« Takaisin

Edelläkävijät - Osaamisen johtamisen ja yhteisöllisen kehittämisen valmennus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:9 op
Koulutusaika:30.3.2021 - 3.11.2021
Hakuaika: 7.1.2021 - 30.3.2021
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:15
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Mahdollistavalla johtajuudella tuetaan asiantuntijayhteisöjen toimintaa ja voimaannutetaan
opettajia työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Tule hakemaan avaimet henkilöstövoimavarojen kehittämiseen!

Hankkeessa valmennetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjiä mahdollistavaan osaamisen
johtamiseen siten, että henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu tulevaisuuden
tarpeisiin ja tukee organisaation strategiaa. Hankkeessa tuetaan koulutuksen järjestäjien
osaamisen johtamiseen liittyvää keskinäistä kumppanuutta ja vertaisoppimista, jotka edistävät
laadukkaan ammatillisen koulutuksen sekä tieto- ja tarveperusteisten henkilöstövoimavarojen
kehittymistä.

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa osaamisen johtamista toisen asteen koulutuksessa ja tunnistaa
henkilöstön osaamisen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä edistää toisen asteen
koulutuksen laatua.

Tavoitteena on systematisoida osaamisen johtamisen prosesseja ja luoda henkilöstövoimavaroja tukeva, voimaannuttava toimintakulttuuri organisaatioihin.
Hankkeen tuloksena on innovatiivinen,uudistava ja reagointikykyinen henkilöstön osaamisen johtaminen organisaatioissa ja alueellinen kumppanuusmalli.

Kohderyhmä

Hanke on suunnattu toisen asteen koulutuksen johtajille, lähiesimiehille ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaaville.

Sisällöt

Valmennusohjelma koostuu kolmesta osiosta:

1. Osaamistarpeiden tunnistaminen omassa organisaatiossa, 3 op

Keskeiset sisällöt:
-Henkilöstövoimavarojen kehittämiseen vaikuttava ennakointi- ja palautetieto ja sen hyödyntäminen
- Laatustrategiat ja henkilöstön osaaminen
- Tulevaisuuden osaamistarpeet

Osio toteutetaan seuraavasti:
- 30.3. klo 9-11 Aloituswebinaari
- 20.4. klo 9-11 Teemawebinaari
Lisäksi organisaatiokohtaisia työpajoja räätälöidysti ja tarveperustaisesti.


2. Organisaatiotasoinen suunnittelu, 3 op

Keskeiset sisällöt:
- Henkilöstön osaamisen tunnistaminen
- Asiantuntijayhteisöjen toiminnan tukeminen
- Henkilöstövoimavarojen kehittämistä tukevan toimintakulttuurin edistäminen
- Opetushenkilöstön osallistaminen ja voimaannuttaminen omana työnsä jatkuvaan kehittämiseen

Osio toteutetaan seuraavasti:
- 8.6. klo 13-16 Edelläkävijät -verkoston tilaisuus
- 31.8. klo 9-11 Teemawebinaari
Lisäksi organisaatiokohtaisia työpajoja räätälöidysti ja tarveperustaisesti.


3. OPE HOKS, 3 op

Keskeiset sisällöt:
- Opettajan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen ja pilotointi
- Opettajan osaamistavoitteiden konkretisointi suhteessa organisaation strategiaan
- Uutta luova asiantuntijuus ja toimijuus
- Opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen toteuttamissuunnitelma

Osio toteutetaan seuraavasti:
- 28.9. klo 9-11 Teemawebinaari
- 3.11. klo 13-16 Edelläkävijät -verkoston tilaisuus
Lisäksi organisaatiokohtaisia työpajoja räätälöidysti ja tarveperustaisesti.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157
Tki-päällikkö, Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5884871
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291