D, Positiivinen johtajuus  
Positiivisen johtajan hyveet ja luonteenvahvuudet    


19.1.2022 R, vuorovaikutus ja yhteistyö  
Luontaiset ajattelutaipumukset  


17.2.2022 P, Myönteiset käytänteet 
Positiivinen organisaatiokulttuuri 


18.2.2022 P, Fasilitointi myönteisenä käytänteenä   


18.3.2022 Kehittämistöiden esittäminen


 Tarkemmat sisällöt löytyvät liitteenä olevasta esitteestä.

Toteutusajat

Koulutuksen toteutusaika on 26.8.2021-18.3.2022.
Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on vähintään kymmenen.

Pääkouluttajana toimii KT, FM Sanna Wenström, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut.

Tiedustelut: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 190 3494

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494
Lea Veivo, KM, erityisopettaja, psykologian opettaja, johdon työnohjaaja (STOry) ja tunnetaitovalmentaja, Koulutuskeskus LeaWe

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutuksen hinta on 4500 € + alv 24 %, yhteensä 5580 €, ja se laskutetaan kahdessa erässä, puolet vuonna 2021 ja puolet vuonna 2022.
Koulutukseen sisältyy VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus sekä VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennus. Koulutus sisältää myös VOIMAKEHÄ® TARMO- tai VIRTA-käyttölisenssin 1. vuodeksi (arvo jopa 700 € + alv.). Mentorilisenssin osallistuja hankkii halutessaan itse. Lisätietoa www.voimakeha.info


Koulutuspaikan voi perua ilman veloitusta, jos peruutusilmoitus tehdään vähintään kaksi (2) viikkoa ennen koulutusta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin kaksi (2) viikkoa ennen koulutusta, veloitamme puolet koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä, veloitamme koko koulutusmaksun.