« Takaisin

Minusta tulee työelämäpedagogi!

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:7.4.2021 - 25.11.2021
Hakuaika: 9.2.2021 - 25.3.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Tavoite

Koulutuksemme tukee sinua ja organisaatiotasi kehittämään työelämäpedagogiikkaa ja ideoimaan uusia työmuotoja työelämän ja oppilaitoksen välille. Sisällön ja toteutuksen räätälöimme osallistujien kehittämistarpeiden mukaan.  Koulutuksen avulla kehitetään alueellisesti työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja arviointia sekä työelämälähtöisiä, laadukkaita oppimisympäristöjä ja toimintatapoja.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opettajat, heidän työyhteisönsä ja työelämäkumppaninsa

Sisällöt

Sisällöt rakentuvat seuraavista teemoista:


Osio 1. Työelämäpedagogin rooli ja osaaminen, 2 op  • Työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja arvioinnin kehittäminen uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

  • Tulevaisuuden kehittämistarpeiden ennakointi.

  • Työelämäpedagogin tehtävät ja rooli organisaatiossa

  • Työelämäpedagogisen osaamisen kartoitus (yksilö ja organisaatio) ja osallistujan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

  • Osaamisen osoittaminen valtakunnallisella osaamismerkillä


Osio 2. Työelämäpedagogisen osaamisen kehittäminen, 3 op  • Sisällöt nousevat osaamiskartoituksen pohjalta (kehittämistarpeet) tai valitaan aiheita, jotka tukevat kehittämistehtävän tekemistä

Toteutusajat

Koulutuksessa on kaksi ryhmää ja ne toteutetaan osittain samaan aikaan.
Osio 1. Ryhmä 1 aloituspäivä on 7.4.2021 klo 8.30-12.00 ja Ryhmä 2 aloituspäivä 8.4.2021, klo 12.00-16.00.
Osallistujat valitsevat ohjausaikoja seuraavista päivistä: 12.4., 19.4., 20.4. tai 21.4.2021.

Osio 2. sisältää kolme tunnin (1 h) webinaaria: 2.9., 23.9., klo 9-10 ja 14.10.2021, klo 14-15. Webinaariajat ovat molemmille ryhmille.
Ryhmä 1 päätöseminaari pidetään 18.11.2021 ja ryhmä 2 päätösseminaari 25.11.1021

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Koulutus käynnistyy osallistujien osaamisen kartoituksella. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän. Kehittämistehtävän ohjausajat sovitaan myöhemmin.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5987878
Tki-päällikkö, Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5884871
Esa Posio, kehittämisen asiantuntija, HTM, Lapin yliopisto

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.